Translate

fredag 16 januari 2015

9b Diskuterar bildbudskap

I dag delas ni in i grupper. Vi tittar på bilder av Banksy

Ni diskuterar vad ni tycker att bilderna föreställer och funderar på möjliga tolkningar. Vilka budskap hittar ni i bilderna. Vad har bilderna gemensamt? Är det något som skiljer dem åt?

Vi ser bilderna igen tillsammans och diskuterar vad ni kommit fram till. Tips inför diskussioner om bilderna:

Tänk på
  • Egna erfarenheter
  • Åsikter
  • Upplevelser
Fundera på
Förslag på/tankar om:
  • Orsaker
  • Konsekvenser
  • Lösningar
Kunskapskrav/ur bildmatrisen
Du visar att du kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.

Länk till bilderna. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kul om du vill kommentera vårt arbete på bloggen :)