Translate

tisdag 21 april 2015

År 9 Ett urval av västerländsk konsthistoria

Introduktion - Genomgång av begreppet Normkritik
Vi gör en normkritisk analys på bilderna i dagens Metro. Vi försöker att identifiera normen utifrån kriterierna:
  • Ålder
  • Kön
  • Etnicitet
  • Funktionsförmåga
  • Klass
  • Religion
  • Sexualitet

Uppgift - Västerländsk konsthistoria - ett urval
Eleverna får i uppgift att titta på bilder ur västerländsk konsthistoria. De väljer en konstriktning/epok. 

Eleverna ska presentera svar på följande frågor för sina klasskamrater:
Fyra frågor att leta svar på. 
På fråga fyra utgår du från begreppen vi jobbade med
 när vi tittade på bilderna i Metro.
Ett urval ur västerländsk konsthistoria
som vi ska titta på utifrån normkritik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kul om du vill kommentera vårt arbete på bloggen :)