Translate

fredag 9 januari 2015

8b/8c lektion 1 INTRO/Om mig/framtid

Våra förslag inför bild i år åtta
Vi börjar med att läsa i våra loggböcker från år sju. Vi pratar lite om hur vi vill lägga upp terminen, vad vill vi jobba med och hur? "elevers ansvar och inflytande"

Det sista vi gjorde i sjuan var att skriva ett brev till Linda och till oss själva att läsa första lektionen i år 8. Det var en utvärdering av år sju där vi svarat på frågor som: vad har du lärt dig, vad har varit roligt, vad kan bli bättre, varför har vi bild i skolan och vad är det som bedöms i bildämnet. 

Målsättning
Vi skriver också ner vilken målsättning vi har betygsmässigt, vad du själv som elev kan göra för att nå dit och vilket stöd du behöver av läraren.

Uppgift 1 
Berätta om dig själv/beskriv dig själv med ord.
Tid ca 10 minuter
Papperslapp - gör en "tankekarta" med ditt namn i mitten. 
Skriv ner saker om dig själv.
Vad tycker du om att göra? Vilka är dina intressen? Vad gillar du? Vad gillar du inte?  

Detta kommer att bli en bilduppgift lite längre fram.

Uppgift 2 - om framtiden
Det kom ett mail till bildläraren från Britta Netterfors som är chef för kultur i Stenungsund. I kommunen pågår ett arrangemang som heter Hållbart liv. I år handlar det om barnperspektivet på framtiden i kommunen. Man vill alltså veta hur eleverna i kommunen ser på framtiden.

Eleverna får i uppgift att svara på 4 frågor och skriva ner sina tankar på post it-lappar.

Frågorna är
  • Var är bra där du bor?
  • Finns det saker som fattas?
  • Saker som är bra men som kan bli bättre?
  • Vad kan göra det sämre.
Många bra tankar, högt och lågt, som vi ska skicka till Britta Netterfors i kommunhuset. Kanske går det även att formulera en bilduppgift av framtidsfrågorna på något sätt. Vi får väl se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kul om du vill kommentera vårt arbete på bloggen :)