Translate

onsdag 23 september 2015

Uppgift år 8
TO DO TO DAY
1. Hämta appen office Lens. Fotografera din bild.
2. Öppna ett pagesdokument. Lägg in din bild i pagesdokumentet, rubrik Blyertsbild år 8 
3. Skriv texten som en löpande text (besvara frågorna) Spara dokumentet.
4. Kopiera din text. Klistra in den i ett nytt inlägg på din blogg. Lägg in din bild på din blogg.
5. Lämna in pagesdokumentet på SHOWBIE: 01c BILD (8c) ”Blyertsbild år 8”


Tänk på:
 • Styckesindela - korta stycken! Vad gäller vid text som ska webbpubliceras?
 • Stor bokstav och punkt.
 • Använd rättstavningshjälp.
 • Läs igenom.
 • Be din lärare läsa innan du lämnar in/publicerar.

FRÅGOR ATT BESVARA
 1. Beskriv din bild. Vad ser man i bilden? Använd dig av de ord/begrepp nedan som du tycker passar.
 2. Vad har du velat uttrycka eller säga med din bild? (Åsikter/erfarenheter/upplevelser - koppla till saker som händer/har hänt i vårt samhälle).
 3. Förklara vad du är nöjd med i din bild - förklara varför.
 4. Vad skulle du vilja ändra eller göra om? Vad skulle du i så fall göra? 
 5. Hur ser man att det är du som har gjort bilden? 
 6. Vilka problem och svårigheter stötte du på under arbetet? Hur bar du dig åt för att lösa dem? 
 7. Har du prövat att göra något du inte kunde innan? Hur gick det? 
 8. Har du lärt dig något nytt om att göra bilder? Vad lärde du dig? 
 9. Varifrån fick du idéer eller uppslag till bilderna? 
 10. Hur mycket hjälp har du fått? Vem har hjälpt dig och på vad sätt?Ord/begrepp att använda i din text - använd de du tycker passar:


Bildutsnitt

Bildvinklar

Ljus

Färg

Bildkomposition

Bilduppbyggnad