Translate

torsdag 24 april 2014

Om bilder och upphovsrätt

I dag ska vi titta närmare lite på upphovsrätt. Vad är det?

Vi ser en film gemensamt om upphovsrätt. 
Ni läser en text och besvarar frågor på texten. 

Här finns arbetsbeskrivningen 


Frågorna
 1. Vad är upphovsrätt?
 2. Vad gäller kring bilder och upphovsrätt?
 3. Allt material som är publicerat på en webbsida är också skyddat av lagen för upphovsrätt, vad innebär det?
 4. Vad kan hända om man bryter mot den lagen?
 5. Vad är creative commons?
 6. Hur tänker du när du använder bilder och övrigt material från internet? I skolan? Privat?

Inlämning
Vi använder anslagstavlan Padlet för inlämning. Tänk på att alla i er klass kommer att kunna läsa era inlägg. Lösen får ni av Linda.

8b lämna in svaren på era frågor här.      

8d lämna in svaren på era frågor här.

9c lämna in svaren på era frågor här.

9a lämna in svaren på era frågor här. 


Förslag till eget arbetsområde

tisdag 22 april 2014

Samarbete - undersökande arbete - färglära

DAGENS UPPGIFT
VAD? En abstrakt storbild
HUR? Grundfärgerna och vit
VARFÖR? Samarbeta, undersökande arbetssätt, färglära, visa kunskaper, använda bildämnets termer och begrepp, följa instruktioner, reflektera kring arbetssätt.


 


Termer och begrepp
 • Färgcirkel
 • Grundfärger (primärfärger, sekundärfärger)
 • Kalla färger
 • Varma färger
 • Komplementfärger
 • Valör
 • Abstrakt
abstrakt konst är konst som inte avbildar verkligheten, i varje fall inte på ett verklighetstroget sätt. Färger, former, linjer och hur de sätts samman är huvudsaken. Vi har mycket abstrakt konst omkring oss utan att vi tänker på det. Ett mönster av prickar på ett klänningstyg eller av rutor i en matta till exempel. Sådan abstrakt konst är urgammal. 
Abstrakt måleri har varit typiskt för den moderna konsten sedan början av 1900-talet. En av de första riktningarna inom den abstrakta konsten var Picassos kubism. Han använde cirklar, trianglar, kuber och liknande former i stället för de verkliga. Men föreställande konst har hela tiden funnits samtidigt som den abstrakta, och numera står de två inte i motsats till varandra, som de gjorde i början. (Källa: NE.se)

Tidsplanering 
Bild och reflektion ska vara färdigt i slutet av lektionen - 90 minuter (inklusive genomgång av uppgift och städ).

När ni är klara 
Använd era iPads och ta ett foto av era målade bilder. 

7b Lägg upp era fotografier på denna sida. 

7d Lägg upp era fotografier på denna sida.

(Lösen får du av Linda)I dag reflekterar vi kring egen arbetsinsats, samarbete och undersökande arbetssätt.
Vi blandar olika nyanser och valörer av färger. Vi gör en stor abstrakt bild tillsammans.

Dagens lektion pratar vi om samarbete.
Vad är viktigt för att det ska bli ett bra samarbete?
Vilken roll tar du i ett samarbete?
Vi gör en undersökande färgövning och reflekterar över hur vi arbetar.

Några elevreflektioner Arbetsgång
 • Spännpapper är utlagt på långbord och indelade i rutor. Eleverna arbetar med den som sitter mitt emot, de jobbar två eller tre tillsammans. 
 • Först gör de en spegelövning på pappret. De använder svart pastellkrita för att rita former, ytor och mönster. Den ena eleven leder den/de andra. De måste samarbeta och vänta in varandra. 
 • Bilden ska inte vara "föreställande verkligheten" utan abstrakt. Vi har tittat på abstrakta bilder i början av lektionen.
 • Efter ett tag byter vi så att den andra eleven bestämmer hur linjerna ska gå på pappret. Vi försöker skapa ytor att färglägga. 
 • Färgen delas ut i två omgångar först gul, röd och vit. Tillsammans löser elverna de färgblandningar som går att göra med dessa kombinationer. Efter en stund får de blått för att bland annat kunna blanda grönt och lila. 
 • Under arbetets gång pratar vi om vad de olika färgerna och nyanserna heter och hur de kan blandas.

torsdag 10 april 2014

9a reklam

Vi arbetar vidare med reklam. 
Får reklam verkligen se ut hur som helst? 

Vi tittar på reklamombudsmannen.org (RO)  Vad är det? Vad gäller? Vi ser vem som kan anmäla och varför? Vilka kriterier använder RO när de granskar anmäld reklam och på vilka grunder den anmälda reklamen fälls eller frias. 

Vi diskuterar begreppen: stereotyp, norm och könsroller.  Eleverna får i uppgift att leta efter reklamer med sina datorer. De söker på google och youtube efter reklamer som passar in under sexistisk och schabloniserandeVi diskuterar den reklam eleverna hittar.  

Eleverna väljer en reklam som de lägger in på padletsidan som är länkad under här. Eleverna beskriver sin valda bild kort och förklarar varför den valts att representera sexistisk rekalm. 

