Translate

PEDAGOGISKA PLANERINGAR


Planering för arbetsområde Uttryck - gipsmask 
 • Under en del av höstterminen kommer vi att arbeta med arbetsområdet Uttryck - gipsmask i ämnet bild. Genom detta projekt kommer du att utveckla kunskaper om tredimensionell form, gips. 
 • Du kommer även att undersöka valfritt tema och diskutera olika begrepp beroende på vad för uttryck du vill förmedla - vad du vill kommunicera med din gipsmask. 
 • Du kommer få möjlighet att på olika sätt undersöka eget valt tema och du kommer att få möjlighet att uttrycka detta med tredimensionell bild.
 • Vi kommer i arbetsområdet att titta på olika sorters bilder och tredimensionell form, diskutera bildernas uttryck, hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Om vi hinner kommer du i arbetsområdet även att arbeta med moderna tekniker som fotografering och bildredigering för att fördjupa temat kring ditt arbete.

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, 
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, 
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och 
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. 

I arbetsområdet Uttryck - gipsmask ska du få möjlighet att utveckla 
 • din förmåga att uttrycka tankar kring valfritt tema genom tredimensionell form, 
 • din förmåga att arbeta kreativt, undersökande och problemlösande från idé till resultat,
 • din förmåga att uttrycka dina tankar och tydliggöra din arbetsprocess i vald redovisning/presentation av ditt resultat.
 • din förmåga att själv fotografera och redigera med hjälp av digitala tekniker, 
 • din förmåga att tolka och diskutera dina egna och andras bilder, vad de uttrycker och berättar. 

Bedömning 
 I arbetsområdet bedöms på vilket sätt 
 • du kan driva ditt arbete från idé genom arbetsprocessen mot färdig gipsmask.
 • du hanterar material/tekniker/metoder: skisstekniker, konstruktioner med gips, fotografering, bildredigering.
 • du undersöker ditt valda tema och hur du presenterar din gipsmask och dina egna fotografier. Alla dina anteckningar, skisser och fotografier som du gör under processens gång ska samlas i en dagbok och ligger också till grund för bedömningen, 
 • du enskilt och i grupp kan tolka och diskutera dina egna och andras bilder/verk och deras budskap genom att beskriva vad de uttrycker och berättar. I bedömningen ingår även på vilket sätt du kan använda ämnets ord och begrepp,
 • du kan presentera bilder/fotografier som uttrycker budskap om ditt valda tema. Det visar du genom att presentera dina valda bilder/fotografier och samtala enskilt och i grupp om hur och på vilket sätt dina valda bilder/färdiga fotografier uttrycker budskap om valt tema, 
 • du kan fotografera och redigera fotografier med hjälp av digitala tekniker. Du visar det också genom att du muntligt eller skriftligt redogör för hur du gjort.

Undervisning 
 • För att du ska få möjlighet att lära dig det här/visa att du kan detta ska vi på lektionerna bland annat titta på bilder, tredimensionell form och diskutera uttryck, hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Vi kommer även att titta på verk av olika konstnärer som arbetat med teman, ämnen och frågeställningar på olika sätt. 
 • Du kommer under projektets gång att få handledning och feedback som hjälper dig att formulera och undersöka dina egna tankar och funderingar kring det tema du valt att gestalta.
 • Arbetsområdet avslutas med presentation av våra gipsmasker och bilder och i samband med det kommer vi att diskutera vad våra bilder och undersökningar handlar om.
Om vi hinner
 • Du kommer att få arbeta med fotografering och med hur man kan manipulera och retuschera fotografier genom att redigera foton med hjälp av program i datorn/Internet.
________________________________________________________________

Planering för arbetsområde Surrealistisk bild/Maktperspektiv 
 • Under en del av höstterminen kommer vi att arbeta med arbetsområdet Surrealistisk bild/maktperspektiv i ämnet bild. Genom detta projekt kommer du att utveckla kunskaper om blyertsteknik, perspektivteckning, bildanalys av olika bilder - egna och andras. 
 • Du kommer även att undersöka och diskutera makt ur olika perspektiv beroende på vad för uttryck du vill förmedla - vad du vill kommunicera med din bild samt vad andra kan tänkas förmedla med sina bilder.
 • Du kommer få möjlighet att på olika sätt undersöka begreppet makt och du kommer att få möjlighet att uttrycka detta genom arbete med bilder på olika sätt - egna och andras.
 • Vi kommer i arbetsområdet att titta på olika sorters bilder och tredimensionell form, diskutera bildernas uttryck, hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • I arbetsområdet kommer vi om, vi hinner, även att arbeta med moderna tekniker som fotografering och bildredigering för att fördjupa temat kring ditt arbete.
Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, 
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, 
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och 
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner utifrån olika maktperspektiv. 
I arbetsområdet Surrealistisk bild/maktperspektiv ska du få möjlighet att utveckla 
 • din förmåga att uttrycka tankar kring tema makt genom bilder på olika sätt, 
 • din förmåga att arbeta kreativt, undersökande och problemlösande från idé till resultat,
 • din förmåga att uttrycka dina tankar och tydliggöra din arbetsprocess i vald redovisning/presentation av ditt resultat,
 • din förmåga att tolka och diskutera dina egna och andras bilder, vad de uttrycker och berättar. 
 • din förmåga att själv fotografera och redigera med hjälp av digitala tekniker.

Bedömning I arbetsområdet bedöms på vilket sätt 
 • du kan driva ditt arbete från idé genom arbetsprocessen mot färdig bild.
 • du hanterar material/tekniker/metoder: skisstekniker, blyertsteknik eller praktisk färglära, fotografering, bildredigering - undersökande arbetssätt,
 • du undersöker begreppet makt i din bild och i andras bilder. Alla dina anteckningar, skisser och fotografier som du gör under processens gång ska samlas i en dagbok och ligger också till grund för bedömningen, 
 • du enskilt och i grupp kan tolka och diskutera dina egna och andras bilder/verk utifrån olika maktperspektiv. Hur du diskuterar bildernas budskap genom att beskriva vad de uttrycker och berättar,
 • du kan redogöra för dina arbetsprocess, dina kunskaper och dina resultat under lektioner, muntligt eller skriftligt, 
 • du kan fotografera bilder som uttrycker budskap om ditt valda tema samt redigering med hjälp av digitala tekniker. Det visar du genom att presentera dina fotografier och samtala enskilt och i grupp om hur och på vilket sätt dina färdiga fotografier uttrycker budskap om valt tema, och
 • I bedömningen ingår även på vilket sätt du kan använda ämnets ord och begrepp.
Undervisning 
 • För att du ska få möjlighet att lära dig det här kommer du att få arbeta med olika sätt att skapa djup i bild. 
  Du kommer att få arbeta undersökande med surrealistiska bilder - egna och andras.
  Vi kommer även att titta på bilder av olika slag, historiska och samtida. Vi kommer att titta på verk av olika konstnärer som bearbetar makt ur olika perspektiv. 
  Vi kommer bland annat titta på bilder, tredimensionell form och diskutera uttryck, hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Du kommer under projektets gång att få handledning och feedback som hjälper dig att formulera och undersöka dina egna tankar och funderingar kring det tema du valt att gestalta. 
  Arbetsområdet avslutas med presentation av den bild du arbetat med samt presentation av din arbetsprocess - muntligt eller skriftligt - eller eget förslag.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kul om du vill kommentera vårt arbete på bloggen :)