Translate

måndag 25 april 2016

År 9 Reflektion Färguppgift

Namn och klass

Rubrik: Reflektion Färguppgift   
                                                                  
1. Vilken konstriktning har du arbetat med? 
Skriv var och när den uppstod. 
Vad som är typiskt för bilder från denna konstriktning. 
Ge exempel på ca tre välkända konstnärer/konstverk från den här perioden. 

2. Beskriv din bild (kort). 

3. På vilket sätt har du gjort en egen tolkning? Förklara hur. 

4. Ditt uppdrag var att berätta något om vår tid med din bild. Vad berättar du med din bild? 
      Var utförlig! Koppla till egna erfarenheter, upplevelser och /eller åsikter.

5. Vad har gått bra i detta arbetsområde? Förklara.

6. Vad är du nöjd med i din bild? Förklara.

7. Vilka utmaningar har du stött på/vad kan du tänka på till nästa gång när du skapar något?

8. Är det något du skulle vilja förändra/förbättra med din bild? Vad? Varför? Hur?


Skriv löpande text! 
Mellan en halv till en A4-sida (Typsnitt: Times new roman. Textstorlek 12.)


I din bildmapp på Showbie när arbetsområdet är färdigt:
  1. Skulpturanalys/foto av skulptur.
  2. Foto/skulptur känt byggnadsverk.
  3. Reflektion Färguppgift.
  4. Foto av färguppgift.
  5. Omgjord färguppgift.

Hämta följande appar:
  1. Snapseed
  2. Superphoto
  3. CANVA

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kul om du vill kommentera vårt arbete på bloggen :)