Translate

söndag 10 januari 2016

År 9 Skulptur

År 9 får i uppgift att arbeta med skulptur. De ska göra en organisk eller abstrakt skulptur - och berätta något med den.

I dag förbereder vi uppgiften genom att titta på historiska och samtida skulpturer. VI ser exempel på organiska och abstrakta skulpturer. Eleverna får högra några tidigare elevexempel. De tittar på bilder och gör en förta skiss inför nästa lektion. Då gör vi skulpturer.

Wikipedia: Abstrakt konst, eller icke-föreställande konst, är konst som inte imiterar eller direkt skildrar den yttre verkligheten. Vissa begränsar termen till att gälla endast nonfigurativ konst, medan andra använder den om konst som inte föreställer något, men som har sitt ursprung i verkligheten.

Ne.se: Abstrakt konst är konst som inte avbildar verkligheten, i varje fall inte på ett verklighetstroget sätt. Färger, former, linjer och hur de sätts samman är huvudsaken. 

Ne.se: Organisk: som avser (eller liknar) organ, organismer eller levande materia.  

Föreställande - Skildrar den yttre verkligheten <----->Abstrakt - avbildar inte verkligheten.
Mekanisk - Av människan skapad <---------->  OrganiskAv naturen skapad

Här nedan är de skulpturer som vi tittar på tillsammans innan vi börjar. Vi pratar om föreställande verkligheten, abstrakt och organiskt. Historiska och samtida skulpturer.Här är två exempel från elever som tidigare gjort uppgiften: 

Abstrakt skulptur

Organisk skulptur

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kul om du vill kommentera vårt arbete på bloggen :)