Translate

torsdag 31 augusti 2017

SKULPTURANALYS ABSTRAKT/ORGANISK SKULPTUR

UPPGIFT SKULPTURANALYS

1 Är din skulptur abstrakt eller organisk? Motivera hur/varför.

2 Beskriv din skulpturs utseende kort. (Inte tolka!)
         (Jag ska kunna skilja ut din från de andras med din beskrivning.)

3 Berätta vad du vill uttrycka/kommunicera/berätta/gestalta med din skulptur.

4 Koppla till din berättelse till egen åsikt och/eller något du upplevt själv.

5 Generalisera - gör din berättelse till något allmängiltigt - något som kan berätta/stämma in på många.

6 Titta på de skulpturer som vi gick igenom innan vi började med arbetet - kan du hitta en koppling till någon på något sätt? Finns det någon likhet i uttryck, vad du tycker att konstnärerna visar i sina skulpturer kopplat till din. 

7 Skriv något om hur din arbetsprocess sett ut med skulpturarbetet - vad är du nöjd med? Vad kunde du gjort annorlunda? 

8 Vad tycker du om ditt resultat, kvalitén på din skulptur? Motivera fördelar i kvalitén och utvecklingsmöjligheter med kvalitén.LÄS DETTA NOGA
  • Rubrik i ditt dokument: Skulpturanalys - namn och klass.
  • Skriv som en löpande text, där du har med frågorna i svaret.
  • Tänk på rättstavning, punkt, stor bokstav och styckesindelning.
  • Fråga 1: motivera hur din skulptur är abstrakt eller organisk. 
  • Fråga 2: en KORT beskrivning av hur din skulptur ser ut - INGEN tolkning här. Jag ska kunna se vilken skulptur som är din utifrån din beskrivning.
  • Fråga 6: Hoppa över.
  • Ca en halv till en sida med text. Storlek 12. Typsnitt: arial eller helvetica. En blankrad mellan styckena när du styckesindelar.
Fråga 3 och fråga 4 bedöms även utifrån betygskriterier och kunskapsmålen i svenskan.