Translate

tisdag 29 maj 2012

Tema makt år 9


Ur elevpresentation:

MAKT
"Jag har använt mig av två bilder, en på mig som står och låtsas hålla en pistol, och en på mig när jag låtsas att jag träffas av ett skott. (Fotograf: Christopher. Kamera: iPhone 4.).   
Sedan tog jag in bilderna i iPhoto, där jag framhävde vissa färger. Efter det flyttade jag dom in i Adobe Photoshop CS6. Jag lade båda bilderna på varandra och suddade ut den ena, förutom mig själv. Så nu ser det ut som om det är två jag i en och samma samma bild. 
Nu målade jag allt det här rökiga svarta, och den svarta vätskan som både rinner från skytten och strömmar ur såren på den skadade. Rökeffekten gjorde jag med penslar som jag laddat ner. 
Nu var det dags att måla pistolen. Den blev vit för att framhäva den extra mycket. Och nu har jag ju tre olika bilder här nedan. 
Den första är hur den först var menad (originalet). På den andra laddade jag ner en bild på ett flimmer från ett pistolskott och satte på en s.k ”lens flare”, och klart. Den tredje bilden lade jag bara på ett filter på, som fick det att se tecknat ut. 
Jag har nu beskrivit hur jag gjorde hela bilden. Visst ser den avancerad ut, men ändå väldigt simpel att göra. 
Som nämnt innan så arbetade jag med Adobe Photoshop CS6 BETA. Av anledningen att tycker att det är häftigt.  Det var det jag ville få in i min bild, att den skulle vara så häftig som möjligt, men samtidigt symboliserade makt.
När jag hörde att vi skulle arbeta med makt var det vapen som först och främst dök upp i mitt huvud. Själva grundidén var att en kille skulle skjuta en annan kille. Det du ser ovan var bara en snilleblixt som kom från ingenstans. 
Min bild är liksom ett porträtt taget rätt i action, mellan den som utövar makt och den som tvingas lyda. Han har skjutit honom ett flertal gånger, så att hans frihet (det svarta) bara strömmar ut ur honom, medan skytten är liksom gjord av det. Detta symboliserar liksom att skytten livnär sig på det. 
Men vad är då själva tanken bakom det här?
Enligt mig finns det två typer av makt. Antingen ger folk dig makt över dom genom tillit och liknande, alltså frivilligt. Eller så är du tvungen att ta den själv med våld, trakasserier och rädsla. 
Det är det det handlar om i bilden. Han ger inte sin frihet frivilligt, och den accepterar han inte, så han tar den med våld. Det är just det här bilden beskriver. 
Jag tycker att jag har lyckats bra, och med det jag ville.
Filmen nedan är bara en liten film med dom olika filmstadierna. Plus musiken jag har gjort till som skall passa in med bilden. 
Klicka nedan för att spela."

