Translate

onsdag 4 mars 2015

År 9 Eget arbete

Niorna börjar komma igång med sina projekt. De har skapat bloggar, fått kommentarer och har nu i uppgift att sätta i gång med det praktiska arbetet. 

Under arbetets gång ska de fotografera och dokumentera sitt arbete och redovisa sina tankar i sina bloggar. Elevbloggarna kommer snart att länkas här.

En tanke från dagens lektion: 
Var kommer alla idéer i från? 
Ett utomordentligt spår att grunna vidare på i ett blogginlägg.

En annan tanke: 
Exakt vad är Queer?
Ett utomordentligt undersökningsområde i det egna bildprojektet.

Här är några bilder från dagens lektion

Två elever har fått gamla ståltrådsskulpturer 
som de demonterar. 
Materialet ska de använda till att bygga insekter.
Länk till inspiration.

Resultatet av demonteringen.

Foto omgjort i appen TangledFX.

Elev som har "bildförvrängning" som projekt. 
Eleven kommer att arbeta med andras bilder 
(creative commons) och förvränga dem i Photo Shop.

Undersökning av bilder som visar glädje. 
Kommer att bli blyertsbilder och bilder av ståltråd. 
Delar av en installation.

Fler insekter i ståltråd på ingång.

Undersökning av form i ståltråd. Ska också bli insekter.

Undersökning av människans inre organ 
i tvådimensionell bild. 
Kanske blir bilderna del i en installation. 

Undersökning av olika arkitektoniska verk. 
Lära mer om arkitektur och skapa egna riktningar.
Länk till uppgift/inspiration.

Bilder av vår samtid. Olika förutsättningar. 
Ekonomisk snedfördelning - synlig och mindre synlig.
Hur gestalta det i bild?

Undersökning. Skissa. Vi får se var projektet hamnar.

Hämta gärna på App store. 
Lätt att lägga in bilder från din mobil.

Glöm inte!

Undersökning av hur man formar läppar.


Exempel från andra skolor

Exempel på affischer som elever har arbetat med. 
Eleverna har arbetat med att ta en bild på något i deras liv/samhället som påverkar dem eller en frågeställning de vill lyfta, eller ett uttryck de vill förmedla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kul om du vill kommentera vårt arbete på bloggen :)