Translate

onsdag 23 november 2011

Gipsmasker år 8
GIPSMASK
Uppgiftsbeskrivning
 • Du ska framställa en gipsmask. 
 • Syftet är bland annat att du ska berätta något/uttrycka något med din gipsmask:
       Temaförslag: "Superhjältar" och "Att vara människa".
 • Du ska också göra en bildanalys av din gipsmask. Knyt an uppgiften på något sätt till egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.)
Visa att du 
 • deltar på genomgångar/redovisningar/diskussioner .
 • konstruerar en gipsmask efter anvisningar.
 • kan följa instruktioner.
 • kan använda samtida/historiska bilder som inspiration i ditt arbete.
 • har ett undersökande arbetssätt.
 • kan presentera din gipsmask - anpassat efter syfte och sammanhang.
 • redovisa din arbetsprocess - kan ge omdömen och visa samband mellan uttryck innehåll, funktion och kvalité i ditt arbete.
Vilka kunskaper/förmågor du ska utveckla
 • Din förmåga att använda olika tekniker, verktyg och material som hör till arbetet med gipsmask - form, ytbehandling och övrigt material samt skisstekniker och återanvändande av bilder - historiska och samtida.
 • Förmåga att utveckla idéer inom valfritt ämnesområde.
 • Bildanalytiska förmåga.
 • Reflekterande förmåga.

lördag 19 november 2011

Projekt år 9

I bild och musik på vår skola håller vi på med ett gemensamt projekt. Projektet handlar om makt ur olika perspektiv och eleverna bestämmer själva innehåll och redovisningsform.

Vi har diskuterat makt och sett en skolfilm om härskartekniker för att ha lite tankar med oss in i projektet.

Ett förslag på redovisningsform är att använda samtidskonstens uttryck som undersökande redovisningsform. Till exempel installation, performance, ljudkonst, videokonst mm

Eleverna i år nio har skapat bloggar för att kunna dokumentera sitt arbete, att visa upp det samt att kunna få respons från både lärare, elever, kamrater, föräldrar och andra.

Elevernas bloggar kommer att länkas på startsidan här inom kort.

Just nu har jag kommenterat deras första lägesrapport samt gett förslag på strukturen i arbetsområdet. Mitt förslag ser ut på följande sätt:

KOM I HÅG
* Under arbetets gång ska ni redovisa er arbetsprocess i en blogg (eller annat alternativ). Bloggen fungerar som forum för att belysa er process samt möjliggöra respons, både lärarrespons och kamratrespons men även andra som kan tänkas vilja kommentera (föräldrar?).

* Ni ska ha en undersökande frågeställning i ert arbete.

* I detta projekt är det viktigt att ni inte bara göra ett arbete på ”ytan” utan att ni även redovisar era tankar och argument och att argumenten är väl underbyggda.

* Ni ska dra paralleller till egna erfarenheter, andra verk, företeelser i omvärlden samt även underbygga era argument med teori.

* Under arbetets gång ska ni dra paralleller till andra konstverk, konstnärer, musikverk, ljudverk mm utifrån att ni studerat och reflekterat kring deras verk.

SLUTDOKUMENTATION
Ni ska kunna redovisa svar på fråga 1-3 innan genomförandet. 
Alla 5 punkter och era svar/tankar på dessa ska finnas med i slutdokumentationen.

1. VAD ska du göra?
2. HUR ska du göra?
3. VARFÖR? Vad vill du debattera? Belysa? Undersöka?
4. GENOMFÖRANDE? Berätta om genomförandet.
5. DISKUSSION (konklusion, utvärdering, reflektion, sammanfattning).

Verkar detta ok?/ :)