Gif:tumblr_m428lqeHKs1rsafido1_1280.gif 1 280×658 bildpunkter

Tema makt år 9


Ur elevreflektion:
"Jag har valt att skapa en bild med hjälp utav program på datorn.  
Bilden föreställer en hand som kommer ut ur en svart rektangulär bild med eldflammor. Handen har tagit tag i en persons ben och personen hänger upp och ner. Jag tog några bilder under produktions processen och har satt ihop dom till ett bildspel med ljud som bakrund, för att framhäva makt ur flera perspektiv. Jag valde att jobba med datorprogram för att det är ett område jag behärskar och kan utveckla väldigt mycket. 
Min tanke med bilden var att handen är djävulen och att personen är en djupt kristen som har brutit mot kristendomens regler och normer och därför har hamnat i helvetet.  
Handen och djävulen symboliserar makten, den som har och utövar makt. I detta fall syftar handen på den negativa makten, maktmissbruk. Personen som hänger symboliserar den utsatte, den som är utsatt för makt och på så sätt är helt maktlös. 
När jag ser på min bild tänker jag på hur religionen har påverkat samhället och hur lätt det har varit att få folk att tro på saker även om det inte finns några riktiga bevis. Under en mycket lång tid har folk levt efter en bok som påstås ha kommit från gud. Människorna har inte brytt sig om vad de själva velat, utan bara levt efter bibeln. 
I det här fallet står makten för en sorts överhet och människorna underordnar sig för att det förväntas av dem eftersom det är dom normerna som gäller i samhället. De som inte följer normerna hamnar lägst ner i hierarkin. Och detta gäller också dom som är annorlunda och avvikande på något sätt. Man säga att de som inte följer det som är ”normalt” är de som hamnar i underläge.
Maktspel har påverkat vårt samhälle på många sätt. Bland annat har kristendomen förtryckt människor som är homosexuella genom att till exempel förbjuda samkönade gifte mål.  Även folk som är funktionshindrade har varit förtryckta av kristendomen. Man sa att funktionshindret var ett straff från gud. Under många år så var kristendomen en plats för dom ”perfekta”. Hade du ”fel” sexualitet, ett funktionshinder eller var kvinna så var du inte lika mycket värd enligt dom kristna normerna.
Historiskt sett har detta pågått under lång tid och det var inte länge sedan det skedde en förändring i Sverige. Numera har kyrkan allt mindre makt. Tittar man geografiskt så ser man att det fortfarande är svårt för dom som är annorlunda att leva i andra kulturer. 
Ett annat sätt att gestalta makt skulle kunna vara en bild med en hand som är vänd och kupad åt andra hållet (alltså uppåt), men en person sittande bekvämt i. På så sätt skulle man ha kunnat framhäva den positiva makten. Handen skulle då ha varit skyddande och hjälpande i stället för dominant och enväldig.  
Skillnaden mellan handen som är skyddande och handen som är negativt styrande kan vara väldigt liten. De behövs inte mycket för att en skyddande hand ska övergå till att vara en styrande hand... det beror förmodligen väldigt mycket på makthavaren, hur klok den är, och kanske hur styrd den är, från annat håll."

måndag 28 maj 2012

Tema makt år 9

Fannys maktprojekt visas på kulturhuset i Stenungsund.

Förbereder utställning.
Presentation av Fannys verk i Kulturhusets program.
Maktprojektets titel "Den utsatte".
Fanny med sin skulptur.

Foton från Fannys blogg. (www.penguinpot.blogspot.se) Tack Fanny :)

torsdag 24 maj 2012

Tema Makt

I arbetet med tema Makt har vi diskuterat makt ur olika perspektiv. Bland annat har vi sett filmen "Var fick du luft ifrån? : Om härskartekniker". Filmen är visad för elever i år 8 och elever i år 9.

Vi har diskuterat kring filmens innehåll och meningen är att det ska finnas möjlighet för eleverna att ha med tankar kring härskartekniker i sina gestaltningsarbeten. 

Filmen finns som strömmande video och dvd hos GR-Utbildning Läromedel Göteborg (AV-centralen).

Bild från GR-utbildning.

onsdag 23 maj 2012

Tema makt år 9

Några elever har valt att gestalta temat Makt i en installation på skolans toaletter. 

De har använt sig av text och ljud. Ljudet har de arbetat med i Garageband. Detta är ett ämnesövergripande arbete i Bild/Musik.

Ljudet finns gömt i en låda på en av toaletterna och spelas upp med jämna mellanrum. 

Eleverna kommer att motivera sina tankar och reflektioner och beskriva utförligt varför de valt att gestalta makt på det sätt det gjort. De har valt att göra en skriftlig reflektion och kommer lämna in den under nästa vecka.

Klicka nedan för att lyssna på ljudet och scrolla ner för att se bilder från installationen.

tisdag 8 maj 2012

Maktprojekt år 9


Elever i år 9 arbetar med musik/ljud och bild i ett ämnesövergripande arbete där de undersöker temat MAKT ur olika perspektiv. (Samarbete musik och bild.)

Eleverna väljer själva teknik, presentationsform och hur de vill undersöka temat dvs innehållet.

Här är ett smakprov på ett arbete som fortfarande pågår. Program använda är iMovie och Garageband. Eleverna har tillgång till varsin dator i skolarbetet.