Translate

torsdag 21 mars 2013

Tema gipsmasker år 8

GIPSMASK
       
Temaförslag: "Superhjältar" och "Att vara människa".
  Uppgiftsbeskrivning
  • Du ska framställa en gipsmask. 
  • Syftet är bland annat att du ska berätta något/uttrycka något med din gipsmask.
  • Du ska också göra en bildanalys av din gipsmask. (Knyt an uppgiften på något sätt till egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.)
  Visa att du 
  • deltar på genomgångar/redovisningar/diskussioner .
  • konstruerar en gipsmask efter anvisningar.
  • kan följa instruktioner.
  • kan använda samtida/historiska bilder som inspiration i ditt arbete.
  • har ett undersökande arbetssätt.
  • kan presentera din gipsmask - anpassat efter syfte och sammanhang.
  • redovisa din arbetsprocess - kan ge omdömen och visa samband mellan uttryck innehåll, funktion och kvalité i ditt arbete.
  Vilka kunskaper/förmågor du ska utveckla
  • Din förmåga att använda olika tekniker, verktyg och material som hör till arbetet med gipsmask - form, ytbehandling och övrigt material samt skisstekniker och återanvändande av bilder - historiska och samtida.
  • Förmåga att utveckla idéer inom något ämnesområde (se ovan).
  • Bildanalytiska förmåga.
  • Reflekterande förmåga.


  lördag 2 mars 2013

  Makt år 8

  Dokumentation

  Eleverna har börjat med sina maktbilder. Jag fotar och dokumenterar genomgående under deras arbetsprocess. Eleverna själva dokumenterar i sin loggbok under arbetets gång.

  Arbeta vidare

  Nedan har jag fotat elevarbete och arbetat med bilden i app på iPhone: Retromatic. Kanske något för eleverna att arbeta vidare med sina bilder?