Translate

söndag 16 november 2014

Kränkningar på Internet

"Allt fler anmälningar som kommer till BEO (barn- och elevombudet) handlar om kränkningar och mobbning på internet och sociala medier. 

Ofta börjar det i skolan, och fortsätter när barnet eller eleven kommit hem.
Skollagen kräver att den som driver skolan utreder mobbning och kränkningar som sker på skolan eller har anknytning till skolan. 

Du som arbetar på skolan och ser en kränkning måste anmäla det till rektorn. Det spelar ingen roll om det skett i korridoren, på skolgården eller på internet.
Rektorn ska sedan anmäla händelsen till huvudmannen.
Nätmobbning är lika allvarligt som andra typer av mobbning och kränkningar. Skolan är skyldig att utreda händelsen. 

Prata om vad som är okej och inte på internet

Hur ska skolpersonalen kunna kontrollera elevernas aktiviteter på internet?
Har inte föräldrarna något ansvar för vad deras barn gör där?
(...)
BEO anser att elevers beteende på internet och sociala medier är en viktig del i skolans arbete med värdegrundsfrågor. 

Det är till exempel viktigt att skolpersonal pratar med barn och elever om vad som är okej och inte på internet. 

Självklart ska även föräldrar prata med barnet om internet och försöka håll kontroll på vilka sidor som används."

"Resultatet i rapporten visar att var tredje ung har blivit kränkt någon gång under det senaste året och Facebook är den plats där flest har blivit kränkta. 

I rapporten har vi undersökt erfarenheten av kränkningar via mobil, dator och surfplatta bland barn och unga i åldern 10 till 16 år i Sverige. 

Mest utsatta är tjejer i åldern 13-16 år som spenderar största delen av sin uppkopplade tid i sociala medier. 

Rapporten är ett samarbete mellan Friends och Symantec och baseras på en SIFO-undersökning där över 1070 barn och unga har svarat på frågor om deras erfarenhet av kränkningar via mobil, dator och surfplatta."

Ur Friends nätrapport 2014
Ur Friends nätrapport 2014


Centralt innehåll i bildämnet
  • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kul om du vill kommentera vårt arbete på bloggen :)