Nästa gång vi ses tittar vi tillsammans på de reklambilder som eleverna valt, vi läser deras motiveringar och diskuterar vad som förmedlas och hur bilderna kan tolkas.  

Lägg era valda reklambilder här -> Klicka här. 

Jag (Linda) godkänner inläggen när de är klara. Ni kommer att kunna läsa allas inlägg/åsikter.


Läroplanen för ämnet bild (LGR 11)
Ur syftet
 • Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.
 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier.

Ur centralt innehåll
Bildanalys
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.

Ur kunskapskraven för E 
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.

Ur kunskapskraven för C 
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp. 

Ur kunskapskraven för A 
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett väl utvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.

8d/9c Massmediabilder/mediekunskap

1. Gå in på mediekompass och gör testet. Jobba gärna två och två och diskutera.

2. Gå in och titta igenom varandras valda reklamer. Läs texterna kring bilderna.

9c-> klicka här. (Lösenord av Linda/samma som tidigare)
8d-> klicka här. (Lösenord av Linda/samma som tidigare)

3. Skriv ett inlägg på sidan med era reklamer. Vad du tycker om det du ser och läser i dina kamraters inlägg. 

Spelar det någon roll om reklambilder ser ut som de bilder som vi tittat på som kallas sexistiska och schabloniserande? Varför? Varför inte? 

Kan bilder påverka? Vad kan bilder påverka? Har det någon som helst betydelse? Vilken är din åsikt? Dela med dig.

Gör så här
Skriv namn (med röd text). Skriv ditt inlägg på samma sätt som vi gjort tidigare. Ex 
"När jag ser bilderna som finns publicerade här på sidan tänker jag... När jag läser vad mina klasskamrater skrivit tänker jag..." 
Jag (Linda) godkänner inläggen när de är klara. Ni kommer att kunna läsa allas inlägg/åsikter.

tisdag 8 april 2014

År 7 Blyertsövningar

Gå in på den här sidan -> klicka här.

På sidan, som du klickar dig in på, finns olika bilder, filmer och extra tips att titta vidare på kring dagens uppgift. Använder du din iPad behöver du gå via Photon för att se filmerna som är länkade från youtube.Några snabba skisser och övningar från dagens lektion
En linje - inte lyfta pennan.
Konturer


Mer konturer.
Överskärning.


Skugga. 
Var kommer ljuset ifrån?

Mjuk blyerts. Gråskala.
Form. Mellanrumsformer.

Grafitstift - 6B.
Stompfer.

Valör.
Volym.

Lite kaosbilder från sidan med extratips - avritade med stöd av projektor - direkt på white boardtavlan :)

Några reflektion efter dagens blyertsuppgifter
Eleverna betygsätter lektionen och uppgiften utifrån orden: lärorik, utmanande, rolig och egen arbetsinsats. De använder skalan 1-10 där 1 är lägre nivå och 10 är högre nivå.  


Kommande filmprojekt
I slutet på lektionen pratar vi lite om filmprojektet som kommer att dra igång inom kort. Filmprojektet är en del av Skapande skola och temat är Vänskap. Filmpedagogerna har varit här och gett en introduktion kring filmarbetet.

Tillsammans gör vi en tankekarta över vad vi tänker på när vi hör ordet vänskap.
 Vi diskuterar även modellen här nedan. Kanske kan modellen vara till hjälp för att fördjupa temat. Vi kommer att återkomma till temat och filmerna lite längre fram.

måndag 7 april 2014

År 8 reklam

Vi arbetar med samma uppgift som inlägget här under (År 9 reklam). 

Ni lägger era bilder på den här sidan -> klicka här

Alla i klassen kommer att kunna se era bilder. 
(Lösen till sidan får du av Linda.)

Vi kommer att titta på era bilder tillsammans och diskutera vilka bilder ni valt, vad de visar och hur de kan tolkas.

fredag 4 april 2014

År 9 Reklam

I dag pratar vi bland annat om olika reklammetoder, målgrupper och produkter. Tidningen Metro ligger till grund för en uppgift där vi tittar på vilken reklam som finns i dagens nummer.

Efter detta tittar vi vidare på reklamombudsammen.org (RO) och tittar närmare på vem som kan anmäla, vilka kriterier RO använder när de granskar anmäld reklam och på vilka grunder RO fäller eller friar.  

Vi diskuterar begreppen: stereotyp, norm och könsroller.  Eleverna får i uppgift att leta efter reklamer med sina datorer. De söker på google och youtube efter reklamer som passar in under sexistisk och schabloniserandeVi diskuterar den reklam eleverna hittar.  

Eleverna väljer en reklam som de lägger in på padletsidan som är länkad under här. Eleverna beskriver sin valda bild kort och förklarar varför den valts att representera sexistisk rekalm. 

Nästa gång vi ses tittar vi tillsammans på de reklambilder som eleverna valt, vi läser deras motiveringar och diskuterar vad som förmedlas och hur bilderna kan tolkas.  

9c klicka här -> Lägg in era bilder här.  (Lösen får du av Linda.)