Translate

onsdag 2 mars 2016

År 8 Bilduppgift: Att vara människa

Rubrik: Reflektion bilduppgift Att vara människa/Namn klass
  1. Beskriv din bild. Vad ser man i bilden? Använd dig av de ord/begrepp nedan som du tycker passar.
  2. Vad är det surrealistiska i din bild. Förklara vad och motivera.
  3. Vad i din bild kommer från en sak i klassrummet? Hur ser din associationskedja ut. Förklara hur du har tänkt.
  4. Vilken miljö har du valt? Varför?
  5. På vilket sätt ser man att det är djup i din bild? Förklara.
  6. Vad berättar din bild om vad det innebär att vara människa? Koppla till åsikter/erfarenheter/upplevelser. Koppla till saker som händer/har hänt i vårt samhälle)
  7. Förklara vad du är nöjd med i din bild - förklara varför.
  8. Vad skulle du vilja ändra eller göra om? Vad skulle du i så fall göra? 
  9. Varifrån fick du idéer eller uppslag till bilderna? Länkar med bildkälla.
  10. Vilka problem och svårigheter stötte du på under arbetet? Hur bar du dig åt för att lösa dem? 


Ord/begrepp att använda i din text. Använd de du tycker passar.

TEKNIK

Blyerts - gråskala - valör
Färg - kulör - grundfärg - varma färger - kalla färger - starka kontraster - ton-i-ton

LJUS

Ljus/mörker/skugga
Stämningsljus
Skärpa/oskärpa/suddigt

DJUP/BILDUPPBYGGNAD

Förgrund - Längst fram i bilden
Mellangrund - I mitten av bilden
Bakgrund - Längst bak i bilden
Horisontlinje - där land och himmel möts 

BILDUTSNITT

Miljöbild
Helbild
Halvbild
Närbild
Extrem närbild

BILDVINKLAR

Normalperspektiv - kameran/betraktaren ser föremålet rakt framifrån i samma höjd som föremålet
Grodperspektiv - kameran/betraktaren ser föremålet underifrån 
Fågelperspektiv - kameran/betraktaren ser föremålet ovanifrån
Centralperspektiv - en-, två- eller trepunktsperspektiv.
Perspektivisk effekt

BILDKOMPOSITION

Hur bilden är sammansatt och uppbyggd, var man väljer att placera de olika föremålen i bilden.
Diagonal komposition
Triangelkomposition
Rektangelkomposition
Blickfång

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kul om du vill kommentera vårt arbete på bloggen :)