Translate

ELEVEXEMPEL ÅR 9

Tema Makt år 9 ht 2011

Elevexempel 1

Ur elevblogg 
"I mitt arbete ska jag göra en liten kortfilm med ungefär tre scener. Scen 1 kommer vara i en korridor, scen 2 utanför en dörr och scen 3 - den "lyckliga" scenen - kommer vara i skolans matsal.
Temat är "Makt" och filmen ska handla om en tjej som blir behandlad illa av tre andra tjejer. Tanken är att de tre tjejerna har makt över den mobbade, och den mobbade vågar inte säga ifrån eller göra något åt det. Jag tror att denna filmen kommer spegla verkligheten på hur vissa barn och ungdomar upplever vardagen, och vad de kan utsättas för. Det är det jag vill belysa med min kortfilm.Jag har tagit med mig ett kamerastativ, min egen kamera som jag ska filma med och en väska som den utsatta tjejen ska ha runt axeln. Rollerna är bestämda, scenerna är planerade och idag är jag redo att börja filma."

Elevexempel 2

Ur elevblogg:  
"Då börjar vi!! 1. VAD ska du göra? 2. HUR ska du göra? 3. VARFÖR? Vad vill du debattera? Belysa? Undersöka? 4. GENOMFÖRANDE? Berätta om genomförandet. 5. DISKUSSION (konklusion, utvärdering, reflektion, sammanfattning). 
Jag börjar med dom första tre. 
1. Jag ska visa makt på ett lite annorlunda sätt. Jag vill få folk att tänka till lite. 
2. Jag ska ta en bild där mina kompisar står modell för mig. Sedan kommer jag göra ett musikstycke som passar till bilden. Bilden ska jag göra genom att (ta tror jag) en klassisk syn på det hela att en mäktig person med än massa städare som arbetar för den rika. Fast nu tänker jag vända på allt.  
3. Jag vill få folk att tänka. När min lärare presenterade temat makt så är det första som flyger upp kungar, pengar och rikedom (bl,a) 
Min fråga jag vill lyfta fram är: Måste man vara rik för att ha makt?Nu är det bestämt att jag kommer fota på onsdags lektionen. Lektionen på måndag jobbar jag vidare med mitt musikstycke som ska spelas till bilden.  
Nu till bilden: Min fråga jag har som överskrift till bilden är: Måste man vara rik för att ha makt? Jag kommer styla om så att det påminner lite om ett vardagsrum. Fyra kompisar kommer att stå modell för mig. En kommer se ut som en vanlig skolflicka i min ålder och sitta slappt i en fotölj. Dom tre andra ska vara klädda som rika människor. Men dom ska vara runt flickan och städa rummet åt henne. Vad tycks? 
Och musiken: Till musikstycket har jag spelat in eget ljud som påminner om städredskapen som dom rika människorna använder. T.ex. bubblor från att tvätta golv. Sen kommer jag lägga till lite lugna toner som påminner om ett härligt vardagsrum. Kanske att jag komponerar lite med en gitarr också."

Elevexempel 3
Eleven har valt att undersöka makt genom att skapa ett alter ego, en världsartist. En förebild - idol. Någon med mak. Med makt kommer ansvar. För att våga förverkliga sina drömmar krävs mod. Därför fokuserar eleven på ordet mod i sitt arbete.

___________________________________________________________________________
I bild och musik på vår skola håller vi på med ett gemensamt projekt. Projektet handlar om makt ur olika perspektiv och eleverna bestämmer själva innehåll och redovisningsform.

Vi har diskuterat makt och sett en skolfilm om härskartekniker för att ha lite tankar med oss in i projektet.

Ett förslag på redovisningsform är att använda samtidskonstens uttryck som undersökande redovisningsform. Till exempel installation, performance, ljudkonst, videokonst mm

Eleverna i år nio har skapat bloggar för att kunna dokumentera sitt arbete, att visa upp det samt att kunna få respons från både lärare, elever, kamrater, föräldrar och andra.

Elevernas bloggar kommer att länkas på denna sid inom kort.

Just nu har jag kommenterat deras första lägesrapport samt gett förslag på strukturen i arbetsområdet. Mitt förslag ser ut på följande sätt:

KOM I HÅG
* Under arbetets gång ska ni redovisa er arbetsprocess i en blogg (eller annat alternativ). Bloggen fungerar som forum för att belysa er process samt möjliggöra respons, både lärarrespons och kamratrespons men även andra som kan tänkas vilja kommentera (föräldrar?).

* Ni ska ha en undersökande frågeställning i ert arbete.

* I detta projekt är det viktigt att ni inte bara göra ett arbete på ”ytan” utan att ni även redovisar era tankar och argument och att argumenten är väl underbyggda.

* Ni ska dra paralleller till egna erfarenheter, andra verk, företeelser i omvärlden samt även underbygga era argument med teori.

* Under arbetets gång ska ni dra paralleller till andra konstverk, konstnärer, musikverk, ljudverk mm utifrån att ni studerat och reflekterat kring deras verk.

SLUTDOKUMENTATION
Ni ska kunna redovisa svar på fråga 1-3 innan genomförandet. 
Alla 5 punkter och era svar/tankar på dessa ska finnas med i slutdokumentationen.

1. VAD ska du göra?
2. HUR ska du göra?
3. VARFÖR? Vad vill du debattera? Belysa? Undersöka?
4. GENOMFÖRANDE? Berätta om genomförandet.


5. DISKUSSION (konklusion, utvärdering, reflektion, sammanfattning).
Tema Makt år 9 ht 2011

Elevexempel 1


Ur elevblogg 
"I mitt arbete ska jag göra en liten kortfilm med ungefär tre scener. Scen 1 kommer vara i en korridor, scen 2 utanför en dörr och scen 3 - den "lyckliga" scenen - kommer vara i skolans matsal.
Temat är "Makt" och filmen ska handla om en tjej som blir behandlad illa av tre andra tjejer. Tanken är att de tre tjejerna har makt över den mobbade, och den mobbade vågar inte säga ifrån eller göra något åt det. Jag tror att denna filmen kommer spegla verkligheten på hur vissa barn och ungdomar upplever vardagen, och vad de kan utsättas för. Det är det jag vill belysa med min kortfilm.Jag har tagit med mig ett kamerastativ, min egen kamera som jag ska filma med och en väska som den utsatta tjejen ska ha runt axeln. Rollerna är bestämda, scenerna är planerade och idag är jag redo att börja filma."

