Translate

onsdag 20 februari 2013

Undersökande av Tema Makt i år 8

Vi arbetar med Tema Makt i år 8. Arbetsgången ser lite olika ut men denna termin ser det ungefär ut på följande sätt:

Inventering av innehållet i våra hjärnor

Vi börjar med att associera fritt till ordet Makt. Eleverna skriver i sina loggböcker och har inte bekantat sig med begreppet (i egen bilduppgift) innan. Instruktionerna är att skriva så fritt som möjligt - att skriva precis det som finns i tanken.


Gruppdiskussion 

Efter det sitter eleverna i grupper om ca 5 st, där de tillsammans diskuterar vad de kom fram till i sina loggböcker. De gör en gemensam tankekarta i varje grupp. 

Redovisning av vad grupperna kom fram till

Tillsammans gör vi sedan en stor tankekarta på tavlan. Varje grupp får berätta vad de kommit fram till och jag skriver och försöker att hitta kategorier och dela in i olika ämnen.


Detta brukar vi göra på en lektion - ca 50 minuter.

Analys/återkoppling 

Nästa lektion visar jag upp en modell som utarbetats utifrån elevernas diskussioner.


Skifta perspektiv?

Vi pratar om makt ur olika perspektiv, bland annat:
  • historiskt perspektiv
  • geografiskt perspektiv
  • kulturellt perspektiv
  • genusperspektiv


Film om härskartekniker

Vi ser tillsammans filmen "Vad fick du luft i från" en film om härskartekniker. Vi pratar om dessa och diskuterar om de kan finnas på alla nivåer i modellen ovan och om de finns i de olika perspektiv vi pratat om.

Bild från GR-utbildning.


Se idéer växa fram, ta form och ändra riktning

Lektionen efter börjar eleven spåna på sina idéer. De gör en tankekarta, skissar upp och/eller skriver ner hur de tänker. De söker bilder och förlagor till sina bilder på sina datorer. Jag går runt och diskuterar och försöker få en bild av vad/hur de vill gestalta sina bilder.


Respons

Jag läser igenom deras idéer och lämnar någon kort respons till lektionen efter. Då sätter själva bildundersökningen igång. Eleverna skissar, undersöker, diskuterar och hämtar inspiration från bilder på Internet.


Loggbok/portfolio

Allt finns samlat i elevens loggbok samt i deras egen mapp. Alla skisser samlas och redovisas som en del i det undersökande arbetssättet. Det gör det lättare för mig att följa deras arbetsprocess.


Presentation/reflektion

I samband med presentation, inlämning av uppgiften gör eleven en reflektion kring sina bild, skriftligt, muntligt, ljudfil/inspelning eller annat förslag.


Ur elevreflektion:

Min surrealistiska bild handlar om en tjej som har mycket pengar, vackert utseende och högt socialt status. Hon skapar små kloner av sig själv, som inte har någon mun, och därför inte uttrycka en åsikt eller säga till om något. Dom vet inget annat än att följa sin ledare, så det är det dom gör. Ibland blir det fel i maskinen som skapar klonerna, och det kommer ut misslyckade eller alldeles för svaga personer. Dom används till möbler istället för att bli ”hov” till tjejen.
Jag vill att min bild ska presentera hur det kan se ut i t.ex skolan, där personen med högst status formar alla andra personer runt om att bli som små kopior av dom. Dom gör som den populära säger, klär sig likadant och tycker likadant.  
För mig känns makt som status och pengar. Har man det är man en maktfull person. Även om det är en populär tjej i skolan, ett rikt företag eller en regering. 

Fler exempel:


Arbeta vidare

Elever kan även välja att utveckla sin idé vidare genom att till exempel arbeta med fotografi. Här är ett elevexempel från tidigare termin:

Madeleine Johansson 8D. Vidareutveckling av uppgiften Surrealistisk bild med maktperspektiv. Fotouppgift/bildredigering.  

Om surrealism

Under arbetets gång har vi arbetat med Surrealismen och tittat på två surrealistiska konstnärer, René Magritte och Salvador Dalí. 

Om att skapa djup i bild

Vi har även pratat om och arbetat med olika sätt att skapa djup i bild. Vi har testat och skissat en-, två- och trepunktsperspektiv. Vi har gått igenom hur djup kan bli tydligt i en stillebenbild. 

Eleverna väljer själva om de vill utgå från någon perspektivmodell när de tecknar - men på något sätt ska eleverna var uppmärksamma på hur de kan skapa djup i sina egna bilder.

Bedömning 

Jag pratar om kunskapskriterierna och vad som bedöms i arbetsområdet. 

Elevexempel

Vi tittar tillsammans på elevexempel på bloggen här och läser några reflektioner för att se något exempel på hur det kan se ut. 

"Kan jag göra så här i stället?"

Egna förslag, tankar, idéer? 
- Absolut!

måndag 18 februari 2013

Bildarbete år 9
Ur elevreflektion:

När jag bestämde mig för att gör mitt arbete om skönhetsideal började jag fundera på hur jag kunde få fram det genom bilder. Jag hade flera idéer innan jag kom fram till det slutliga resultatet. 

Min första idé var att fota en tjej i flera olika stilar, för att sedan lägga till musik på det som gjorde beskådaren stressad. Med det ville jag få fram den inre stressen som finns för hur man ska se ut och hur man ska agera. 

Då jag kom fram till att detta inte speglade det jag ville få fram kom jag på nästa idé - att visa hur väldigt unga tjejer agerar vuxna inom bloggvärlden. 

En stor blogg är ett företag där man själv tar hand om allt. Som 13- åring förhandla med företag, gå på möten och agera professionellt både framför vuxna människor och på bloggen ville jag få fram. Men inte heller detta kändes rätt. Jag fick liksom inte fram den rätta känslan i bilden. 

Så kom jag på en idé -  ett porträtt på en tjej som håller Barbies ansikte framför sitt. Det kändes direkt som en klockren bild för mitt arbete. 

Jag har därför fotat en ung tjej då hon håller Barbies ansikte framför sitt. Bilden är i svartvitt då jag tycker att det framhäver mer känslor. Med det vill jag få fram att man oftast visar upp en annan annan person än vad man egentligen är. Att man ska se så perfekt ut hela tiden för att bli omtyckt utav andra. Men även för att symbolisera dom sjuka skönhetsidealen som faktiskt finns, som tar över folks liv, som till och med tar folks liv.

När jag ser bilden så tänker jag på Renée Margrittes bilder med konstiga föremål så som äpplen och duvor framför ansiktet. På mitt porträtt är det ändå ett ansikte, men jag får samma känsla av osäkerhet och förtvivlan både i min bild och bilderna från Margritte.
You are here

Bild hämtad på Post Graffiti/Face book

Testar animerad film

DomoNation.com: Film 1 Scary movie by Bildlinda


Like it? Create your own at DomoNation.com. It's free and fun!