Translate

tisdag 14 oktober 2014

År 8 Gipsmask INTRO

Vi ska börja med arbetsområdet Gipsmask. Vi kommer att arbeta med form för att undersöka ett tema/ämnesområde. 

I dag lägger vi gipsmasker. Vi ska även titta på tidigare elevarbeten för att se hur de jobbat. 

Förra bildlektionen började vi fundera kring temat ”Att vara människa” - vad innebär det?". 

Ni fick då fundera på frågan nedan och skriva ner era tankar i era loggböcker.

Vad har vi människor gemensamt?
Oavsett ålder, kön, geografiskt ursprung, kultur, etnicitet, sexualitet, funktionsförmåga - 
oavsett var i världen man lever och oavsett tid man lever i.

8d Grupp 1 Några saker vi diskuterade:
känslor, döden, hjärta, hjärna, andas, föda, sova, bajsa,
rättigheter, möjligheter, skyldigheter.

8d Grupp 2 Några saker vi diskuterade:
Identitet, andas, hjärta, känslor, ursprung, egenskaper,
livet, döden, värde, gemenskap, kommunikation.

8a Grupp 1 Samtal kring vad vi tror att människor har gemensamt.

UPPGIFT GIPSMASK
Uppgiftsbeskrivning
 • Du ska framställa en gipsmask. 
 • Syftet är bland annat att du ska berätta något/uttrycka något med din gipsmask:
         Temaförslag: "Att vara människa".
 • Du ska också göra en bildanalys av din gipsmask. Knyt an uppgiften på något sätt till egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Visa att du 
 • deltar på genomgångar/redovisningar/diskussioner .
 • konstruerar en gipsmask efter anvisningar.
 • kan följa instruktioner.
 • kan använda samtida/historiska bilder som inspiration i ditt arbete.
 • har ett undersökande arbetssätt.
 • kan presentera din gipsmask - anpassat efter syfte och sammanhang.
 • redovisa din arbetsprocess - kan ge omdömen och visa samband mellan uttryck innehåll, funktion och kvalité i ditt arbete.
Vilka kunskaper/förmågor du ska utveckla
 • Din förmåga att använda olika tekniker, verktyg och material som hör till arbetet med gipsmask - form, ytbehandling och övrigt material samt skisstekniker och återanvändande av bilder - historiska och samtida.
 • Förmåga att utveckla idéer inom ett ämnesområde.
 • Bildanalytiska förmåga.
 • Reflekterande förmåga.

För inspiration - Tidigare elevexempel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kul om du vill kommentera vårt arbete på bloggen :)