Elevexempel 2


Ur elevblogg:  
"Då börjar vi!! 1. VAD ska du göra? 2. HUR ska du göra? 3. VARFÖR? Vad vill du debattera? Belysa? Undersöka? 4. GENOMFÖRANDE? Berätta om genomförandet. 5. DISKUSSION (konklusion, utvärdering, reflektion, sammanfattning). 
Jag börjar med dom första tre. 
1. Jag ska visa makt på ett lite annorlunda sätt. Jag vill få folk att tänka till lite. 
2. Jag ska ta en bild där mina kompisar står modell för mig. Sedan kommer jag göra ett musikstycke som passar till bilden. Bilden ska jag göra genom att (ta tror jag) en klassisk syn på det hela att en mäktig person med än massa städare som arbetar för den rika. Fast nu tänker jag vända på allt.  
3. Jag vill få folk att tänka. När min lärare presenterade temat makt så är det första som flyger upp kungar, pengar och rikedom (bl,a) 
Min fråga jag vill lyfta fram är: Måste man vara rik för att ha makt?Nu är det bestämt att jag kommer fota på onsdags lektionen. Lektionen på måndag jobbar jag vidare med mitt musikstycke som ska spelas till bilden.  
Nu till bilden: Min fråga jag har som överskrift till bilden är: Måste man vara rik för att ha makt? Jag kommer styla om så att det påminner lite om ett vardagsrum. Fyra kompisar kommer att stå modell för mig. En kommer se ut som en vanlig skolflicka i min ålder och sitta slappt i en fotölj. Dom tre andra ska vara klädda som rika människor. Men dom ska vara runt flickan och städa rummet åt henne. Vad tycks? 
Och musiken: Till musikstycket har jag spelat in eget ljud som påminner om städredskapen som dom rika människorna använder. T.ex. bubblor från att tvätta golv. Sen kommer jag lägga till lite lugna toner som påminner om ett härligt vardagsrum. Kanske att jag komponerar lite med en gitarr också."

Elevexempel 3
Eleven har valt att undersöka makt genom att skapa ett alter ego, en världsartist. En förebild - idol. Någon med mak. Med makt kommer ansvar. För att våga förverkliga sina drömmar krävs mod. Därför fokuserar eleven på ordet mod i sitt arbete.

___________________________________________________________________________
I bild och musik på vår skola håller vi på med ett gemensamt projekt. Projektet handlar om makt ur olika perspektiv och eleverna bestämmer själva innehåll och redovisningsform.

Vi har diskuterat makt och sett en skolfilm om härskartekniker för att ha lite tankar med oss in i projektet.

Ett förslag på redovisningsform är att använda samtidskonstens uttryck som undersökande redovisningsform. Till exempel installation, performance, ljudkonst, videokonst mm

Eleverna i år nio har skapat bloggar för att kunna dokumentera sitt arbete, att visa upp det samt att kunna få respons från både lärare, elever, kamrater, föräldrar och andra.

Elevernas bloggar kommer att länkas på denna sid inom kort.

Just nu har jag kommenterat deras första lägesrapport samt gett förslag på strukturen i arbetsområdet. Mitt förslag ser ut på följande sätt:

KOM I HÅG
* Under arbetets gång ska ni redovisa er arbetsprocess i en blogg (eller annat alternativ). Bloggen fungerar som forum för att belysa er process samt möjliggöra respons, både lärarrespons och kamratrespons men även andra som kan tänkas vilja kommentera (föräldrar?).

* Ni ska ha en undersökande frågeställning i ert arbete.

* I detta projekt är det viktigt att ni inte bara göra ett arbete på ”ytan” utan att ni även redovisar era tankar och argument och att argumenten är väl underbyggda.

* Ni ska dra paralleller till egna erfarenheter, andra verk, företeelser i omvärlden samt även underbygga era argument med teori.

* Under arbetets gång ska ni dra paralleller till andra konstverk, konstnärer, musikverk, ljudverk mm utifrån att ni studerat och reflekterat kring deras verk.

SLUTDOKUMENTATION
Ni ska kunna redovisa svar på fråga 1-3 innan genomförandet. 
Alla 5 punkter och era svar/tankar på dessa ska finnas med i slutdokumentationen.

1. VAD ska du göra?
2. HUR ska du göra?
3. VARFÖR? Vad vill du debattera? Belysa? Undersöka?
4. GENOMFÖRANDE? Berätta om genomförandet.
5. DISKUSSION (konklusion, utvärdering, reflektion, sammanfattning).


EGEN SKULPTURANALYS
Min skulptur är abstrakt. Den liknar, påminner lite om en orm som har slagit knut på sig själv och är täckt med hål, pilar och kors. Den har linjer som sträcker sig igenom olika hål/gropar. Min skulptur är mer som en symbol och varje detalj i den har en betydelse. Den symboliserar livet från det man föds tills att man dör.

Pilen visar att här börjar livet och korset i slutet visar att här tar livet slut. Hålen och linjerna i symbolen betyder att livet inte alltid blir vad man tänkt sig - du kommer ur balans ibland och olika svårigheter uppstår. Det visar att man t ex blir sviken av en kompis eller förlorar en släkting. Det är vad du gör av situationen som leder till nästa hål.

Ibland kan du undvika att "falla ner i en grop", ibland kommer det utan förvarning. Hålen visar även bra saker som händer i ditt liv, att du lär dig gå cykla mm. Det är stora steg man får ta och det är inte alltid lätt att hantera dem. Knuten visar att du förändras, du får en vändning och börjar  växa till en kvinna/man och kommer längre fram i livet. 

Människor gör val/misstag/framsteg varje dag och de leder till andra saker (andra hål). När du levt genom din symbol och närmar dig slutet så kan du aldrig veta hur ditt liv skulle varit utan dessa val och situationer som du hanterar. Jag tycker att alla borde tänka sig för innan man tar ett stort beslut, för det beslutet är grunden till ditt slut.

Analys av Patricia Piccininis konstverk 
                  
Denna bild är en väldigt annorlunda bild, det är människan i bilden som jag känner igen men den andra figuren har jag ingen susning om vad det är och det beror så klart på att jag aldrig sätt något sådant innan. 

Den är inte läskig som jag hört många säga utan ser mer kärleksfull ut och inte alls hotfull. Eftersom barnet kramar om figuren och man kan se att den ler med hela munnen så ser det inte alls farligt ut. Jag tycker de ser ut som två vänner som funnit varandra, dem är trygga i varandras närhet. 

