Translate

måndag 10 november 2014

År 7 om upphovsrätt

"Upphovsrätt, auktorrätt den lagliga ensamrätt som ger bl.a. konstnärer, författare, kompositörer eller andra skapande personer (upphovsmännen) rätt att själva bestämma över hur deras litterära eller konstnärliga verk ska användas. 

Upphovsrätten har två delar, en ekonomisk och en ideell eller moralisk. 

Den ekonomiska upphovsrätten innebär att skaparen, upphovsmannen, ska ha betalt när någon använder hans eller hennes verk. När man köper en bok är författarens andel, som kallas royalty, inräknad i priset. Att ladda ner musik från Internet är i de flesta fall inte tillåtet. 

Den ideella eller moraliska upphovsrätten innebär att man inte får förvanska ett verk, det vill säga ändra det så att det blir annorlunda än vad upphovsmannen velat. Man får inte heller plagiera, det vill säga ta en annan persons verk och låtsas att det är ens eget. 

Brott mot upphovsrättsreglerna kan medföra böter eller fängelse. Man kan också bli skyldig att betala skadestånd. 

Upphovsrätten är inte evig. Den upphör 70 år efter upphovsmannens död. Verk av författaren Strindberg, som dog 1912, eller kompositören Mozart, som dog 1791, är alltså fria att använda." (Källa: NE.se)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kul om du vill kommentera vårt arbete på bloggen :)