Translate

OM OSS


Bloggen sköts av mig, Linda, tillsammans med deltagande elever. Jag är bildlärare på Stora Högaskolan och undervisar alla elever i årskurs 7, 8 och 9. Här visas delar av vad vi gör i bildämnet år 7-9 på Stora Högaskolan i Stenungsunds kommun. 

Syftet med bloggen är bland annat att skolans elever ska kunna se vad andra elever på skolan gör, kollegor på Stora Högaskolan har möjlighet att se exempel på vad vi arbetar med i bildämnet, elever och pedagoger på andra skolor, bildlärare, föräldrar, vem som kan tänkas vara intresserad. 

Arbetet med bloggen har blivit ett sätt att synliggöra elevernas arbeten, arbetssätt och inspiration. Det har också bidragit till att elever har fått en större möjlighet att följa arbetet i bildämnet även utanför bildsalen. 

Bloggen används även som "undervisningsmaterial" - då uppgifter ska förklaras, tydliggöras kan eleverna söka bland olika tidigare elevexempel och se exempel på tidigare arbeten. 

Tillsammans med ett flertal av klasserna på skolan har jag facebookgrupper där vi kommunicerar och skapar ytterligare en arena för respons/kamratrespons. Delar av det elevmateriel som publiceras i facebookgrupperna kan komma att publiceras här. Elevarbeten är anonyma om inte eleven själv önskat annat.

Bilder som postas på bloggen är antingen mina exempel, elevernas arbeten eller fria bilder från till exempel Wikipedia Commons, Creative Commons. FlickRfotoakuten och Getty images

Vill ni använda något material här från denna bloggen så länka till bloggen och ange källa. 

För mig personligen har arbetet med bloggen inneburit samtal på nya sätt med mina elever, att kontakter knutits och givetvis har jag tillägnat - och fortfarande tillägnar mig, nya kunskaper. dessutom finns undervisningsmaterialet alltid tillgängligt. Här på bloggen finns även en del pedagogiska planeringar som tydliggör kopplingen till läroplanen. //Linda :)