”Figuren” i bilden liknar en blandras av massa olika kroppsdelar av människa och djur. Det blir svårt att föreställa sig vad exakt det är vi ser eftersom vi inte känner igen den blandningen.
Det som jag känner igen är mage, naveln, bröst, ansikte, hår och armar, öga och näsa m.m. Det som jag lägger mest märke till är underdelen av figuren, där i vanliga fall en människa har ben och fötter. Det ser ut som en fena av en sjöjungfru med stortår i slutet. Ansiktet liknar lite en apa eftersom munnen och näsan är så stor. Dess rynkiga hud och grå hår gör att den ser gammal och trött ut när den vilar sitt huvud i pojkens knä. 
Jag tror bilden vill visa att man inte behöver se likadant ut för att passa ihop, t.ex vara vänner. När man blir kompis med någon så spelar det ingen roll hur den ser ut, det är insidan som gör att man är vän med den personen. Jag tycker figuren ser mänsklig ut och den visar att den har känslor när den ligger nära pojken och både blundar tryggt och ler. 
I dagens samhälle ser folk ungefär likadana ut. Man bär samma slags kläder, färger och utseénde - (näsa,mun,öga,armar,ben m.m.) Om det helt plötsligt skulle födas ett barn som inte alls hade det man förväntar sig att en människa ska ha, då kan folk undra och se på det negativt. Om ett barn t.ex föds med 3 armar istället för 2, då tror jag folk skulle bli rädda och tro att den människan var farlig eller äcklig. Jag förstår dem, för är man inte van vid det så kan det komma som en chock, man vet inte hur man ska hantera det. Men egentligen är det inte mycket farligare än vi själva är. Utsidan kan visa vilka känslor man har och om man ser snäll ut kanske andra människor sr en på ett annat sätt. 
Jag tror att det vi människor är vana vid tycker vi är normalt, det kan vara allt från en kaffekopp till strumpor. Om det helt plötsligt skulle komma någon ny uppfinning skulle vi nog undra lite och tänka för oss själva, vad är detta?
Att konstnären väljer att göra en sådan bild är nog för att visa att allt inte behöver se ut eller vara på ett speciellt sätt. Jag tror hon vill visa att allt kan se ut på nästan vilket sätt som helst men fortfarande ha samma sinnen t.ex. 

Man skulle kunna fråga:
  • Varför hon väljer att placera en okänd ”figur” bredvid en ”figur” som vi känner igen. 
  • Varför den ser ut att trivas i barnets närhet?
  • Varför den är gammal och inte samma ålder som barnet? 
  • Varför den inte har kläder på sig? 
  • Varför den är så lik en människa men ändå inte? 


Idag görs filmer och författare skriver sagor om troll och andra varelser vi inte har sett utan bara kommit på. 

Avatar är en film som jag blev väldigt inspirerad av. Den handlar om varelser som lever i en helt annan värld än våran. En avatar är blårandig och liknar en stor människa med armar, ben och hår på huvudet. De kan prata och har känslor som vi människor men utseendet gör att vi inte känner igen det eller vet vad det är när vi ser det.

Samma sak med troll, feer och jättar i sagor, det är vi människor som har kommit på och skapat oss en bild av något vi inte alls har sätt eller vet finns. Om det skulle finnas böcker om den figuren på Patricias bild, då skulle vi se direkt aha, det är en...

Om den då skulle vara känd som världens mest kärleksfulla djur/människa skulle nog inte folk tycka illa om dem eller tycka den var läskig för man vet vad det är och man har sätt det förut. 

_________________________________________________________________Skulpturanalys 

Min skulptur är både organisk och lite abstrakt. Den är i form av en stor mussla som är lite öppen. ”Läpparna” är vågiga och i ”munnen” har musslan två stora, vassa tänder vilket gör den abstrakt. Om man tittar in i gapet så ser man en stor rund pärla som ligger där.

Min skulptur uttrycker något som man gärna vill ha men som är svårt att få. Pärlan symboliserar det som man så gärna vill ha och musslans tänder symboliserar risken och faran med att försöka ta det man vill ha.

Det är både svårt och farligt att försöka få tag på pärlan. För om man sticker in handen i musslans mun och försöker ta den så slår den snabbt ihop käkarna och biter en.


Så för att kunna få ut pärlan så måste man försöka att överlista den så att den inte biter. Det är svårt men det kan nog gå om man försöker. Men om det ändå inte skulle gå att överlista musslan så kan det kanske ibland vara värt att offra en del av sig själv för att få det man vill ha. Det är ett beslut som man måste tänka igenom noga innan man försöker komma åt det...

SKULPTURANALYS 
Young family av Patricia Piccinini

Jag både gillar och inte gillar Patricia Piccininis konstverk ”Young family”. Den är ganska läskiga att titta på. Jag vet inte riktigt varför jag tycker det men det kan nog vara för att de är ganska annorlunda. 

Man ser klart och tydligt att det inte är en människa som ligger där och ammar sina barn men samtidigt så finns det så många likheter mellan motivet i Patricias konstverk och oss själva. ”Varelsen” har ju mänskliga armar och ben med både händer och fötter. Ögonen är också mänskliga men de ser också trötta och slitna ut vilket jag kan förstå för hon har ju fyra små barn som hon måste passa hela tiden. Jag tror att det känns läskigt att titta på bilden för även den där tröttheten är en likhet med oss själva och man är rädd att man själv ska bli så trött och svag. 
Jag tycker inte att Patricia Piccininis konstverk är normalt. Jag tycker nog egentligen inte att något kan vara helt normalt, för alla är ju helt unika. Men varelsen på bilden är inte verklig och därför så är den inte heller normal. 

Det som är normalt kan absolut förändras. Det som är normalt nu var troligtvis inte det för tjugo år sedan och kommer kanske inte att vara det i framtiden. Vad som är normalt hänger på vad människor tycker och tänker nu. Men när de ändrar åsikter och tankar så ändras också det som de tycker är normalt, och åsikter kan man ju ändra ganska ofta.

Normalitet är viktigt för vissa och för andra inte. Det beror på hur man är som person tror jag. För personer med starkt självförtroende så är det nog inte lika viktigt att känna att de är normala, för de skiter i det eller känner att de duger som de är ändå. Till skillnad från personer med sämre självförtroende som mycket oftare behöver få bekräftat från omvärlden att de t.ex. ser bra ut eller gör bra ifrån sig. För dem är det viktigare att känna att de är normala.  
__________________________________________________________


Elevarbete - Animerad kortfilm. Film: Fallen art
Filmen har en början som ger en rätt sorglig eller läskig känsla, den börjar med gråfärger och lite bakgrundsmusik som låter lite trist. I början fokuseras bilden på ett högt torn som ser ut att vara byggt för hand, många spikar sticker ut och brädorna sitter snett på varandra. 

Uppe i tornet står en överviktig soldatman över drygt 40 år med keps över ögonen, han ger ett motbjudande leende och skrattar till för sig själv. Han står på en ”brygga” som byggs ut från tornet och leder ut i luften. Det sitter några yngre soldater längre bort i tornet, en av soldaterna kommer fram till den överste och får en guldmedalj. De pratar med varandra på något påhittat språk och verkar vara överränns om något. Soldaten puttas ner från tornet av den överste och landar med ett hårt slag mot marken. 
    
En gammal man står där nere och tar kort på soldatens döda kropp och hur den placerats på marken. Han har en gammal kamera och får ut bilden direkt. En annan soldat kommer och hämtar bilden och tackar den gamle mannen. 

Bilden ges till en väldigt stor människa som är inne i ett tälthus som är fullt med tomma stolar och har en stor skärm längst fram i tältet. Han blir glad när han får bilden och stoppar in den i en maskin som lägger in bilden i hans påbörjande film av andra liknande bilder av döda soldater på marken. Han börjar dansa till filmen och rör sig likadant som de döda soldaterna. 

