Translate

tisdag 16 september 2014

8d lektion 3 & 4 - sko/maktbild


2 DO 2 DAY
  • Se filmen om Austins fjäril.
  • Arbeta klart med sko/maktbilden.
  • Besvara frågorna nedan. (Säg till om du vill göra det muntligt.) Skriv din text i ett pagesdokument. 

Frågor
  1. Beskriv din bild. Hur ser den ut? Använd orden: förgrund, bakgrund, bildens fokus.
  2. Skriv hur du visar makt i din bild. Vad är dina tankar? Vad vill du berätta? Skriv så mycket du kan.
  3. Vad är du speciellt nöjd med i ditt arbete?
  4. Vad kunde du gjort annorlunda, om du gjort om uppgiften?
  5. Vad lärde du dig med uppgiften?
  6. Fundera på fråga 2. Går det att knyta det du skrivit på fråga 2 till egna erfarenheter, åsikter och/eller upplevelser. Försök att koppla det både till något personligt och försök även att göra det allmängiltigt
När du skriver om vad du är nöjd med i din bild eller vad som går att utveckla, använd gärna orden: form, mellanrumsform, yta, struktur, linjer, kontur, gråskala, valör, ljus, mörker/skugga mm.

Fota din bild - gärna utomhus så ljuset och skärpan blir bra. Använd bildredigeringsapp om det behövs. Förslag: Befunky.

Klicka på länken -> INLÄMNING AV SKOMAKTBILD

Vill du lämna din text på SHOWBIE är koden: YQ3CJ

Bild + text kan komma att presenteras på blogg och/eller instagram. Säg till annars.
Alltid anonymt om du inte själv önskar annat. 

Lite kort repetition om mål och bedömning. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kul om du vill kommentera vårt arbete på bloggen :)