Translate

måndag 2 februari 2015

7d/7c Lektion 4 Perspektiv

Läxa från förra veckan
Du skulle gå in på bloggen och titta på veckans bild. Vi börjar lektionen med att du skriver ner dina tankar i din loggbok. Vad tycker du att skulpturen uttrycker? Sedan diskuterar vi tillsammans och ser vad ni kommit fram till. Titeln på verket är Lek eller Allvar? och är gjord av Laura Ford. Skulpturen är placerad på Göteborgs centralstation.Diskussion
Placering av verket har det betydelse? Massor av folk som springer förbi flickan som står placerad på Göteborgs centralstation. Skulle vi gå förbi om det var en levande flicka? Vad går vi förbi utan att tänka på? Titeln antyder att det är en hårfin gräns mellan lek och allvar. Känner du igen det från något eget tillfälle?

Paralleller till likabehandlingsplanen
Stora Högaskolans likabehandlingsplan? Skulle skulpturen vara en bilduppgift gjord utifrån likabehandlingsplanen? 

1+1=3?
Handlar bland annat om vinsten om att reflektera tillsammans.

Dagens uppgift
Perspektiv
Idag går vi igenom hur man kan skapa djup i bilder genom att använda centrelperspektiv. Vi gör tre snabba bilder i en-, två- och trepunktsperspektiv.


Genomgång av följande begrepp
 • Bildkomposition - Hur bilden är sammansatt och uppbyggd, var man väljer att placera de olika föremålen i bilden
 • Förgrund - Längst fram i bilden
 • Mellangrund - I mitten av bilden
 • Bakgrund - Längst bak i bilden
 • Horisontlinje - där land och himmel möts 
 • Normalperspektiv - kameran/betraktaren ser föremålet rakt framifrån i samma höjd som föremålet
 • Grodperspektiv - kameran/betraktaren ser föremålet underifrån 
 • Fågelperspektiv - kameran/betraktaren ser föremålet ovanifrån 
 • Liggande format - de liggande sidorna är längre än de stående.
 • Stående format - de stående sidorna är längre än de liggande.
Liggande format används ofta till landskapsbilder och stående till porträttbilder. Även förekommande begrepp i digitala bildredigeringsprogram/appar.
 • Diagonal linje - t ex en linje som går från det vänstra nedre hörnet till det högra översta hörnet
 • Horisontell - vågrät
 • Vertikal - lodrät linje 
 • Parallella - jämlöpande linjer

Veckans bild
Vad kan bilden nedan berätta om människor som levde i 1400-talets Italien? 
Idealstaden (1475), Piero della Francesca Licensierad under Public Domain via Wikimedia Commons


Vad berättar bilden här under om de människor som levde i Europa för 20.000 år sedan? Vad berättar bilderna om den tiden? Vad berättar dagens bilder om oss idag?


Målning av stäppbison från Alamitriagrottan.
Licensierad under Public Domain via 
Wikimedia Commons


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kul om du vill kommentera vårt arbete på bloggen :)