När filmen är slut fäller den store mannen en tår och man ser hur slutet blir som början på filmen, ännu en soldat knuffas ner från tornet och dödas av smällen mot marken. 
Hopptornet man ser i början är högt och kan ha varit ett utkikstorn som de använde till krig, eftersom filmen handlar mycket om soldater. Jag tror att soldater har fått hålla vakt i tornet och se så inte fienderna anfaller. Det är ett stort ansvar att vara soldat och jag ser upp till de som slås för sitt land och ställer upp i krig. Tyvärr kanske inte några har något val och tvingas ut i krig vare sig de vill eller inte. Soldaten som knuffas ner från tornet ser inte ut att ha något val eller vilja det överhuvudtaget eftersom han själv inte hoppar ner. Det verkar som att han inte behövs mer eftersom han fått sin medalj och kriget ser ut att vara över. 
Människorna i filmen har inget ”riktigt språk”, jag tror det beror på att man inte ska fokusera på vilket land de kommer ifrån eller vad de säger, man får helt enkelt tänka själv vad de säger och fokusera på vad de gör i filmen. 
Medaljen är guldfärgad och har ett vit rött tyg som den hänger i, den liknar lite polens färger på flaggan. När man vinner en tävling brukar man få medaljer och jag tror denna soldaten har gjort något speciellt för att förtjäna sin medalj, i detta fallet deltagit i krig.
Det finns en skylt i filmen kollar man noga så liknar motivet en kamera med ett rött kryss över, d.v.s att man inte får ta kort?  I alla fall så ser mannen ut att vara väldigt olycklig, han rör inte en min i ansiktet men jag tror han håller inne sin smärta. Det ser inte ut som att han gillar det han gör, men han kanske får betalt för att ta kort eller kanske inte har något val. Om han inte gör som den överste säger så kanske det blir hans tur att falla ner från tornet. 
På fotografierna ser man bilder på tre män, en av de männen liknar den tjocka mannen när han var yngre och ankan symbolisera för en barndomsleksak som kan känner sig trygg med.  Han håller en trumpet i handen och ser ut att gilla musik och kanske spelat i ett band för många år sedan. I filmen ser man han dansa och han verkar vara väldigt musikalisk eftersom det låg en flöjt på bordet bredvid fotot. 
Mannen gör en hel film av alla de döda soldaterna, han har lagt ihop bilderna så det ser ut som en dans när man spelar filmen. Jag tror inte den överste dödar soldaterna bara för att en tjocka mannen ska göra en dans film, jag tror att han kom på idén själv och ville göra något ”fint” med deras död. Han har i yngre år hållit på med musik och han kanske ville ha en ny konst, så han började med filmen av korten.
Maskineriet som skapar film tror jag har används till soldaterna för att visa hur de skulle göra i kriget å så vidare. De tomma stolarna är de platser där soldaterna brukade sitta, eftersom många av dem blir dödade och redan är döda så blir inte stolarna till någon användning.   
Mannen faller en tår, jag tror det beror på att han kanske kände många av de soldaterna som dog och tycker synd om de. Han kanske brukade spela sin musik för   soldaterna och känner sig ensam och ledsen.
Allt i filmen börjar om hela tiden, slutet blir så som filmen började. D.v.s att ännu en soldat dör och mannen tar kort o.s.v..
Det känns som en ond cirkel som bara går runt och runt. Det är som om allt dör och sedan återuppstår, att soldaterna aldrig tar slut, och att kameran aldrig slutar fungera. Allt bara fortsätter. 

Vad ville de visa genom att döda massa soldater? Ville de testa att göra en dansfilm eller t.ex knuffa ner 100 soldater för att se om alla kunde landa på marken olika/olika? 
Jag tycker det är ett sjukt sätt att dö på, hur kan man knuffa ner en människa på det sättet? Om det nu var så att de dödade soldaterna bara för att göra en film av korten så kunde de lika gärna ha tagit kort på när soldaterna rörde sig eller dansade, då blir det ju olika rörelser i bilderna. Om de dödade soldaterna bara för att se hur de landade så var det också helt sjukt, då kunde kan lika gärna slängt ner människodockor istället. 
Vitsen med filmen kan vara att visa att varje människa är en unik varelse och person precis som ett konstverk men i krig finns ett meningslöst våld som ofta leder till döden. Den tjocke mannen kanske ville göra något vackert av det tragiska, en dans av döden. 
Jag tycker filmen visar hur meningslöst det är med krig. Det leder oftast ingen vart och bakom varje soldat försvinner personen. Den överste har ingen förståelse eller känsla för varje människa han knuffar ner. För honom är dem bara ett ”redskap”, han ser ingen själ eller person i dem. Han gör som han blir tillsagd utan att fundera eller känna skuld. Han har sin keps över ögonen för att dölja ögon kontakt, jag tror det skulle bli svårare att kolla in i ens ögon när man gör någon så illa. Man in i ens själ på något sätt, människans ögon speglar hela kroppen.

Jag tycker filmen är hemsk. Ett människoliv är inget värt... de bara kastar ner en efter en.  Översten visar inga tecken på medkänsla för soldaterna och den tjocke mannen funderar bara ett kort ögonblick på det sorgliga med döden innan han börjar om med att ge order om att döda igen. 


STILLEBENBILDER elev år 9
Stillebenbild färg

I min färgbild har jag använt mig av mycket samma kunskaper som i bilden ovan. Jag hade även samma mål med den här bilden. Eftersom att det nästan är likadana föremål bara att bilden är gjord i färg. 

Skillnaden med den här bilden är att jag har jobbat med färgerna på ett annat sätt. För att få ett djup i bilden har jag valt att använda mig av varma färger på föremålen och kalla färger i bakgrunden. Det är för att ögat uppfattar varma färger först och sedan kalla färger. Då får man en känsla av att det som är färglagt i varma färger är längre fram. 

För att få en harmoni i bilden har jag använt mig av samma grundfärg i alla tre föremålen så att inte någon sticker ut mer än de andra. Även om flaskorna ska vara orange/röda så använder jag mig av gul i dem med. 

I den här bilden har jag haft ljuset rakt på föremålen, för att få dem cylinderformade så målar jag mörkare nyanser på kanterna. Den platta sidan på locken (alltså om man ser ovanifrån) har jag gjort mycket mörkare eftersom att det nästan inte kommer något ljus alls där. Det är samma sak med hålet på koppen, det är också mycket mörkare för att visa att det faktiskt är ett hål där (i hål är det alltid mörkare). 

För att få en ännu starkare känsla av att det är runda former i bilden, har jag försökt att inte göra raka penseldrag när jag färglade. Istället fortsatte jag att göra alla mina vågräta penseldrag lite böjda precis som jag gjorde som när jag skissade upp min bild.

Även denna bilden ingår i kategorin stilleben. Det är för att den också visar föremål precis som i bilden ovan. Bilden är också gjord i centralperspektiv eftersom att den ska visa avstånden mellan föremål.


Stillebenbild Blyertsteknik
Mitt mål för min blyerstbild var att den skulle ha djup i sig, att man verkligen ska se att inte alla flaskor står på en rad. Min bild är gjord i gråskala. 

