Translate

måndag 14 december 2015

År 7 affischer likabehandlingsplanen

Under höstterminen har årskurs sju arbetat med ett större projekt. 
Vi har lärt oss om surrealismen, analyserat konstbilder gjorda av surrealistiska konstnärer och gjort egna surrealistiska skulpturer i lufttorkande lera.

Vi har gått igenom grundläggande fotografi och utifrån dessa begrepp har vi fotograferat våra skulpturer.

Fotografierna har vi redigerat i appen Snapseed. 

Vi har gått igenom skollagen, läroplanen och tittat på vad det står i skolans likabehandlingsplan. Vi har diskuterat diskrimineringslagen och diskrimineringsgrunderna.

Eleverna fick i uppgift att använda sina fotografier av de surrealistiska skulpturerna och göra affischer där bild och text ska kopplas till skolans likabehandlingsplan. 

Vi har gått igenom lay out och eleverna gör affischerna i appen Canva.  

Se våra affischer nedan.onsdag 18 november 2015

Reflektion Gipsmask år 8

Besvara dessa frågor
1. Beskriv kort din gipsmaskidé - hur den kommer att se ut/hur ser den ut?
2. Om du har gjort en figur som existerar - beskriv karaktärens egenskaper. 
3. Skriv och berätta hur du tolkat temat Att vara människa och/eller Superhjälte. (Var utförlig/motivera)

Egna erfarenheter - åsikter - upplevelser
4. Vilka kopplingar finns det till dig i ditt arbete med gipsmasken/bilden?

5. Se kortfilmen nedan En hjältes resa - Vad handlar den om? (kort)
6. Ge exempel på en hjälteresa du själv genomfört/eller önskar genomföra.
7. I början av detta arbetsområde fick du reflektera över frågan: Vad har vi människor gemensamt? Reflektera över den frågan nu. (Här är länk till det vi har diskuterat tidigare.)
8. Vi har pratat om normkritik - varför kan det vara viktigt att vara kritisk mot normer?
fredag 13 november 2015

Bildkomposition år 7

FOTOUPPGIFT ÅR 7

Din uppgift är att fotografera flera bilder där du visar begreppen nedan. Någon av bilderna ska du använda till din affisch - men du ska redovisa alla dina bilder. Använd din skulptur i flera av bilderna!

 • Miljöbild - bild där man ser vilken miljö det är, tex skolmiljö, skogsmiljö, parkeringsplats, lekplats, skolgård.
 • Helbild - bild där du ser hela personen/figuren/skulpturen
 • Halvbild - bild där du ser halva personen, ansikte och överkropp.
 • Närbild - tex bild där du ser ansiktet på personen/figuren/skulpturen/föremål.
 • Extrem närbild - tex bild på ett öga på personen/figuren/skulpturen/föremålet.

 • Normalperspektiv - kameran/iPaden i ”ögonhöjd” med betraktaren.
 • Grodperspektiv - bild tagen ”underifrån” (kan visa personen som mäktig, kan vara mer eller mindre extremt.) Du kan även fota miljö eller föremål i grodperspektiv.
 • Fågelperspektiv - bild tagen ”ovanifrån” (visar ofta personen som liten och undergiven, kan vara mer eller mindre extremt.) Du kan även fota miljö eller föremål i grodperspektiv. 

 • Motljusbild - fota person/föremål i motljus.
 • Siluette - fota motivet i starkt motljus.
 • Stämningsljus - bild där ljuset skapar stämningen.

 • Mjuka färgövergångar i bilden (ton-i-ton tex grå nyanser, blå toner.)
 • Starka kontraster i bilden:
Kontraster med färg: tex skarpt rosa mot starkt blått och limegrönt.         Kontraster med form: Taggiga, spetsiga former mot mjuka böljande former.


 • Diagonal komposition
 • Triangelkomposition
 • Rektangelkomposition
 • Blickfång (tredjedelsregeln, gyllene snittet)

 • Bild med det viktiga i förgrunden, men bakgrunden syns.
 • Bild med det viktiga i bakgrunden, men förgrunden syns.
 • Perspektivisk effekt.
 • S-kurva

torsdag 15 oktober 2015

Inför gipsmasker år 8

Vi ska arbeta med gipsmasker i år 8. Temat är: Att vara människa/superhjälte. Vi inleder temat med att diskutera temat ur olika synvinklar. 

Eleverna skriver först i sina loggböcker sedan gör vi en gemensam tankekarta på tavlan och ser vad vi kommit fram till tillsammans och diskuterar vidare. För 1+1 är nämligen 3!

