Translate

måndag 24 augusti 2015

7a/7d Första lektionen ht 15

Första lektionen 
Lektionen börjar med att Linda pratar mycket och länge ;) I och med att det är första lektionen bild i sjuan blir det en ganska omfattande genomgång av bildämnet, om  trivselregler i klassrummet. Vi tittar också igenom bildämnets matris och får loggböcker.

Att tänka på
  • Kom i tid till lektion. 
  • Ta med iPad - som används till skoluppgifter.
  • Arbetsmiljö och ljudnivå.
  • Skillnad mellan rast och lektion.
  • Vårda material.
  • Vikten av att vara snäll.
  • Gör ditt bästa - känn att du kan!

Fint och fult är ord man ibland hör i arbete med bilder. Vi lämnar prat kring fint och fult och arbetar snarare med att utveckla vår förmåga att formulera vad som är kvalitet i en bild och vilka eventuella utvecklingsmöjlighter det finns.

I bilden vill jag att ni ska känna mod att våga göra "misstag". Utan misstag hade vi antagligen fortfarande suttit i grottor utan eld. 

Jag vill att ni ska tillåta er att "fuska" - det vill säga hämta inspiration, härmas, titta på vad andra har gjort, sno idéer. Många stora tankar kommer av att man snott ihop idéer av andra. Men vi pratar också om när det inte är ok att stjäla - tex bilder utan att be om lov och inte stjäla/kopiera andras texter.

Loggböcker
I loggböckerna skriver ni ett brev till Linda. Ni svarar på frågorna nedan. Linda visar hur bloggen är uppbyggd och hur man kan leta i den. Vi tittar även på @bildblogga på Instagram.

Brev till Linda
1. Mellanstadiet gick jag i klass___ på ______ -skolan.
2. Min/mina lärare i bild var ___________.
3. Från bilden i mellanstadiet/år 6 minns jag att vi jobbade med…
(arbetsuppgifter eller tekniker du minns att ni jobbat med t ex blyerts, vattenfärg, lera, foto, film mm)
4. På fritiden möter jag bild/bilder på följande sätt…
(Konsumerar - producerar? Exempel: tar/ser foto, gör/ser film, gör/använder spel, bloggar/läser bloggar, instagram, tecknar mm)
5. Jag tror att vi har bild i skolan för att…
6. Det som jag tror bedöms i bildämnet är…
7. Om bildämnet tycker jag… Motivera varför.
8. Mina förslag inför bild år sju är….
(Arbetsuppgifter, tekniker, arbetssätt mm Blyertsteknik, färg, foto, film, form lera/gips.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kul om du vill kommentera vårt arbete på bloggen :)