För att ögat ska se att mina föremål ska se runda ut har jag haft ljuset i mitten på dom, och målat en mörkare valör på sidorna. Det är för att ljuset slår i mitten på flaskan, och då blir det lite sämre ljus på kanterna för dom längre bort eftersom att den är rund. För att få flaskorna att se ännu mer cylinder formade ut så har jag lärt mig något nytt. Det är att man ska ha lika ”böjd båge” när man tecknar bilden på alla vågräta streck under hela flaskan. Jag menar att att korken inte ska ha en rak och flaskans botten ska vara jätte böjd, för det gör att föremålen ser platta ut. 

För att få koppen att se ut att den står längst fram i bilden, har jag placerat den längst ner på pappret. Det andra flaskorna är placerade högre upp i bilden. För att man ska se mer djup i bilden så ser man inte alla kanter på flaskorna, eftersom att flaskorna ligger bakom och koppen ”över”. 
Kategorin på min bild som jag har skapat är en stilleben. Det är för att den visar olika föremål. Den är gjord i centralperspektiv eftersom att den ska visa avstånden mellan föremålen. Elev år 8 
Denna Stilleben bild föreställer en färgburk med en kopp bakom. Den blåa bakgrunden skall centrera synen så att motiven framstår bättre.

Stilleben är en bild med ”döda” motiv. Detta menar att motiven inte är levande varelser eller väsen av något slag. Detta kan tillexempel vara en sten eller en färgburk.När man skall skapa en bild som stilleben med ett någorlunda bra perspektiv kan man tänka på detta följande:
  • För att skapa ett ”djup” i en bild, en illusion för våra ögon, så måste man tänka på att måla och teckna med ljusa färger för att få ett motiv framåt i bilden. Detta ger då slutsatsen att mörka färger framstår som längre bak i bilden.(Detta är i en svart-vit bild en blandning av vitt och svart för att få mörkare färger. Ju mer svart du blandar in ju mörkare blir det.)
  • Ett sätta är att kombinera detta med en, två och tre punkts perspektiv. Detta betyder att med hjälp av en punkt kan du mäta hur ett föremål skall se ut.


De saker jag är nöjd med i min bild är att jag målade ut ett centrerat ljus för att få ögonen koncentrerade på mina två motiv. Men också är jag stolt över min ”skuggning” av koppen och burken.

Men jag vill verkligen rita om locket på min burk, det ser inte ens ut som ett lock. För tillfället kan jag inte rita om det, men om jag hade haft möjligheten så skulle det bara vara att måla bakgrunds färgen över locket för att sedan måla om locket.
Mål och Syfte
Uppgiften är att undersöka ord, ur olika perspektiv och sedan göra en egen personlig, kreativ gestaltning med hjälp av t ex bild, film, foto, skulptur, performence med mera.

Eleverna ska använda sin kreativitet för att tolka uppgiften så personligt som möjligt. Projektet ska redovisas så att man kan följa ett undersökande arbetssätt. 

Eleverna har fått i uppgift att reflektera eller redovisa sina tankar löpande under arbetets gång i "dagboksanteckningar - bildloggar".

Tanken med att redovisa resultaten på denna blogg, är för att synliggöra arbetet, möjliggöra för kamratrespons, tankar och kommentarer.

Orden som eleverna har utgått från är


Vad bedöms? 

Elevarbete 1
"Mörker och ljus"
Elevarbete 2
"Harmoni - dramatik - naturen"
Denna bild tog jag eftersom man kan tänka sig att någon har förstört huset eftersom det är rörigt och sönderslaget. Och det upplevs som väldigt dramatiskt.Just därför valde jag att ta kort på ett trasigt fågelbo som det i själva verket är.
Alla bilder har jag tagit själv och redigerat i iPhoto.

Frihet kan vara väldigt mycket beroende på vad man själv känner sig fri utav. Det finns inga rätt eller fel i frihet. Sova kan kännas som frihet efter en lång och tung dag på t.ex jobbet.

Frihet kan vara väldigt mycket beroende på vad man själv känner sig fri utav. Det finns inga rätt eller fel i frihet. Sova kan kännas som frihet efter en lång och tung dag på t.ex jobbet.
Vad nästan alla någon gång upplevt är känslan som uppstår när en olycka inträffat där man nyss varit nyss. Man tänker att det kunde vart en själv, om man bara stannat en minut till så kunde det vart en själv.  Många börjar inbilla sig att det har med änglavakt att göra. Jag kan givetvis inte motbevisa det på något vis, men jag betvivlar det starkt. Likadant när någon ber till Gud för ett tecken eller dylikt, just vid de tillfälle de ber är de naturligtvis extra uppmärksamma och ser varenda liten händelse som ett tecken. Att vinden plötsligt tilltar behöver inte ha med någon gud att göra. 
I vissa länder bestämmer t.ex föräldrarna vem man ska gifta sig med, det tycker jag är fel. Varje människa har rätt att få bestämma och göra sina egna beslut oavsett vad någon annan säger eller tycker.
Idé
Visa gärna med massor av idéer eller utveckla din idé så mycket som möjligt. Hur kan man tänka kring ordet/orden du valt? Hur tänker du? Brainstorm! 
Kreativitet
Skapa nytt! Skapa eget! Var personlig och unik i ditt skapande. Konstnärlig gestaltning.
Undersökande arbetssätt
Gräv, leta, undersök, visa att du försöker att lösa ett ”problem”.
Självständighet
Genom hela arbetet. Från idé genom arbetsprocessen fram till färdigt resultat och reflektion.
Kommunikation - paralleller till vår omvärld
Koppla dina idéer till vår omvärld på något sätt. 
Presentation
Hur ska du presentera ditt arbete? Skulle du kunna tänka dig att göra det på en blogg och få kommentarer av dina klasskamrater? Annat sätt?
Reflektion
Kan du ha med i din presentation som ligger på bloggen eller skicka till lärare. 


(Detta är en del av ett större arbete.)


Hämtat ur elevens loggbok:
Vi arbetade med orden mörker och ljus och använde en persons perspektiv om man nu kan säga så. 
Vi ser det inifrån tunneln för att han går ut i ljuset men man skulle faktiskt kunna göra tvärtom också. Alltså att han går in i mörkret. Då skulle bilden kunna se annorlunda ut och symbolisera något annat, och istället för att han tar ett steg mot något bra tar han ett steg mot något dåligt.


I vårt bildspel försökte vi återspegla en vanlig kille som går ut i ljuset. Vår lärare kom med idéen när hon såg en annan liknande bild vi gjort. Vi tycker att den vita öppningen på den svarta tunneln är en riktigt bra återspegling på mörker och ljus. Bildspelet vi gjorde var vad vi kunde åstadkomma. 

Vi blev missnöjda med resultatet eftersom det kom med folk när vi tog bilderna och för att bilderna blev olika om man ser på var i bilden tunneln slutar. Vi tänkte självklart inte på detta när vi tog bilderna och när vi väl satt och skulle redigera dem orkade vi inte ta nya. Men jag tror ändå bilderna visar vad vi försöker få dem att visa. Den ljusa öppningen i den mörka tunneln och pojken som går ut från mörkret och in i ljuset. 