Nästa vecka börjar vi konstruera våra masker.

Bilder från diskussionen 
Grupp 1: Frågeställning: Vad har vi människor gemensamt? (Oavsett ålder, kön, etnicitet, nationalitet, funktionalitet, sexualitet, religion.)
Grupp 1: Vilka superhjältar känner du till! Vilka superstyrkor har de? Vi gör även en normkritisk analys på de "fiktiva" superhjältar vi kommer på.

Grupp 2: Frågeställning: Vad har vi människor gemensamt? (Oavsett ålder, kön, etnicitet, nationalitet, funktionalitet, sexualitet, religion.)

Grupp 2: Vilka superhjältar känner du till! Vilka superstyrkor har de? Vi gör även en normkritisk analys på de "fiktiva" superhjältar vi kommer på.


onsdag 23 september 2015

Uppgift år 8
TO DO TO DAY
1. Hämta appen office Lens. Fotografera din bild.
2. Öppna ett pagesdokument. Lägg in din bild i pagesdokumentet, rubrik Blyertsbild år 8 
3. Skriv texten som en löpande text (besvara frågorna) Spara dokumentet.
4. Kopiera din text. Klistra in den i ett nytt inlägg på din blogg. Lägg in din bild på din blogg.
5. Lämna in pagesdokumentet på SHOWBIE: 01c BILD (8c) ”Blyertsbild år 8”


Tänk på:
 • Styckesindela - korta stycken! Vad gäller vid text som ska webbpubliceras?
 • Stor bokstav och punkt.
 • Använd rättstavningshjälp.
 • Läs igenom.
 • Be din lärare läsa innan du lämnar in/publicerar.

FRÅGOR ATT BESVARA
 1. Beskriv din bild. Vad ser man i bilden? Använd dig av de ord/begrepp nedan som du tycker passar.
 2. Vad har du velat uttrycka eller säga med din bild? (Åsikter/erfarenheter/upplevelser - koppla till saker som händer/har hänt i vårt samhälle).
 3. Förklara vad du är nöjd med i din bild - förklara varför.
 4. Vad skulle du vilja ändra eller göra om? Vad skulle du i så fall göra? 
 5. Hur ser man att det är du som har gjort bilden? 
 6. Vilka problem och svårigheter stötte du på under arbetet? Hur bar du dig åt för att lösa dem? 
 7. Har du prövat att göra något du inte kunde innan? Hur gick det? 
 8. Har du lärt dig något nytt om att göra bilder? Vad lärde du dig? 
 9. Varifrån fick du idéer eller uppslag till bilderna? 
 10. Hur mycket hjälp har du fått? Vem har hjälpt dig och på vad sätt?Ord/begrepp att använda i din text - använd de du tycker passar:


Bildutsnitt

Bildvinklar

Ljus

Färg

Bildkomposition

Bilduppbyggnadmåndag 31 augusti 2015

År 9 Lektion 3 Tolkning Skulptur

 • I dag arbetar vi med texter/muntlig redovisning av skulpturerna. 
 • När vi ses nästa helvklasslektion gör vi klart texterna sedan fotograferar vi skulpturerna och arbetar med redigering av fotografierna. 
 • Öppna pagesdokument. Kom ihåg rubrik.
 • Inlämning i Showbie nästa halvklasslektion.

torsdag 27 augusti 2015

onsdag 26 augusti 2015

År 8 Lektion 1

Välkomna 8d och 8c.
Vi börjar med att repetera lite kring bildämnet, salen, bedömning, förhållningssätt, materialvård mm. 

Eleverna läser "Brev till mig själv och Linda" som de skrev sista lektionen i år 7. Där sammanfattade de bildundervisningen genom att svara på frågor som:
 • Vad har du lärt dig?
 • Vad tycker du har varit roligt?
 • Har du några tips på hur undervisningen kan bli bättre?
 • Vad vill du arbeta vidare mer med i år 8?

Alla elever säger något som de skrivit i sina loggböcker - vi sammanfattar allt på tavlan och får en överblick.


Ny uppgift
 • Genomarbetat blyertsuppgift
 • Utvecklad gråskala
 • Utmana dig i undersökandet av former.
 • Perspektiv - skapa djup i bilden
 • Uttryck någon åsikt, erfarenhet, upplevelse.
 • Surrealistikt inslag.
 • Välj en sak i klassrummet.
 • Välj en miljö.
 • Var symbolisk. (Skillnad mellan (över-)tydlig och symbolisk)
 • Var kreativ i din bildkomposition.
måndag 24 augusti 2015

9a/9b Lektion 1 ht 2015

Vi pratar lite om vad vi arbetade med i år 8. Eleverna svarar i sina loggböcker på frågorna nedan.

