Translate

tisdag 2 september 2014

8d tänker kring ordet MAKT

8d arbetar vidare med sina blyertsbilder. Vi beslöt tillsammans att temat kring bilden skulle vara Makt. Någon har valt eget tema att gestalta i sin bild, vilket är helt ok. 

Det ska finnas en sko på bilden. Eleverna tecknar av sina egna skor. I övrigt är förhållningssätten: 
Surrealistiskt
Symboliskt

Lektionen började med att vi pratade om surrealismen och såg på surrealistiska bilder tillsammans. Dessutom pratade vi om hur något kan beskrivas symboliskt i en bild. 

Eleverna skrev ner sina tankar kring ordet Makt på lappar. Många tankar:


Vi kom överens om att arbeta med bilderna nästa lektion också, sedan ska de vara klara. Vi funderar vidare på om reflektionen ska vara skriftlig eller muntlig. Det kan man välja. Men det finns en poäng att vi alla får titta på varandras bilder och se och höra tankar kring hur olika man tolkat uppgiften.

Under lektionen pratade vi om massor av olika saker. Bland annat om man som elev pluggar mer om föräldrarna slutar tjata. Vi pratade om hur skolan ser ut i dag, hur den såg ut när elevernas föräldrar gick i skolan. Om dagens betygsystem. Om normalfördelningskurva och att "femmorna är slut". Om att i dag har eleverna mer att tycka till om, mer att påverka, makt att själva ta ansvar. Om demokrati. 

Vi pratade om flygkraschen i World Trade Center och de olika perspektiv kring vilka terroristerna är. Om olika uppfattningar. Om sanning. Vad är sanning? Finns det en sanning? 

Vi pratade om olika uppfattningar, om hur jorden skapades, Big Bang kontra skapelseberättelsen. Om kunskap, forskning och vetenskap. Förr trodde vi att jorden var platt, det är det inte många som tror i dag. Hur kommer framtidens beskrivning av vår tid och våra uppfattningar att se ut? 

Om att 1+1 faktiskt är 3 och hur det är möjligt. 

En helt vanlig bildlektion <3 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kul om du vill kommentera vårt arbete på bloggen :)