Bildserien tycker jag kan tolkas på många sätt. Den har många vinklar man kan se den ifrån. Man skulle kunna säga att när pojken säger hej då till mörkret och går ut i ljuset slutar han med ett missbruk eller berättar sanningen om något dumt han gjort. 


Reflektion kring vårt bildprojekt
Vi hade egentligen ingen fast planering när vi gjorde arbetet men vi hade oskriven planering. 

Vi bestämde oss för att först hämta tre bilder från google som vi alla skulle reflektera över. Alla bilder skulle självklart ha något att göra med mörker och ljus. 
Sida två i vårt projekt skulle handla om när vi har tagit några bilder själva som också skulle relatera till mörker och ljus. Vi skulle reflektera över dessa och försöka hitta likheter mellan bilderna och mörker och ljus. 
Sida tre innehåller ett bildspel där vi försöker återspegla en pojke som vinkar hej då och sen går ut ur en mörk tunnel. Detta har vi också ägnat en sida den sista sidan åt att reflektera över. Arbetet var ändå ganska planerat och efter varje lektion skrev jag en reflektion över lektionen. 
När jag såg mörker och ljus på pappret med idéer fick jag genast upp en del idéer i huvudet en av dessa var en key note. Man kan hitta saker som kan relatera med mörker och ljus överallt i vår omvärld därför tyckte jag det skulle vara ett riktigt bra tema. 
Arbetet har genom hela tiden gått som det skulle. Jag har fått gjort vad jag skulle och alltid varit nöjd efter lektionerna. Jag satt inte och gjorde något annat. Jag tror jag har jobbat nästan hela tiden. 
Första lektionen var jag seg och trött och gjorde saker på datorn som inte var projekt relaterat. Men detta om jag får säga det själv har jag tagit igen. Vi har varje lektion fått gjort det som vi ville. Det enda problematiska om man ens kan säga att det var det var att vi behövde redigera bilderna lite väl mycket eftersom vi hade fått med personer som inte skulle varit där. 
Jag är jätte nöjd med arbetet jag tycker att vi la upp det snyggt och fint. Kanske lite kort men det var i alla fall snyggt. Om jag bara pratar om mig själv så är jag ganska stolt över min arbetsinsats och arbetet. Problemet med bilderna löstes snabbt av att vi kunde ta bort personerna från bilden. Jag tror att min bild i huvudet såg ungefär ut så här. Eftersom det bara var tre i gruppen hade jag ganska stor del av hur det blev. Jag hade i nuläget inte velat ändra någonting. Det var ett roligt arbete. 
En sak jag kom på i efterhand som det hade varit kul att ha med är ett collage. Ett collage som innehåller massa bilder som alla skapar en stor bild relaterad till mörker och ljus. Detta hade varit riktigt kul att ha med men tiden räckte inte till. Det var ett ganska kort arbete. Något som drog rätt mycket tid var att redigera bildspelet. Det tog lång tid och blev inte ens särskilt bra. 
Jag har skrivit många reflektioner i arbetet och jag tycker de blev helt okej. Det är skönt med ett arbete där man inte bara behöver leta en massa fakta. En sak som jag kommer att tänka på nu som vi borde gjort är att dragit en slutsats av reflektionerna. Se om vi alla tänkte på något särskilt specifikt när vi skrev reflektionerna och kanske varför vi skrev just det.  
Om jag ska dra en slutsats för mina reflektioner kan jag nog inte säga något specifikt. Anledningen att vi tog svart och vitt är att det är lätt att relatera till även i våra lilla värld. 
Man kan dela in allting. I svart och vitt, mörker och ljus även färgerna där brun och lila är mörkare färger medan gult och orange är ljusare färger. Allt går att delas in. Jag sitter just nu och tittar på en svart väska som hänger mot en orange vägg.     
Om jag ska dra en egen slutsats över mina reflektioner så kan jag nog landa mycket på balans, balansen mellan mörker och ljus och att det alltid finns båda. 


Jag har valt att arbeta med dessa tre ord eftersom jag gillar naturen och älskar att mixa ihop olikheter med varandra. 

Vill man få fram harmoni i en bild ska man lägga mycket krut på färg kontraster och ljusa bilder. På så sätt skapar man en harmonisk bild som ser inbjudande och trevlig ut. Man kan använda starka och glada färger. Varma färger skapar också harmoni i en bild. Exempel på varma färger är till exempel röd, gul, rosa, orange, lila. Exempel på kalla färger är till exempel blå, grön, turkos. Självklart kan man få fram en harmonisk bild av en kall färg också, till exempel grön. 


Här har jag tagit kort på en liten gran och redigerat den i en ljusare grön nyans. Detta skapar mer rörelse och liv i bilden eftersom färgen nästan blir självlysande. Det blir ett slags djup i denna bilden också eftersom man har granen i framgrunden och staketet och dörren i bakgrunden. Den blir lite mystisk samtidigt eftersom man inte riktigt vet vad som finns bakom granen. Man kan nästan känna hur man vill smyga fram huvudet och titta närmre på vad som gömmer sig bakom.


I bild nummer två har jag också jobbat med att få fram den gröna färgen genom att redigera den i en grönare nyans. Men här har jag istället försökt behålla den mörka nyansen i mitten av bilden. Även fast jag har gjort den i en varm och inbjudande färg. Jag har även lagt in lite kontrast i bilden och ljusat upp den för att också skapa mer harmoni. Det ger en mer lysande effekt.


Här har jag istället lagt krut på mörka färger, kalla färger och dystert innehåll. Det ser skräpigt ut och inte alls inbjudande. Jag har mörkt ner tonerna. Men man kan ändå se den varma färgen rött på huset. Men eftersom jag har gjort den mörkare så blir bilden ändå åt det mörka och dramatiska hållet. Dramatik kan förknippas med smutsigt, orent, trasigt, stökigt. 
Tanken här är i princip den samma. Att det ska vara grått och trist och man ska få intrycket av att det är dystert. Jag valde att ta kort på vissna löv eftersom det kan upplevas som lite dramatiskt. Sprickan i väggen blev som en liten bonus. Jag hade inte räknat med att den skulle komma med i bilden men den gjorde sig bra där som ett litet sår i bilden. 

Här i bilden så har jag tagit kort på en fläkt som har möglat. Det såg väldigt dramatiskt ut när den var så oren så att det till och med hade möglat på den. Även den här bilden har jag mörkt ner och gjort så att det ser riktigt äckligt ut. Den ser bortglömd ut och kan upplevas som gammal.


Reflektion - eget projekt
Tanken bakom min ide var från början att jag skulle ta kort på en harmonisk bild på kanske en sommardag i gräset och sätta en stor spegel mitt i bilden. Sedan skulle jag ta kort på en dramatisk bild. Kanske i regnet vid någon grushög och även där ha en stor spegel med i bilden. Sedan skulle jag rita av båda fotona på ett vanligt papper men sätta spegeln mitt emellan den harmoniska och den dramatiska bilden. Och framför spegeln skulle jag rita någon figur som såg ond ut på den dramatiska sidan och god ut på den harmoniska sidan. Figuren skulle även se lite förvirrad ut. 