Linda presenterar uppgiften inför halvklasslektionen i veckan:
Göra lerskulpturer - organiska eller abstrakta.

Vi tittar på bilder av organiska och abstrakta skulpturer - diskuterar vad motsatserna är. Vi bildsöker på google på abstract sculpture och organic sculpture.

Vi tittar på historiska och samtida tredimensionella former och diskuterar dess uttryck. Nästa lektion när ni kommer gör ni skulpturer.


7a/7d Första lektionen ht 15

Första lektionen 
Lektionen börjar med att Linda pratar mycket och länge ;) I och med att det är första lektionen bild i sjuan blir det en ganska omfattande genomgång av bildämnet, om  trivselregler i klassrummet. Vi tittar också igenom bildämnets matris och får loggböcker.

Att tänka på
 • Kom i tid till lektion. 
 • Ta med iPad - som används till skoluppgifter.
 • Arbetsmiljö och ljudnivå.
 • Skillnad mellan rast och lektion.
 • Vårda material.
 • Vikten av att vara snäll.
 • Gör ditt bästa - känn att du kan!

Fint och fult är ord man ibland hör i arbete med bilder. Vi lämnar prat kring fint och fult och arbetar snarare med att utveckla vår förmåga att formulera vad som är kvalitet i en bild och vilka eventuella utvecklingsmöjlighter det finns.

I bilden vill jag att ni ska känna mod att våga göra "misstag". Utan misstag hade vi antagligen fortfarande suttit i grottor utan eld. 

Jag vill att ni ska tillåta er att "fuska" - det vill säga hämta inspiration, härmas, titta på vad andra har gjort, sno idéer. Många stora tankar kommer av att man snott ihop idéer av andra. Men vi pratar också om när det inte är ok att stjäla - tex bilder utan att be om lov och inte stjäla/kopiera andras texter.

Loggböcker
I loggböckerna skriver ni ett brev till Linda. Ni svarar på frågorna nedan. Linda visar hur bloggen är uppbyggd och hur man kan leta i den. Vi tittar även på @bildblogga på Instagram.

Brev till Linda
1. Mellanstadiet gick jag i klass___ på ______ -skolan.
2. Min/mina lärare i bild var ___________.
3. Från bilden i mellanstadiet/år 6 minns jag att vi jobbade med…
(arbetsuppgifter eller tekniker du minns att ni jobbat med t ex blyerts, vattenfärg, lera, foto, film mm)
4. På fritiden möter jag bild/bilder på följande sätt…
(Konsumerar - producerar? Exempel: tar/ser foto, gör/ser film, gör/använder spel, bloggar/läser bloggar, instagram, tecknar mm)
5. Jag tror att vi har bild i skolan för att…
6. Det som jag tror bedöms i bildämnet är…
7. Om bildämnet tycker jag… Motivera varför.
8. Mina förslag inför bild år sju är….
(Arbetsuppgifter, tekniker, arbetssätt mm Blyertsteknik, färg, foto, film, form lera/gips.)

Välkomna till höstterminen 2015


måndag 18 maj 2015

År 8 Gipsmask REFLEKTION

Besvara dessa frågor
1. Vad har du gjort för gipsmask/beskriv din mask - hur ser den ut?
2. Om du har gjort en figur som existerar - beskriv karaktärens egenskaper.
3. Skriv och berätta hur du tolkat temat Att vara människa och/eller Superhjälte. (Var utförlig/motivera)


Egna erfarenheter - åsikter - upplevelser
4. Vilka kopplingar finns det till dig i ditt arbete med gipsmasken/bilden?

5. Tänk på filmen Divergent - Vad handlar den om? (kort)
6. På vilket sätt visade de i filmen vad det innebär att vara människa. 

7. Filmpedagogerna visade en kortfilm om En hjältes resa - Vad handlar den om? (kort)
8. Ge exempel på en hjälteresa du själv genomfört/eller önskar genomföra.

