Translate

måndag 14 januari 2013

Bildarbete år 9

Bildarbete år 9


Ur elevreflektion:

Jag har gjort en film om mitt stora intresse motocross. Jag har försökta att visa min identitet och livsstil. Jag visar själva intresset motocross men också vad som händer runt omkring sporten. Jag har använt mig av klipp som jag filmat tidigare, men också klipp som jag filmat under perioden. Jag använde mig av olika vinklar bland annat normalperpektiv, grodperspektiv, panorama, tilt och subjektiv perspektiv. Jag har också använt mig av olika redigeringseffekter. Jag har valt en låt som jag tycker passar till mitt arbete.

Med mitt arbete vill jag visa min identitet och livvstil. Detta gör jag genom att visa mitt stora intresse motocross. Det jag vill säga med filmen är att motocross inte bara är en sport, utan en gemenskap. Många ser inte allt arbete som ligger bakom sporten. Det är inte bara att köpa en motorcykel och sen köra, utan den kräver service, kunskap och tid. Hela min familj är delaktig i sporten. Man har med sig sporten i vardagen och kämpar hela tiden för att fortsätta med sporten. 

Identitet: Identitet är något som beskriver vilken person man är, alltså en uppfattning. Jag beskriver min identitet på ett sätt beroende på hur jag uppfattar mig själv, samtidigt som mina medmänniskor beskriver min identitet beroende på hur dem uppfattar mig. Identiteten är summan av alla ens intressen, kompisar, arbete, skola, erfarenheter, politisk riktning mm. Allt som kan förklara personen är en del av dens identitet. Identiteten ändras väldigt ofta beroende på bland annat intressen och umgänge. Sen är det vissa saker inom identiteten som inte ändrar sig lika mycket som bland annat saker som har med barndom mm som ofta lever kvar i identiteten. 

Texterna på UMO.se handlar mycket om självkänsla och om hur man mår. När jag läser där så är det många punkter som jag känner igen. Jag personligen tycker att jag har en bra självkänsla. Detta kan ju bero på olika faktorer men bland annat så kom jag och tänka på punkten där dem nämner att uppmuntring är bra för självkänslan. Här kan jag dra paralleller till motocrossen. Eftersom att hela min familj är intresserad av cross, så blir det en bra gemenskap. Jag umgås mycket med mina föräldrar under träningar och tävlingar vilket ger en bra relation. På grund av detta så kan de också veta hur det går i sporten och skolan mm, och kan sedan uppmuntra om jag har presterat bra tillexempel. Därför tror jag att anledning till min självkänsla är min relation med min familj. 


Bildarbete år 9


Bildarbete år 9


Bildarbete år 9


Ur elevreflektion:

Jag har målat ett antal bilder som jag sätter ihop som en affisch, vissa bilder har jag gjort hemma och jag har målat med min ritplatta (Wacom Bamboo Fun pen) och de flesta bilder har jag gjort i Photoshop CS6, men några är gjorda i Corel Painter 12. 

Det jag målat är sådant som kommer upp när jag börjar måla, eller när jag målat en stund. Oftast får jag mina idéer när jag lyssnar på när andra pratar, eller om jag umgås för mycket med mig själv, vilket gör att jag kommer på lite konstiga tankar. Men när jag målar så bryr jag mig inte så mycket om hur det egentligen ser ut, utan jag målar så att jag tycker att det är/blir kul. 

Identitet är hur man ser på sig själv och hur andra ser på en. Det ändras beroende på vilka man träffar och umgås med. Identiteter kan också förstöra ens självkänsla eftersom, man märker hur andra ser på en, och dom kanske inte ser på en så som man själv vill bli sedd på. 

Bildarbete år 9


Bildarbete år 9


Bildarbete år 9