Meningen med de här tankarna var att jag skulle få fram i bilden att man väljer själv vilken sida man ska stå på. Man har alltid ett val i livet och man väljer det själv. Antingen går man över på den ”farliga” sidan eller så går man över till den ”goda” sidan. 
Tiden räckte inte så jag fick mixa om i mina idéer och då bestämde jag mig för att jag ville göra något som har med foto att göra bara. Så jag bestämde att jag har kvar temat dramatik och harmoni fast lägger in natur istället eftersom jag älskar att fota växter och natur. Tanken var jag väldigt nöjd med men resultatet blev inte riktigt den samma. 
När man tänker harmoni så kanske inte en gran är det första man tänker på. Jag kanske istället skulle ha tagit kort på lite längre avstånd och fotat någon ute-möbel i någon mysig berså med blommor och solen i bakgrunden. Och på den dramatiska bilden kanske jag skulle ha tagit kort på någon som fäller en tår eller kastar saker och ser arg ut, där har vi mer dramatik än kanske några löv och ett fågelbo. Men tiden räckte tyvärr inte till. Hade jag gjort på det sättet så hade jag kunnat få fram massa tankar om dramatik och harmoni och jag hade kunnat jämföra på ett helt annat sätt än vad jag gjorde nu. 
Det var synd att jag la ner idén med spegeln annars tror jag att även den hade kunnat få fram mycket tankar om vilka val man gör i livet och om de besluten man tar alltid är de bästa. 
Jag skulle även kunnat lägga ner lite mer tid på att redigera dem på ett coolt sätt. Redigering är lite som att måla. Man lägger till effekter och kan göra om bilden på många olika sätt. Hade jag haft ett bättre redigeringsprogram så hade jag kunnat berätta och reflektera mer om vad jag har gjort med bilden och varför. 
  

ELEVARBETE 3
MASSPRODUKTION

Massproduktion
Jag ville göra något lite annorlunda än alla andra och något som är ganska fritt och kreativt. Så jag valde att arbeta i Minecraft som att det är annorlunda, ganska fritt hur man ska göra då och det är också något jag tycker är roligt. 
Jag gjorde en snabb skiss på en fabrik och en soptipp. Arbetet handlar om hur massproduktion påverkar oss och naturen på negativa sett men också possitivt som att det skapar jobb. Jag har gjort en video av mitt arbete i minecraft som presentation. Då kan man se hur ”creepern”(minecraft figuren i filmen) går till jobbet och bygger bilar.  
I filmen så crashar bilen och skrotas, när det börjar bli fullt på soptippen så måste sakerna förstöras som bidrar till miljöförstöring. 
Något jag kunde gjort bättre skulle ha varit att lägga mer tid på redigering och att leta efter musik istället för att lägga för mycket tid på att bygga fabriken/soptippen. 
Jag tycker arbetet i helhet blev ganska bra och annorlunda som jag ville.


ELEVARBETE 4
FRIHET

Vi har frågat andra personer vad frihet för dem är. Svaren vi fick var att vara frisk från sjukdom, att kunna välja vad man själv vill göra, att vinna i stället för att förlora, att få uppleva sina drömmar och att få vara den man är. Vi fick också svar att frihet känner man när man gör sitt bästa och att få göra vad man vill utan tidspress.


Frihet kan vara att göra något man tycker om. Något som gör en trygg och glad. Vara med sina vänner skratt och ha roligt i hop.


Frihet är att älska! Att få älska vem man vill utan några omständigheter. Att stå ensam vill ingen. Men att veta att någon alltid står vid ens sida, det gör att man kan känna sig fri.


Att gå till skolan kan vara jobbigt, tråkigt och trist. Men varje fredag kan man få känna frihet, då helgen väntar.


Att se en person le och vara lycklig kan kännas som frihet.


Att få mat, det gör för oss ingen större skillnad. Men att få julklappar och paket det gör oss glada! Tvärtom kan det vara för fattiga barn och familjer.

Många ungdomar föredrar shopping framför annat. Pengar för dom betyder mycket. Medan äldre bara blir glada och lyckliga av att få träffa sina barnbarn.

Frihet kan som sagt vara i princip vad som helst beroende på person till person. Det finns alltså inga rätt eller fel utan det som gör en glad och lycklig är ungefär som frihet. Vilket kan vara precis vad som helst.

Tack för oss!


ELEVARBETE 5 
SLUMP
Min planering innan jag började med mitt arbete
Jag har några grundtankar jag skall arbeta kring, ordet slump och vad det innebär. Slump i religion och även konspirationsteorier. Till en början skall jag ta en helt slumpmässig bild ute i naturen och reflektera lite av vad jag ser, sedan skall skriva lite om religion tillsammans med slump. 

Inom religionen finns det säkerligen intressanta konspriationsteorier jag kan ta upp. Efter detta ägnar jag mig endast mot konspirationer och gör en slutsats. Jag kommer lägga in bilder som jag både tagit själv och bilder från internet.

Alternativ på konspirationsteorier att fördjupa mig i
9/11 - månlandningen - fotbolls-VM i Sverige 1958 - mordet på John F Kennedy


Slump är en av de grejer vi aldrig kommer kunna förstå oss på. Hur många tester vi än utför och hur avancerad vår teknik än kommer vi aldrig kunna förutspå framtiden, slump är slump och vi kan inte göra någonting åt det.

En stor del av människorna på vår jord har någon sorts religion, de tror på en övre makt som kan påverka framtiden. Det är därför folk ofta ber när de hamnat i knipa, för att förbättra framtiden. Frågan kvarstår, vad är rätt och vad är fel? Styrs allt av slump eller finns det någonting mer?

Som jag tidigare nämnt i min planering så har jag funderat en del om hur saker vi gör i nuet påverkar framtiden. Om jag till exempel väljer att lägga mig i korridoren i trettio minuter efter skolan och sedan går ut på skolgården där jag blir påkörd av en bil. Jag hade förmodligen inte blivit påkörd om jag gått ut direkt när jag slutat skolan, men man kan inte vara säker. Är det slump eller någonting annat?Är religion baserat på slump eller inte? En fråga som människan i århundraden har funderat över, och aldrig kommer vi finna svaret.


Bilden är tagen på min egen skola. Bara några timmar efter bilden togs blev min kompis bestulen på sin dator, och ytterligare några timmar efter det blev drygt 10 mobiler stulna i ett omklädningsrummet. 

