Translate

måndag 25 januari 2016

År 9 skulptur - foto - arkitektur/byggnadsverk

Nu ska du arbeta vidare med din skulptur. Tanken är att du ska placera din skulptur framför någon känd byggnad/plats/något landmärke. Kanske kan det du vill berätta med din skulptur förstärkas genom val av plats?

TO DO
 1. Fotografera din skulptur.
 2. Neutral bakgrund.
 3. Bra ljus/ bra skärpa.
 4. Välj ett välkänt byggnadsverk. Använd en bild du får bearbeta/publicera. Bilden ska erkännas - spara källa/länk. 
 5. Hämta/öppna appen Sketchbook. 
 6. Ladda upp bilden på byggnadsverk. 
 7. Skapa nytt lager. 
 8. Ladda upp din bild av din skulptur. 
 9. Bearbeta. 
 10. När du är klar i Sketchbook kan du redigera din bild i tex Snapseed. 

Förslag på byggnadsverk/arkitektur/landmärken
 • Houses of Parliament. London. England
 • Taj Mahal, Agra, Indien
 • Operahuset i Sydney
 • Chrystler Building. New York
 • Förenta Nationernas högkvarter New York
 • Kinesiska Muren
 • Vita huset. Washington
 • Suckarnas bro. Venedig
 • Pyramiderna. Giza. Egypten.
 • Triumfbågen. Paris
 • Eiffeltornet. Paris
 • Lutande tornet. Pisa. Italien
 • Svarta Diamanten. "Black Diamond". Köpenhamn. Danmark
 • Guggenheim Museum. Bilbao. Spanien.
 • La Sagrade Familia. Barcelona. Spanien.
 • Klippdomen. Jerusalem. Israel
 • Alhambra. Granada. Spanien
 • Machu Picchu. Peru
 • Kolosseum. Rom. Italien
 • Turning Torso. Malmö. Sverige
 • Himmelska fridens torg. Kina
 • Vasilijkatedralen. Röda torget. Moskva. Sovjet

När du söker efter bilder måste du använda avancerad sökning på google. Det ska vara bilder som du får dela och förändra

Du måste ange källa och spara under vilken licens bilden är publicerad. Spara länken - den ska med i din inlämning.


Fota din skulptur mot neutral bakgrund.


"Sudda" bort bakgrunden i Sketchbook.


Ladda upp en bild på ditt valda byggnadsverk.
Källa: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Taj_Mahal_Front.JPG Placera in dina skulpturer


Finslipa/redigera i Snapseed.


Exemepel på skulpturers placering

Lek eller allvar? av Laura Ford 

Vad tycker du att skulpturen uttrycker? Skulpturen är placerad på Göteborgs centralstation. Placering av verket - har det betydelse? 

Massor av folk går/springer förbi flickan som står placerad på Göteborgs centralstation. Skulle vi gå förbi om det var en levande flicka? Vad för andra saker i vårt liv, går vi förbi utan att tänka på det? 

Titeln antyder att det är en hårfin gräns mellan lek och allvar. Känner du igen det från något eget tillfälle?

Lek eller allvar? av Laura Ford 


Non-Violence av Carl Fredrik Reutersvärd 

Non-violence är en bronsskultptur som föreställer en revolver med en knut på pipan. På en skiss till pistolen finns en anteckning där Reuterswärd har antecknat att det var sorgen efter mordet på John Lennon som fick honom att utforma verket. 

Verket är placerat på flera olika platser i världen, bland annat utanför Förenta Nationernas högkvarter i New York, i Berlin och i Peking. (Wikipedia)


Non-violence av Carl Fredrik Reuterswärd. Foto av Mira66 på FLickr.com Länk till bildkälla.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic License.

torsdag 21 januari 2016

År 9 Skulpturanalys av egen skulptur

Skulpturanalys
 1. Är din skulptur abstrakt eller organisk? Motivera hur/varför.
 2. Beskriv din skulpturs utseende kort. (Jag ska kunna skilja ut din från de andras med din beskrivning.)
 3. Berätta vad du vill uttrycka/kommunicera/berätta/gestalta med din skulptur.
 4. Koppla till din berättelse till egen åsikt och/eller något du upplevt själv.
 5. Generalisera - gör din berättelse till något allmängiltigt - något som kan berätta/stämma in på många.
 6. Titta på de skulpturer som vi gick igenom innan vi började med arbetet - kan du hitta en koppling till någon på något sätt? Finns det någon likhet i uttryck, vad du tycker att konstnärerna visar i sina skulpturer kopplat till din.
 7. Skriv något om hur din arbetsprocess sett ut med skulpturarbetet - vad är du nöjd med? Vad kunde du gjort annorlunda? 
 8. Vad tycker du om ditt resultat, kvalitén på din skulptur? Motivera fördelar i kvalitén och utvecklingsmöjligheter med kvalitén.

För betygsnivå E
 • Du har gjort en skulptur med ett enkelt bildspråk när det gäller form, mellanrumsform, yta, struktur och uttryck.
 • Du förklarar vad du vill berätta med din skulptur på ett enkelt sätt. Det går att förstå ditt resonemang. Det går även att se på ett tydligt sätt på vilket sätt din berättelse hänger i ihop med din skulpturs uttryck.
 • Du kan koppla din skulptur till något annat verk.
 • Du kan göra någon reflektion kring hur din arbetsprocess sett ut.
 • Du kan säga något om kvalitén i ditt arbete.
 • Du använder bildämnets termer och begrepp.
 • Du kopplar till något annat verk.


