Translate

onsdag 25 mars 2015

Utvärdering Eget arbete år 9

  1. Beskriv var du fått din idé från. Vad har inspirerat dig?
  2. Vad har varit svårt?
  3. Vad är du nöjd med när det gäller din bild/formprodukt? 
  4. Vad vill du uttrycka/kommunicera med din bild/formprodukt? Tänk på att koppla till egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  5. Kan du koppla till något annat verk? (Konst, film, bok, musik spel mm) 
  6. Titta på matrisen ”Bedömning arbetsprocess”. Fyll i rutor med texten som beskriver det du själv tycker att du visat (i arbetet/diskussion/muntligt eller i text).
  7. Hur har du arbetat? Vad är du nöjd med i din arbetsinsats? Vad kunde du gjort annorlunda/bättre?
  8. Vad har du lärt dig?
  9. Har du samarbetat och lärt av andra/tillsammans med andra? 
  10. Vad har du för råd till någon som ska göra en liknande sak?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kul om du vill kommentera vårt arbete på bloggen :)