Translate

onsdag 10 september 2014

9d + 9a Egen bild - bildprov.

2 DO 2 DAY
1. Se filmen om Austins fjäril.
2. Gör klart din bild och börja på bildprovet.
Inlämning av bild och bildprov senast fredag 19/9 vecka 38.


Bildprov
(Gör du det muntligt får du spela in på ett sätt som går att skicka till Linda - via dator, ipad eller telefon.)

BILDKOMPOSITION

1. Beskriv din bild. Vad SER du på bilden?
Använd gärna orden: förgrund, mellangrund, bakgrund, bildens fokus.

Exempel: ”Bildens fokus är… som befinner sig mitt i bilden, på ett mellanplan i bildkompositionen. I bakgrunden ser man… I förgrunden är…”

KVALITET 

2. Vad är du speciellt nöjd med i din bild? ”Jag är nöjd med… för att…”

3. Vad går att utveckla vidare? ”Något som jag skulle kunna utveckla vidare i min bild är… för att”

När du skriver om vad du är nöjd med i din bild eller vad som går att utveckla, använd gärna orden: form, mellanrumsform, yta, struktur, linjer, kontur, gråskala, valör, ljus, mörker/skugga.

ARBETSPROCESS

4. Skriv och berätta om din arbetsgång. Var ifrån fick du idén? Varför?

5. Skriv och reflektera kring hur du tagit ansvar för den här uppgiften. 

6. Vad skulle du göra annorlunda om du fick göra uppgiften igen? 

7. Vad har du lärt dig?

UTTRYCK

8. Sätt en titel på ditt verk. En mening eller ett ord eller ca 3-8 ord. Försök att se vad din bild uttrycker.

”Mitt verk heter… För att jag tycker att bilden uttrycker…”

FUNKTION


9. Vilken funktion skulle din bild kunna ha? Var, när och hur skulle den kunna användas/ses. Vilka skulle vara mottagare? Ge något exempel.

Till exempel: Reklambild, informationsbild, propaganda, nyhetsbild, bild i en lärobok, bild i en fakta bok, estetisk upplevelse mm

10. Finns det något annat verk som du kommer att tänka på när du ser eller tänker på vad din bild beskriver/uttrycker? Det kan vara ett konstverk, en film, en låt, en bok… Vilken i så fall och hur tänker du?


INNEHÅLL


11. Skriv och berätta till din bild. (ca en halv sida)
Helt fritt men försök att knyta an till egna erfarenheter, åsikter och/eller upplevelser.

Tänk på att koppla det både till något personligt och försök även att göra det allmängiltigt

(Linda går igenom hela uppgiften och ger exempel på lektionen.)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kul om du vill kommentera vårt arbete på bloggen :)