Translate

tisdag 31 mars 2015

Collage - Att vara människa

Nytt arbetsområde i år 8. Arbetsområdet inleds med att dyka ner ämnesområdet som ska undersökas: Att vara människa/superhjälte.

Skriv i din loggbok:
Vilka superhjältar känner du till? Vilka superstyrkor har de?
Vi diskuterar vad vi kommit fram till utifrån en normkritisk analys. Hur ser normen ut bland superhjältarna? 
 • Man
 • Vit
 • Ålder 25-35
 • Heterosexuell
 • Religion - kristen
 • Funktionalitet utan någon form av synlig funktionsnedsättning.
 • Medelklass
Skriv ner i din loggbok superstyrkor du själv skulle vilja ha och motivera varför.

Skriv i din loggbok:
Vad har vi människor gemensamt oavsett ålder, kön, sexualitet, religion, klass, funktionalitet? Oavsett när man är född och var på jorden man lever - vad har vi människor gemensamt?
Vi gör även en normkritisk analys av de bilder vi ser i dagens Metro. 

Tidningarna använder vi sedan till att hitta bilder som passar in på temat: Att vara människa/superhjälte.

(Tidningarna vi har att hämta bilder tänker vi också normkritiskt kring. Beroende på tidningarnas målgrupp blir de bilder vi har att förhålla oss till. Helt ok men det är bra att vara medveten.)

Gör ett collage genom att återanvända bilder
Utklippta bilder ihopsatta till en ny bild. Konturerna ifyllda med spritpenna.

Gör en enkel ritning med ord. Som en bildtankekarta med hur du tänker kring dina bilder.
Välj en detalj ur ditt collage. Skissa upp på pannå. Ändra om du kommer på något nytt. 
Bilden ska sedan arbetas med i akrylfärg.

Blir du klar kan du arbeta vidare med ett foto av ditt collage i någon app. Här TangledFX


En del kommer inte att jobba vidare med akrylbild utan arbeta med gipsmasker på samma tema. Vi lägger gipsmasker efter påsklovet. 

onsdag 25 mars 2015

Utvärdering Eget arbete år 9

 1. Beskriv var du fått din idé från. Vad har inspirerat dig?
 2. Vad har varit svårt?
 3. Vad är du nöjd med när det gäller din bild/formprodukt? 
 4. Vad vill du uttrycka/kommunicera med din bild/formprodukt? Tänk på att koppla till egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 5. Kan du koppla till något annat verk? (Konst, film, bok, musik spel mm) 
 6. Titta på matrisen ”Bedömning arbetsprocess”. Fyll i rutor med texten som beskriver det du själv tycker att du visat (i arbetet/diskussion/muntligt eller i text).
 7. Hur har du arbetat? Vad är du nöjd med i din arbetsinsats? Vad kunde du gjort annorlunda/bättre?
 8. Vad har du lärt dig?
 9. Har du samarbetat och lärt av andra/tillsammans med andra? 
 10. Vad har du för råd till någon som ska göra en liknande sak?

måndag 16 mars 2015

År 7 LIKABEHANDLINGSPLANEN

Ur Stora Högaskolans plan mot diskriminering 
och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015

Stora Högaskolans värdegrund
 • Vi arbetar för att skapa goda kamratrelationer. Vilket innebär att vi hjälper till att hantera konflikter.
 • Vi anser att alla ska visa hänsyn och respekt för andra. Vilket innebär att vi arbetar förebyggande och åtgärdar alla former av kränkande behandling och diskriminering. 
 • Vi skapar en god arbetsmiljö. Vilket innebär att vi arbetar med delaktighet. Vi känner ansvar för varandra och vår skola.
 • Vi skapar trygghet. Vilket innebär att vi ser, lyssnar på och bryr oss om varandra. 

År 7 affischer

Sjuorna har arbetat med surrealistiska skulpturer. Nu väntar genomgång av grundläggande fotokunskaper. De ska bland annat fotografera sina skulpturer. 

Vi ska även göra någon sorts digital bild - ett förslag är att vi arbetar med att göra affischer i appen CANVA. Eleverna kan använda fotografierna av skulpturerna.

Vi går igenom skolans likabehandlingsplan och arbetar med att ta fram text som passar till bilderna. Kanske blir det en affischkampanj i klassrummen? 

Eleverna kommer att dokumentera arbetsområdet och publicera sina bilder i egna bloggar. Kamratrespons passar ju bra i den här uppgiften, kanske att skriva på varandras bloggar? 


torsdag 12 mars 2015

Å2 9 Spelanalys

Klicka -> Länk till artiklar. 

Några elever i år nio arbetar med spelanalys. Här är några artiklar att läsa för att ha med i resonemanget.


