Translate

fredag 28 oktober 2011

Surrealistisk bild/Maktperspektiv år 8

I år 8 fortsätter arbetsprocessen med de surrealistiska bilderna. Temat i bilderna ska vara makt. I bilderna ska eleverna visa kunskaper i att teckna tredimensionellt - något vi gått igenom tidigare under terminen.

I arbetet undersöker eleverna begreppet makt och hur det kan gestaltas i bild. Bilderna ska vara inspirerade av surrealismen.

Datorerna används bland annat till att söka efter bilder som kan fungera som förlagor, titta på instruktionsfilmer på youtube.com samt till dokumentation.

Googla bilder. Symbolbild - hur kan den användas i elevens arbete?

Skissa och undersök om det fungerar att använda i din bilduppgift.


Skissa upp dina bilder och förklara hur du tänker.

Skiss.

Mänskliga proportioner - sök på google.

Förlaga till egen bild. Sök och titta: hur ser en pistol ut.

Titta, teckna, undersöka...Skissa. Gestalta makt.

Skiss. Tankar om makt.

Praktiskt konstprov år 9

Uppgiften är

  • Redovisa en konstperiod/Ism. Praktiskt eget arbete och muntligt. Det som bedöms är både arbetsprocess och resultat.
  • Inspireras av bildspråket under vald konstperiod - det som är typiskt för Ismen, eller en konstnärs stil eller ett konstverk.
  • Välj teknik/metod/verktyg som tydliggör/förstärker det typiska för konstriktningen/Ismen.


Redovisa svar på följande frågor

  • Vilken konstriktning/Ism har du valt att jobba med?
  • Vad är typiskt för stilen/Ismen/stilen/bildspråket?
  • Under vilken tid var konstismen? Ge exempel på konstnärer.
  • Motivera ditt val av teknik.
  • Ge ett omdöme av resultatet. 


Kubism/Neoplasticism i Paint brush.

Kubism - teknik Collage.

Expressionism

Detalj av bild.

Kubism

Surrealism - arbetsprocess


Pop art - arbetsprocess

Pop art - arbetsprocess

Arbetet fortskrider...


Surrealism

Surrealism

Surrealism i gråskala.


Arbetsprocessen fortsätter...

Pop art

Pop art


Surrealism

Slut på lektionen.

Eller förresten...
Nu är det slut.