Translate

måndag 13 oktober 2014

År 7 Fotouppgift avslutning

2 DO 2 DAY
  • Vi ser filmen om Austins fjäril 
  • Vi pratar om vilken betydelse respons kan ha för utvecklingen av ett arbete. Vi funderar på vad fjärilsbilden skulle kunna vara - en annan skoluppgift, något på fritiden, kanske på gymnasiet, kanske i ett framtida jobb. 
  • Vi arbetar klart med fotouppgiften. Vi har redigerat våra bilder och nu är det dags att lämna in uppgiften. Förslaget är att göra en KEyNotE. 
  • Vi lämnar in på bloggen, Showbie (lösen: 5VU2C) eller mailar (gör om till PDF).

KEyNotE
Gör en ny sida per bild
Bild1: Miljöbild. Original och redigerad bild.
Bild 2 Helbild. Original och redigerad bild.
Bild 3: Halvbild. Original och redigerad bild.
Bild 4: Närbild. Original och redigerad bild.
Bild 5: Extrem närbild. Original och redigerad bild.
Bild 6: ”Spegling”. Original och redigerad bild.
Övriga bilder som du vill lämna in, samt dina collage lägger du på de sista sidorna.

Avslutningsvis
Vi ser kortfilmen The black hole och diskuterar hur de i filmen arbetat med olika bildvinklar och vad vi tycker att budskapet i filmen är. Filmen är helt utan tal.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kul om du vill kommentera vårt arbete på bloggen :)