Tjuvarna tog sig in och ut utan att någon upptäckte dem. Under tiden spelade jag fotboll precis som på bilden. Jag sitter och tänker på hur stor ”sannolikheten” är att jag hade upptäckt dem. När de var inne i omklädningsrummet stod jag ute på fotbollsplanen inte särskilt långt ifrån entrén och spelade fotboll. Om jag skjutit snett vid det tillfälle de gick ut från salen hade jag säkerligen lagt märke till dem och kanske reagerat. Allt detta är ju helt slumpbaserat och att det verkligen skall inträffa är ju otroligt osannolikt, men det skulle kunna ha hänt.

ELEVARBETE 6
DRÖMVÄRLD/SÖNDERDELAD KÄRLEK

Vad är Kärlek? 
Kärlek har olika betydelser, beroende vem du frågar och vad du upplevt, hur du ser på saker m.m. Jag skulle sammanfatta kärlek som: känslor, vackert, orättvist m.m. När man säger ordet: kärlek! Då tror jag de flesta tänker på någon man gillar/gillat. Kärlek brukar ofta förknippas med att man är kär.

Kärlek kan vara mellan 2 - 100 personer, människa och djur, vänner, sin familj, en sport eller något man tycker om att göra t.ex sjunga eller spela gitarr. 
Kärlek utan gränser? 
Jag tycker kärleken inte har några gränser, det finns ingen som kan bestämma vem du är kär i eller vem du gillar eftersom det kan komma naturligt eller utvecklas när man lärt känna en person m.m. Det är du själv som bestämmer vad/vem du älskar. Det blir vad du gör det till. 

Hur ser andra människor på kärleken? 
Alla människor runt om i världen, oavsett språk eller land så uppfattar vi alla något som är kärlek för just var och en. Kärleken kanske kan vara mer romantisk för en viss person och mer som en rädsla för en annan. 

Dagligen skrivs det böcker och tidningar om kärleksproblem och hur du ska hitta den rätta för dig. Många är rädda för att öppna sig för någon man gillar och första mötet kan vara blygt och nervöst. Människornas känslor kan visa väldigt mycket, d.v.s om en tjej sneglar på en kille och ler så kan det bero på att hon är intresserad av honom, samma sak med killar. Man kan läsa av folk väldigt enkelt genom att lägga märke till sådana småsaker. 

Hur var kärleken förr?
Jag tror att man inte visade sina känslor lika mycket som nu. Speciellt inte de som var homosexuella, jag tror inte man vågade visa riktigt vem man var. 

I dag är det nästan ingenting som förvånar mig, varken om man är bög eller lesbisk eller om en 80 åring är tillsammans med en 25 åring. Sådant finns överallt, vi lever i år 2011 och folk vågar visa mer och mer vem de egentligen är eftersom det blir mer och mer vanligt. Det finns ingen som kan säga att det är rätt eller fel, alla lever sina egna liv.

Motsatsen -  Hat 
Hat, ett ord som enligt mig står för något man ogillar eller fruktar. Ett t.ex är när jag såg en spindel och skrek: Aaah, jag hatar spindlar! Då är det ett annat slags hat eftersom jag fruktar det mer än jag hatar det, om du förstår.

Alla människor har känt hat till något i sitt liv eller kommer att göra det. Det kan vara allt från mat du ätit till en person som sårat dig. Hat är ett väldigt litet ord med en väldigt stor betydelse. Inom kärlek tror jag hat oftast handlar om/beror på att man blivit sårad av en person som inte känner likadant för en eller att man är svartsjuk på en person som redan är upptagen.

Drömvärld?
För mig är en drömvärld en helt egen värld som du själv uppfinner med dina tankar och fantasi, det finns inga gränser och ingen kan bestämma om det är rätt eller fel. Jag tror det är bra för alla att ha en egen drömvärld, då kan man ta en stund för sig själv och bara drömma sig bort. Det kan vara om vad som helst, allt din fantasi tillåter! I min bild nedan visar jag en tjejs drömvärld och hur det ser ut och vad hennes fantasi handlar om m.m.

Sönderdelad/sönderkrossad kärlek? 
Jag valde ordet sönderdelad för jag tycker det kan ha en stor betydelse i ”temat”: vad kärlek är och vad det kan leda till. Jag föreställer mig ett hjärta som krossats och blivit lämnat med lidande sår och inte kan få den läkning den behöver. Jag tror att man kan bli starkare av att bli t.ex sårad. ”Det som inte dödar härdar”. Man kan lära sig på sina egna och andras misstag och upplevelser. Förhoppningsvis leder det dig till nya äventyr och lyckliga dagar.


Min bild


Min  handling 
I min bild ska det vara en ung flicka som är bildens ”mittpunkt” och huvudperson. Hon lever sig in i sin egen drömvärld bland färger som ska symbolisera lycka och glädje. Hon ser sig själv som en vacker prinsessa. 
Man kan se hur lycklig hon är av att ha sitt livskärlek nära sig, d.v.s en kille runt hennes egen ålder. Man ser en tankebubbla på hur hon ser sig själv i sin drömvärld och hur hon vill att den ska vara. Runt om henne finns den riktiga världen, den inte så rättvisa världen och inte den allra lyckligaste eller färgglada.

I verkligheten är hon inget speciellt, ingen ser henne som en vacker prinsessa och ingen lägger märke till henne. Hennes drömkille vet inte att hon finns, dessutom har han en tjej som han älskar och håller kär. Man kan se att flickan är ledsen och tårar faller från hennes ögon, hon känner sig ensam och meningslös. Hennes hjärta är krossat, det har gått av på mitten. Hon vill leva i sin drömvärld, där finns det inget hat eller sorg och allt är underbart. Hon är för rädd att säga vad hon känner för honom. 

För många är det lättare att hålla tankarna för sig själv. Det är lätt att drömma sig bort och i sin drömvärld kanske man pratar med personen hela tiden, men i verkligheten är det bara tystnad. 

Det finns en låt av Lasse Stefanz som jag hört: "Jag levde i en drömvärld, lycklig på en kort färd med dig". Den låttexten tyckte jag stämde in på den bilden jag vill göra för den beskriver en del av det jag menar med min bild. 

Mål med min bild 
Jag vill att man ska förstå en del av min handling av att titta på bilden. Man ska förstå att hon älskar den killen, att han inte är hennes i den verkliga världen och att kärlek kan vara svårt och orättvist. Den kommer med mycket känslor som kan vara svåra att hantera. Det blir vad du gör det till, ”man kan inte vinna något om man inte satsar”. Även om man är rädd för att bli ”dissad” så är det bättre att ta chansen än att aldrig säga något alls, enligt mig då. 

Genomförande 
Jag har tagit två egen kort med hjälpa av min bror och min vän. Sedan har jag redigera dem i paint och ett Photoshop program www.picnik.com Det blev faktiskt så som jag hade planerat, lite bättre t.o.m! Jag tog bilden ganska sent så jag trodde först inte jag skulle hinna, men det gjorde jag! 
Slutsats 
Kul arbetssätt/uppgift, det är alltid roligt att få använda sig av sin egna fantasi! Är glad att jag lyckades med det jag hade planerat. Jag ger mig själv en klapp på axeln för jag hann klart i tid!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kul om du vill kommentera vårt arbete på bloggen :)