Translate

torsdag 12 mars 2015

Å2 9 Spelanalys

Klicka -> Länk till artiklar. 

Några elever i år nio arbetar med spelanalys. Här är några artiklar att läsa för att ha med i resonemanget.


Spelanalys
 1. Vilket spel har du valt?
 2. Vilken åldersgrupp riktar sig spelet till?
 3. Beskriv spelvärlden, hur ser den ut? Går det att koppla till någon plats/tid i real life?
 4. Beskriv berättelsen i spelet. Vad handlar det om? Finns det något uppdrag? Finns det belöningar? Går det att koppla till annat verk t ex film eller annat spel - jämför.
 5. Beskriv karaktärerna i spelet utgå från en normkritisk analys. Identifiera normen. 
 6. Utifrån din erfarenhet, hur ser målgruppen ut för spelet du valt? Till vilka riktar sig speltillverkarna? Hur märks det? Både i marknadsföring och i spelet. Motivera dina argument.
 7. Gå till den här sidan -> Länk till artiklar. Läs igenom artiklarna.
 8. Vad tycker du om det som du läser i artiklarna. Känner du igen det från egna erfarenheter? Vilka är dina åsikter? Koppla dina argument till det du läser texterna och hänvisa genom att ange källa på rätt sätt. (Använd citat. Hänvisa till artikel. Bifoga källhänvisningar till artiklarna i slutat av din text.)
 9. Vad tror du det finns för fördelar med att spela spel (datorspel)? Tror du till exempel att man utvecklar förmågor som man kan ha nytta av i andra sammanhang? Motivera.
 10. Vilka riskfaktorer finns det med spel (datorspel)? Motivera.
 11. Vad tycker du om spelet? Varför? Motivera. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kul om du vill kommentera vårt arbete på bloggen :)