Spelanalys
 1. Vilket spel har du valt?
 2. Vilken åldersgrupp riktar sig spelet till?
 3. Beskriv spelvärlden, hur ser den ut? Går det att koppla till någon plats/tid i real life?
 4. Beskriv berättelsen i spelet. Vad handlar det om? Finns det något uppdrag? Finns det belöningar? Går det att koppla till annat verk t ex film eller annat spel - jämför.
 5. Beskriv karaktärerna i spelet utgå från en normkritisk analys. Identifiera normen. 
 6. Utifrån din erfarenhet, hur ser målgruppen ut för spelet du valt? Till vilka riktar sig speltillverkarna? Hur märks det? Både i marknadsföring och i spelet. Motivera dina argument.
 7. Gå till den här sidan -> Länk till artiklar. Läs igenom artiklarna.
 8. Vad tycker du om det som du läser i artiklarna. Känner du igen det från egna erfarenheter? Vilka är dina åsikter? Koppla dina argument till det du läser texterna och hänvisa genom att ange källa på rätt sätt. (Använd citat. Hänvisa till artikel. Bifoga källhänvisningar till artiklarna i slutat av din text.)
 9. Vad tror du det finns för fördelar med att spela spel (datorspel)? Tror du till exempel att man utvecklar förmågor som man kan ha nytta av i andra sammanhang? Motivera.
 10. Vilka riskfaktorer finns det med spel (datorspel)? Motivera.
 11. Vad tycker du om spelet? Varför? Motivera. 

tisdag 10 mars 2015

år 8 Skapa blogg och parafras

 1. Vi skapar egna ytor för webbpublicering med år 8 i dag. Alla elever skapar en egen blogg.
 2. Eleverna arbetar med en parafras av Edvard Munchs konstverk Skriet. De arbetar med oljepastell.


torsdag 5 mars 2015

År 9 Eget arbete

Ett elevarbete som kommer att 
handla om skönhetsideal.
Här letar eleven efter inspiration.
Ett elevarbete som handlar om 
yttrandefrihet, kränkningar och fördomar.
Elev skriver text på egen blogg och arbetar med bild.
Elev arbetar med skulptur i ståltråd.
Elev arbetar med bild i olika tekniker. 
Söker förlagor att hämta inspiration ifrån.
Elev arbetar med flera olika teman i samma bild.
Arbetar med collage -  egna och andras bilder.

Exempel från andra skolor

Exempel på affischer som elever har arbetat med. 
Eleverna har arbetat med att ta en bild på något i deras liv/samhället som påverkar dem eller en frågeställning de vill lyfta, eller ett uttryck de vill förmedla.

Ändra - förändra - Pixlr.com

 1. Välj figurer ur de föreslagna bilderna nedan.
 2. Placera in dem i ett nutida sammanhang.
 3. Använd Pixlr.com
 4. Gör klart bilden i dag. 
 5. Publicera den på din blogg. 
 6. Skriv och berätta om din bild på din blogg. Om du valde att göra om Skriet av Edvard Munch, svara på: Vad tycker du att konstverket Skriet uttryckte innan du gjorde om den? Vad tycker du att bilden uttrycker nu?


Förslag på gestalter i historiska konstbilder
 • Michelangelos Davidsskulptur eller någon annan av hans bilder.
 • Leonardo da Vincis konstverk Mona Lisa.
 • Artemesia Gentileschi - någon figur som finns i någon av hennes konstverk.
 • Rembrandt - någon figur som finns i någon av hans bilder.
 • Vincent Van Gogh - något av hans självporträtt.
 • Edvard Munchs konstverk Skriet.

Välj en bakgrundsbild - en miljöbild - som du placerar in figurerna i. Sök gärna bilder av föremål mm som du kan placera in i bilden.onsdag 4 mars 2015

Utveckla resonemang - att tänka på.

I bildämnets betygskriterier finns orden "välutvecklade och väl underbyggda resonemang" och att "utveckla idéer inom olika ämnesområden".När det handlar om att utveckla sitt resonemang i svenskan finns filmen nedan.

Använd dig av det de pratar om i filmen även i bildämnet!

År 9 Eget arbete

Niorna börjar komma igång med sina projekt. De har skapat bloggar, fått kommentarer och har nu i uppgift att sätta i gång med det praktiska arbetet. 

Under arbetets gång ska de fotografera och dokumentera sitt arbete och redovisa sina tankar i sina bloggar. Elevbloggarna kommer snart att länkas här.

En tanke från dagens lektion: 
Var kommer alla idéer i från? 
Ett utomordentligt spår att grunna vidare på i ett blogginlägg.

En annan tanke: 
Exakt vad är Queer?
Ett utomordentligt undersökningsområde i det egna bildprojektet.

Här är några bilder från dagens lektion

Två elever har fått gamla ståltrådsskulpturer 
som de demonterar. 
Materialet ska de använda till att bygga insekter.
Länk till inspiration.

Resultatet av demonteringen.

Foto omgjort i appen TangledFX.

Elev som har "bildförvrängning" som projekt. 
Eleven kommer att arbeta med andras bilder 
(creative commons) och förvränga dem i Photo Shop.

Undersökning av bilder som visar glädje. 
Kommer att bli blyertsbilder och bilder av ståltråd. 
Delar av en installation.

Fler insekter i ståltråd på ingång.

Undersökning av form i ståltråd. Ska också bli insekter.

Undersökning av människans inre organ 
i tvådimensionell bild. 
Kanske blir bilderna del i en installation. 

Undersökning av olika arkitektoniska verk. 
Lära mer om arkitektur och skapa egna riktningar.
Länk till uppgift/inspiration.

Bilder av vår samtid. Olika förutsättningar. 
Ekonomisk snedfördelning - synlig och mindre synlig.
Hur gestalta det i bild?

Undersökning. Skissa. Vi får se var projektet hamnar.

Hämta gärna på App store. 
Lätt att lägga in bilder från din mobil.

Glöm inte!

Undersökning av hur man formar läppar.


Exempel från andra skolor

Exempel på affischer som elever har arbetat med. 
Eleverna har arbetat med att ta en bild på något i deras liv/samhället som påverkar dem eller en frågeställning de vill lyfta, eller ett uttryck de vill förmedla.