Translate

torsdag 2 april 2015

År 9 Reflektion Eget arbete

Ca en sida, storlek 12, typsnitt helvetica (utan bilder) Säg om du vill göra muntligt.

Skriv en löpande text där du redogör för följande:
Vad du arbetat med under det här arbetsområdet. Vad har du gjort? Vilken/vilka tekniker har du arbetat med?
Var du fått din idé från, var du hämtat inspiration?
Vad vill du uttrycka/kommunicera med din bild/formprodukt? Tänk på att koppla till egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
Kan du koppla ditt arbete till något annat verk? Förklara/motivera. (Eller till film, bok, musik, spel mm) Fundera på innehållet i ditt verk och gör en jämförelse med innehållet eller uttrycket i ett annat verk.

Hur har du arbetat? Vad är du nöjd med i din arbetsinsats? Vad kunde du gjort annorlunda/bättre?
Vad har du lärt dig?
Vad har du för råd till någon som ska göra en liknande sak? (Planera/genomföra och redovisa ett eget arbetsområde i valfri teknik - samt ha ett innehåll med undersökande frågeställningar.)
Vad har du för råd till din lärare i ett liknande framtida arbete med elever? Vad var bra/vad kan göras bättre?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kul om du vill kommentera vårt arbete på bloggen :)