TÄNK PÅ
 1. Skriv texten i pages.
 2. Kopiera texten och klistra in den i din blogg.
 3. Kolla stavning, stor bokstav, punkt mm - texten ska publiceras.
 4. Tänk på att ha kortare stycken när du webbpublicerar än du har i ett vanligt dokument.
 5. Blogginläggets titel: Reflektion Gipsmask.
 6. Fotografera din skiss. Tänk på att ha bra skärpa och bra ljus. Endast skissen ska vara med (inget i bakgrunden). 
 7. Lägg in din bild på bloggen - 1000 pixl.
 8. Tryck spara och sedan publicera.
Vi publicerar inläggen på bloggarna vecka 23 - tillsammans med fotografier av gipsmaskerna.

torsdag 30 april 2015

År 7 Vietnam

Veckans bild
Foto: Nick Út.


.
Eleverna får i uppgift att fundera på ett ord som står på tavlan: Vietnamkriget.
De skriver i sina loggböcker vad de känner till.  Alla berättar vad de skrivit i sina böcker och vi skriver upp allt på tavlan. Tillsammans finns det massor av kunskaper kring Vietnamkriget  

Vi har en genomgång med bakgrundshistoria kring kriget och pratar om hur det startade och varför. När vi ser bilden är det fyrtio år sedan kriget tog slut. I GP (Göteborgsposten) finns en bild, ett dokumentärt fotografi som skildrar ett ögonblick av detta krigs fasor.

Vi tittar på bilden och pratar om flickan, Kim Phúc nio år,  som syns springande nedför en gata tillsammans med sina syskon efter att deras by blivit anfallen av sydvietnamesiska styrkor.

Vi pratar om fotografen, Nick Út - som tagit fotografiet, om Napalm, om hur många som dog i kriget, om skadestånden som USA fortfarande inte har betalat, om de spår av kriget som människor i Vietnam fortfarande lever med, vi pratar om att USAs president Nixon, menade att fotografiet var manipulerat och vad fotografen Nick Ut svarade när det blev offentliggjort för trettio år sedan: 
"Trots att det har blivit en av de mest minnesvärda bilderna under 1900-talet tvivlade president Nixon på autenticiteten av mitt fotografi fär han såg det i tidningen den  12 juni 1972 (...) 
Bilden för mig, och vilket är odiskutabelt för många andra, kan inte var mer äkta. Fotot var lika autentiskt som Vietnamkriget självt. Skräcken av Vietnamkriget dokumenterat av mig behövde inte vara uppgjort. Den livrädda lilla flickan lever än i dag och har blivit ett vältaligt bevis på autenticiteten av det där fotot. 
Det ögonblicket för 30 år sedan kommer att bli ett som Kim Phúc och jag aldrig glömmer. Det har förändrat båda våra liv."


Hjärngympa - blyertsövningar
Efter diskussionen om fotografiet ovan har vi lite snabba blyertsövningar.
 1. Spiraler på ett papper. Vänd på pappret, byt hand - nya spiraler.
 2. Linje som börjar i papprets ytterkant och följer som en spiralform in mot papprets mitt. Vänd på pappret, byt hand - ny linje.
 3. Illustrera/gestalata ordet ILSKA - inga symboler, ord, bilder - det är blyertspennan som ska visa hur ordet ser ut. 
 4. Illustrera/gestalata ordet GLÄDJE - inga symboler, ord, bilder - det är blyertspennan som ska visa hur ordet ser ut.
 5. Teckna av föremålen som står framför er på era platser - väck ögonen.


Utvärdera
Skriv i din loggbok vad dagens lektion handlade om. Utvärdera orden nedan genom att sätta siffra 1-10 (ett - låg nivå och 10 hög nivå)

Lärorik
Utmanande
Rolig
Arbetsinsats


Ur elevloggböcker


tisdag 21 april 2015

År 9 Ett urval av västerländsk konsthistoria

Introduktion - Genomgång av begreppet Normkritik
Vi gör en normkritisk analys på bilderna i dagens Metro. Vi försöker att identifiera normen utifrån kriterierna:
 • Ålder
 • Kön
 • Etnicitet
 • Funktionsförmåga
 • Klass
 • Religion
 • Sexualitet

Uppgift - Västerländsk konsthistoria - ett urval
Eleverna får i uppgift att titta på bilder ur västerländsk konsthistoria. De väljer en konstriktning/epok. 

Eleverna ska presentera svar på följande frågor för sina klasskamrater:
Fyra frågor att leta svar på. 
På fråga fyra utgår du från begreppen vi jobbade med
 när vi tittade på bilderna i Metro.
Ett urval ur västerländsk konsthistoria
som vi ska titta på utifrån normkritik.