Translate

torsdag 15 oktober 2015

Inför gipsmasker år 8

Vi ska arbeta med gipsmasker i år 8. Temat är: Att vara människa/superhjälte. Vi inleder temat med att diskutera temat ur olika synvinklar. 

Eleverna skriver först i sina loggböcker sedan gör vi en gemensam tankekarta på tavlan och ser vad vi kommit fram till tillsammans och diskuterar vidare. För 1+1 är nämligen 3!

Nästa vecka börjar vi konstruera våra masker.

Bilder från diskussionen 
Grupp 1: Frågeställning: Vad har vi människor gemensamt? (Oavsett ålder, kön, etnicitet, nationalitet, funktionalitet, sexualitet, religion.)
Grupp 1: Vilka superhjältar känner du till! Vilka superstyrkor har de? Vi gör även en normkritisk analys på de "fiktiva" superhjältar vi kommer på.

Grupp 2: Frågeställning: Vad har vi människor gemensamt? (Oavsett ålder, kön, etnicitet, nationalitet, funktionalitet, sexualitet, religion.)

Grupp 2: Vilka superhjältar känner du till! Vilka superstyrkor har de? Vi gör även en normkritisk analys på de "fiktiva" superhjältar vi kommer på.