Translate

måndag 31 augusti 2015

År 9 Lektion 3 Tolkning Skulptur

 • I dag arbetar vi med texter/muntlig redovisning av skulpturerna. 
 • När vi ses nästa helvklasslektion gör vi klart texterna sedan fotograferar vi skulpturerna och arbetar med redigering av fotografierna. 
 • Öppna pagesdokument. Kom ihåg rubrik.
 • Inlämning i Showbie nästa halvklasslektion.

torsdag 27 augusti 2015

onsdag 26 augusti 2015

År 8 Lektion 1

Välkomna 8d och 8c.
Vi börjar med att repetera lite kring bildämnet, salen, bedömning, förhållningssätt, materialvård mm. 

Eleverna läser "Brev till mig själv och Linda" som de skrev sista lektionen i år 7. Där sammanfattade de bildundervisningen genom att svara på frågor som:
 • Vad har du lärt dig?
 • Vad tycker du har varit roligt?
 • Har du några tips på hur undervisningen kan bli bättre?
 • Vad vill du arbeta vidare mer med i år 8?

Alla elever säger något som de skrivit i sina loggböcker - vi sammanfattar allt på tavlan och får en överblick.


Ny uppgift
 • Genomarbetat blyertsuppgift
 • Utvecklad gråskala
 • Utmana dig i undersökandet av former.
 • Perspektiv - skapa djup i bilden
 • Uttryck någon åsikt, erfarenhet, upplevelse.
 • Surrealistikt inslag.
 • Välj en sak i klassrummet.
 • Välj en miljö.
 • Var symbolisk. (Skillnad mellan (över-)tydlig och symbolisk)
 • Var kreativ i din bildkomposition.
måndag 24 augusti 2015

9a/9b Lektion 1 ht 2015

Vi pratar lite om vad vi arbetade med i år 8. Eleverna svarar i sina loggböcker på frågorna nedan.

Linda presenterar uppgiften inför halvklasslektionen i veckan:
Göra lerskulpturer - organiska eller abstrakta.

Vi tittar på bilder av organiska och abstrakta skulpturer - diskuterar vad motsatserna är. Vi bildsöker på google på abstract sculpture och organic sculpture.

Vi tittar på historiska och samtida tredimensionella former och diskuterar dess uttryck. Nästa lektion när ni kommer gör ni skulpturer.


7a/7d Första lektionen ht 15

Första lektionen 
Lektionen börjar med att Linda pratar mycket och länge ;) I och med att det är första lektionen bild i sjuan blir det en ganska omfattande genomgång av bildämnet, om  trivselregler i klassrummet. Vi tittar också igenom bildämnets matris och får loggböcker.

Att tänka på
 • Kom i tid till lektion. 
 • Ta med iPad - som används till skoluppgifter.
 • Arbetsmiljö och ljudnivå.
 • Skillnad mellan rast och lektion.
 • Vårda material.
 • Vikten av att vara snäll.
 • Gör ditt bästa - känn att du kan!

Fint och fult är ord man ibland hör i arbete med bilder. Vi lämnar prat kring fint och fult och arbetar snarare med att utveckla vår förmåga att formulera vad som är kvalitet i en bild och vilka eventuella utvecklingsmöjlighter det finns.

I bilden vill jag att ni ska känna mod att våga göra "misstag". Utan misstag hade vi antagligen fortfarande suttit i grottor utan eld. 

Jag vill att ni ska tillåta er att "fuska" - det vill säga hämta inspiration, härmas, titta på vad andra har gjort, sno idéer. Många stora tankar kommer av att man snott ihop idéer av andra. Men vi pratar också om när det inte är ok att stjäla - tex bilder utan att be om lov och inte stjäla/kopiera andras texter.

Loggböcker
I loggböckerna skriver ni ett brev till Linda. Ni svarar på frågorna nedan. Linda visar hur bloggen är uppbyggd och hur man kan leta i den. Vi tittar även på @bildblogga på Instagram.

Brev till Linda
1. Mellanstadiet gick jag i klass___ på ______ -skolan.
2. Min/mina lärare i bild var ___________.
3. Från bilden i mellanstadiet/år 6 minns jag att vi jobbade med…
(arbetsuppgifter eller tekniker du minns att ni jobbat med t ex blyerts, vattenfärg, lera, foto, film mm)
4. På fritiden möter jag bild/bilder på följande sätt…
(Konsumerar - producerar? Exempel: tar/ser foto, gör/ser film, gör/använder spel, bloggar/läser bloggar, instagram, tecknar mm)
5. Jag tror att vi har bild i skolan för att…
6. Det som jag tror bedöms i bildämnet är…
7. Om bildämnet tycker jag… Motivera varför.
8. Mina förslag inför bild år sju är….
(Arbetsuppgifter, tekniker, arbetssätt mm Blyertsteknik, färg, foto, film, form lera/gips.)

Välkomna till höstterminen 2015