Translate

fredag 21 november 2014

År 8 Gipsmasker och Reflektion

Reflektionsfrågor till arbete med gipsmask
Tema Att vara människa.
  1. Beskriv vad du gjort under detta område. "Jag har gjort en gipsmask som föreställer... 
  2. Varför valde du att göra det du gjorde? "Jag har gjort en mask på tema Att vara människa - jag tänker så här..." (Motivera så utförligt du kan.)
  3. I början av detta arbetsområde fick du reflektera över: Vad har vi människor gemensamt? Reflektera över de frågorna nu. Koppla ditt resonemang till föreläsningarna med Micke Gunnarsson, Män för jämställdhet och/eller Erik Muhl (prästen).
  4. Vilka kopplingar finns det till dig i den uppgift du gjort och till innehållet i föreläsningarna? (Motivera så utförligt du kan.) Koppla till egna erfarenheter - åsikter - upplevelser.
Berätta något om arbetsprocessen. 
  • Vad har gått bra? Från början till slut. (Idé - inspiration - konstruktion - tolkning - ytbehandling- reflektion.)
  • Vilka svårigheter har du stött på/vad kan du tänka på till nästa gång du skapar något, eller ge som råd till någon som ska arbeta med gipsmasker?
  • Vilka bilder har du använt dig av i arbetet med din gipsmask? Lägg en bildlänk i ditt dokument. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kul om du vill kommentera vårt arbete på bloggen :)