Translate

torsdag 30 maj 2013

År 8 Lektion 30/5

Maila din text om din gipsmask till mig. Mailadressen står på tavlan.


Att göra i dag:

Gör en text om din maktbild. På samma sätt som du gjort med din gipsmask.
Även den texten ska kunna publiceras på bloggen. Tänk alltså på stor bokstav, punkt, stavning och styckesindelning. Be mig gärna om respons på texten under tiden du skriver den.

Obs! Skriv löpande/berättande text. (Inte bara svar på frågorna.)

Maila även denna text till mig när den är färdig. Samma adress - står på tavlan.


Svara på följande frågor

1. Beskriv din bild kort - 
    (Vad du ser på bilden) och förklara på vilket sätt din bild handlar om makt.

2. Skriv några tankar kring temat Makt - utifrån det du visat i din bild.
  •     Koppla till egna erfarenheter, åsikter och/eller upplevelser.
  •     Koppla till företeelser i omvärlden.


Tänk gärna på filmen vi såg om härskartekniker, och referera gärna till innehållet i den om det passar in i din text.

Följande härskartekniker tog de upp i filmen:
  • Förlöjligande
  • Osynliggörande
  • Dubbelbestraffning
  • Objektifiering
  • Påförande av skuld och skam
  • Undanhållande av information
  • Våld och hot om våld

torsdag 23 maj 2013

År 8 Reflektion Gipsmask

Uppgift att göra

Nu har du arbetat ett tag med din idé och ditt arbete med själva gipsmasken. Det är nu dags för en beskrivande och reflekterande text om dina tankar kring ditt arbete.

Texten ska publiceras här på bildbloggen tillsammans med ett foto av gipsmasken. Texten mailar du till mig, så publicerar jag den tillsammans med foto av gipsmaskerna.

Din text ska vara löpande/berättande. FRÅGORNA SKA INTE VARA MED I TEXTEN - men de ska besvaras i din text.

Tänk på språket i din text när du skriver - som stavning, punkt, stor bokstav mm. Glöm inte att dela in din text i läsvänliga stycken.

Tänk på att göra innehållet i din text tydligt - de som läser har inte följt dina tankar och din arbetsprocess.

När du skriver, tänk också på: "egna erfarenheter - företeelser i omvärlden" (ur kunskapskraven).


Frågorna

1. Inled med att berätta vad du har gjort och på vilket tema.
Till exempel: Jag har valt att göra en gipsmask på temat "Att vara människa" eller "Superhjälte".

2. Beskriv din gipsmask kort. 
Min gipsmask föreställer...

3. Vad vill du berätta med din gipsmask? Förklara på vilket sätt din gipsmask  har med temat att göra. hur har du tänkt?
Jag har valt temat "Att vara människa". Mina tankar, det jag vill berätta med gipsmasken är...

4. Vad har varit utmanande med arbetet?
5. Vad är du nöjd med?
6. Något du skulle vilja gjort annorlunda?

7. Har du några förslag på vad din bildlärare kunde ha gjort annorlunda? 
(Till exempel vad du tycker har fungerat bra. om du tycker att du önskat mer stöd, uppmuntran, inspiration, utmaningar eller kanske tydlighet i uppgift.)

8. Har du valt tema "Superhjälte"? Kan det på något sätt ha att göra med "Att vara människa" att göra? Motivera.

8. Var du valt temat "Att vara människa"? Kan det ha något med "Superhjälte" att göra? Motivera.

9. Vi inledde detta område med att fundera på frågan: 
"Vad tror du människor har gemensamt oavsett ålder, kön, etnicitet, sexualitet mm. Oavsett var på jorden man är född och oberoende av vilken tid man är född i. 

                      Reflektera kring den frågan nu.

Lycka till!

/Linda :)torsdag 2 maj 2013

Om att vara hjälte.

Apropå åttornas tema Superhjältar eller Att vara människa, som de ska tolka i en uppgift där de arbetar med form, gipsmasker. Här är en film som knyter i hop de två områdena ytterligare.

År 8 Några av bildämnets termer och begrepp

I dag pratar vi om några av bildämnets termer och begrepp genom att titta på olika bilder.