För betygsnivå C
 • Du har gjort en skulptur med ett genomarbetat, utvecklat bildspråk när det gäller form, mellanrumsform, yta, struktur och uttryck.
 • Du förklarar vad du vill berätta med din skulptur på ett utvecklat sätt. Du har underbyggda resonemang. Du har utvecklat dina resonemang på vilket sätt din berättelse hänger i ihop med din skulpturs uttryck.
 • Du kan koppla din skulptur till något annat verk och motivera hur du tänker.
 • Du visar att du kan generalisera och och göra dina argument allmängiltiga.
 • Du kan göra utvecklad reflektion kring hur din arbetsprocess sett ut.
 • Du kan utveckla och motivera dina tankar kring kvalitén i ditt arbete.
 • Du använder bildämnets termer och begrepp.
 • Du kopplar till något annat verk, motiverar hur du tänker.

För betygsnivå A
 • Du har gjort en skulptur med ett väl genomarbetat, väl utvecklat bildspråk när det gäller form, mellanrumsform, yta, struktur och uttryck.
 • Du förklarar vad du vill berätta med din skulptur på ett mycket utvecklat sätt. Du har väl underbyggda resonemang. Du har mycket väl underbyggda resonemang på vilket sätt din berättelse hänger i ihop med din skulpturs uttryck.
 • Du kan göra en avancerad koppling mellan din skulptur till något annat verk något annat verk och motivera dina tankar.
 • Du generaliserar och gör dina argument allmängiltiga på ett mycket tydligt sätt med underbyggda argument.
 • Du kan göra mycket väl utvecklad reflektion kring hur din arbetsprocess sett ut.
 • Du har väl utvecklat resonemang kring kvalitén i ditt arbete.
 • Du använder bildämnets termer och begrepp.
 • Du kopplar till något annat verk, motiverar hur du tänker utförligt.


fredag 15 januari 2016

År 7 lektion 2+3 Blyertsteknik/rutmönster
Begreppen vi pratar om i samband med denna uppgift är:
 • Linjer
 • Ytor
 • Konturer
 • Mjuk/hård blyerts
 • Grafitstift
 • Stompfer
 • Gråskala
 • Valör
 • Kletsudd
 • Skala
 • Format

Eleverna gör även en förstoring av en bild, om de hinner. Den blir i så fall i färg och pågår som extraarbete under terminen. I slutet av lektionen utvärderar eleverna orden nedan i sina loggböcker genom att poängsätta mellan 1-10:

 • Lärorik
 • Utmanande
 • Rolig
 • Arbetsinsats

De svarar även på följande frågor:
Skriv vad du är nöjd med i din bild och motivera varför.
Berätta vad du har lagt till och på vilket sätt det berättar något om dig.

söndag 10 januari 2016

År 9 Skulptur

År 9 får i uppgift att arbeta med skulptur. De ska göra en organisk eller abstrakt skulptur - och berätta något med den.

I dag förbereder vi uppgiften genom att titta på historiska och samtida skulpturer. VI ser exempel på organiska och abstrakta skulpturer. Eleverna får högra några tidigare elevexempel. De tittar på bilder och gör en förta skiss inför nästa lektion. Då gör vi skulpturer.

Wikipedia: Abstrakt konst, eller icke-föreställande konst, är konst som inte imiterar eller direkt skildrar den yttre verkligheten. Vissa begränsar termen till att gälla endast nonfigurativ konst, medan andra använder den om konst som inte föreställer något, men som har sitt ursprung i verkligheten.

Ne.se: Abstrakt konst är konst som inte avbildar verkligheten, i varje fall inte på ett verklighetstroget sätt. Färger, former, linjer och hur de sätts samman är huvudsaken. 

Ne.se: Organisk: som avser (eller liknar) organ, organismer eller levande materia.  

Föreställande - Skildrar den yttre verkligheten <----->Abstrakt - avbildar inte verkligheten.
Mekanisk - Av människan skapad <---------->  OrganiskAv naturen skapad

Här nedan är de skulpturer som vi tittar på tillsammans innan vi börjar. Vi pratar om föreställande verkligheten, abstrakt och organiskt. Historiska och samtida skulpturer.Här är två exempel från elever som tidigare gjort uppgiften: 

Abstrakt skulptur

Organisk skulptur

fredag 8 januari 2016

År 7 Lektion 1

Introduktion
 • Linda pratar om ämnets syfte. Varför har vi bild i skolan?
 • Vi har genomgång av förhållningssätt i klassrummet.
 • Vi pratar om kunskapskraven i bildämnet. Vad ska man visa? Hur ska man visa sina kunskaper? 
 • Vi tittar på det centrala innehållet i ämnet - vad ska undervisningen innehålla.
 • Vi tittar igenom den här bloggen och tittar även på instagramkontot som bilden har: @bildblogga 


Eleverna fick skriva ett brev i sina loggböcker till bildläraren. Bland annat fick de berätta om: 

 1. Några saker/uppgifter som jag kommer ihåg att vi har gjort i bilden under mellanstadiet, i sexan är:
 2. När vi arbetat med iPad i bilden har vi använt den så här...
 3. Mina förslag på appar till iPad är
 4. Jag tycker att bild är... därför att...
 5. På fritiden håller jag på med bild när jag...
 6. Mina förslag på vad jag vill jobba med i bilden är (tex uppgifter/material) är...

Lektionen avslutades med att eleverna fick välja en bild. Bilderna de valde bland föreställde Västerländska populärkulturfigurer. Vi ska arbeta vidare med dessa bilder nästa lektion. 

Vi ska gå igenom blyertsteknik, rutmönsteröverföring samt olika bildbegrepp. Eleverna får i uppgift att lägga till något i bilden som berättar något om dem själva.