Translate

torsdag 21 januari 2016

År 9 Skulpturanalys av egen skulptur

Skulpturanalys
 1. Är din skulptur abstrakt eller organisk? Motivera hur/varför.
 2. Beskriv din skulpturs utseende kort. (Jag ska kunna skilja ut din från de andras med din beskrivning.)
 3. Berätta vad du vill uttrycka/kommunicera/berätta/gestalta med din skulptur.
 4. Koppla till din berättelse till egen åsikt och/eller något du upplevt själv.
 5. Generalisera - gör din berättelse till något allmängiltigt - något som kan berätta/stämma in på många.
 6. Titta på de skulpturer som vi gick igenom innan vi började med arbetet - kan du hitta en koppling till någon på något sätt? Finns det någon likhet i uttryck, vad du tycker att konstnärerna visar i sina skulpturer kopplat till din.
 7. Skriv något om hur din arbetsprocess sett ut med skulpturarbetet - vad är du nöjd med? Vad kunde du gjort annorlunda? 
 8. Vad tycker du om ditt resultat, kvalitén på din skulptur? Motivera fördelar i kvalitén och utvecklingsmöjligheter med kvalitén.

För betygsnivå E
 • Du har gjort en skulptur med ett enkelt bildspråk när det gäller form, mellanrumsform, yta, struktur och uttryck.
 • Du förklarar vad du vill berätta med din skulptur på ett enkelt sätt. Det går att förstå ditt resonemang. Det går även att se på ett tydligt sätt på vilket sätt din berättelse hänger i ihop med din skulpturs uttryck.
 • Du kan koppla din skulptur till något annat verk.
 • Du kan göra någon reflektion kring hur din arbetsprocess sett ut.
 • Du kan säga något om kvalitén i ditt arbete.
 • Du använder bildämnets termer och begrepp.
 • Du kopplar till något annat verk.


För betygsnivå C
 • Du har gjort en skulptur med ett genomarbetat, utvecklat bildspråk när det gäller form, mellanrumsform, yta, struktur och uttryck.
 • Du förklarar vad du vill berätta med din skulptur på ett utvecklat sätt. Du har underbyggda resonemang. Du har utvecklat dina resonemang på vilket sätt din berättelse hänger i ihop med din skulpturs uttryck.
 • Du kan koppla din skulptur till något annat verk och motivera hur du tänker.
 • Du visar att du kan generalisera och och göra dina argument allmängiltiga.
 • Du kan göra utvecklad reflektion kring hur din arbetsprocess sett ut.
 • Du kan utveckla och motivera dina tankar kring kvalitén i ditt arbete.
 • Du använder bildämnets termer och begrepp.
 • Du kopplar till något annat verk, motiverar hur du tänker.

För betygsnivå A
 • Du har gjort en skulptur med ett väl genomarbetat, väl utvecklat bildspråk när det gäller form, mellanrumsform, yta, struktur och uttryck.
 • Du förklarar vad du vill berätta med din skulptur på ett mycket utvecklat sätt. Du har väl underbyggda resonemang. Du har mycket väl underbyggda resonemang på vilket sätt din berättelse hänger i ihop med din skulpturs uttryck.
 • Du kan göra en avancerad koppling mellan din skulptur till något annat verk något annat verk och motivera dina tankar.
 • Du generaliserar och gör dina argument allmängiltiga på ett mycket tydligt sätt med underbyggda argument.
 • Du kan göra mycket väl utvecklad reflektion kring hur din arbetsprocess sett ut.
 • Du har väl utvecklat resonemang kring kvalitén i ditt arbete.
 • Du använder bildämnets termer och begrepp.
 • Du kopplar till något annat verk, motiverar hur du tänker utförligt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kul om du vill kommentera vårt arbete på bloggen :)