Translate

torsdag 31 augusti 2017

SKULPTURANALYS ABSTRAKT/ORGANISK SKULPTUR

UPPGIFT SKULPTURANALYS

1 Är din skulptur abstrakt eller organisk? Motivera hur/varför.

2 Beskriv din skulpturs utseende kort. (Inte tolka!)
         (Jag ska kunna skilja ut din från de andras med din beskrivning.)

3 Berätta vad du vill uttrycka/kommunicera/berätta/gestalta med din skulptur.

4 Koppla till din berättelse till egen åsikt och/eller något du upplevt själv.

5 Generalisera - gör din berättelse till något allmängiltigt - något som kan berätta/stämma in på många.

6 Titta på de skulpturer som vi gick igenom innan vi började med arbetet - kan du hitta en koppling till någon på något sätt? Finns det någon likhet i uttryck, vad du tycker att konstnärerna visar i sina skulpturer kopplat till din. 

7 Skriv något om hur din arbetsprocess sett ut med skulpturarbetet - vad är du nöjd med? Vad kunde du gjort annorlunda? 

8 Vad tycker du om ditt resultat, kvalitén på din skulptur? Motivera fördelar i kvalitén och utvecklingsmöjligheter med kvalitén.LÄS DETTA NOGA
 • Rubrik i ditt dokument: Skulpturanalys - namn och klass.
 • Skriv som en löpande text, där du har med frågorna i svaret.
 • Tänk på rättstavning, punkt, stor bokstav och styckesindelning.
 • Fråga 1: motivera hur din skulptur är abstrakt eller organisk. 
 • Fråga 2: en KORT beskrivning av hur din skulptur ser ut - INGEN tolkning här. Jag ska kunna se vilken skulptur som är din utifrån din beskrivning.
 • Fråga 6: Hoppa över.
 • Ca en halv till en sida med text. Storlek 12. Typsnitt: arial eller helvetica. En blankrad mellan styckena när du styckesindelar.
Fråga 3 och fråga 4 bedöms även utifrån betygskriterier och kunskapsmålen i svenskan.torsdag 9 mars 2017

SUPERHJÄLTAR - MOD - MAKT

Att vara människa? 
Vi startade terminen med frågeställningen: Vad innebär det att vara människa? Vi pratade också om vad vi människor har gemensamt oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, sexualitet, funktionsförmåga mm.

Identitet
Vi hamnade i ordet identitet. Utifrån det fick eleverna i uppgift att göra en färgbild där de skulle undersöka temat Identitet. 

Mod och makt
Nu går vi vidare med temat och hamnar i orden MOD och MAKT. På vilka sätt krävs det mod att våga vara människa? På vilka sätt har vi makt?

Vi kommer att titta på några historiska och samtida exempel på bilder och förebilder.


Superhjältar
Vi inventerar och kollar vad vilka superhjälte vi känner till och vad de har för superstyrkor. Elverna får även önska en helt egen superkraft och motivera varför de vill ha just den.BILDER - FÖREBILDER?


Rosa Parks

Rosa Louise McCauley Parks (1913-2005) var en afroamerikansk medborgarrättskämpe. Hon var utbildad sömmerska. 
Parks blev känd för att hon 1955 vägrade ge upp sin sittplats i en buss till en vit man, när busschauffören krävde att hon skulle göra det. Den dåvarande lagen föreskrev att svarta skulle lämna sin sittplats för vita. Händelsen utlöste Bussbojkotten i Montgomery som brukar ses som starten för den moderna amerikanska medborgarrättsrörelsen. Parks tilldelades tilldelades två av USA:s finaste civila utmärkelser: Frihetsmedaljen 1996 och den amerikanska kongressens guldmedlaj 1999. (Källa: Wikipedia)

Nelson Mandela

Nelson Rolihlahla Mandela (född 1918 i Mveso i Östra kapprovinsen) är en sydafrikansk advokat, politiker och statsman. Mandela var sydafrikas president mellan 1994-1999. Han var landets förste president som valt i demokratiska val med rösträtt för hela befolkningen. 


Under apartheideran var han en framträdande företrädare för den fredliga kampen mot apartheid, men efter Sharpvillemassakern blev han involverad i den beväpnade motståndsrörelsen. Mandela satt 27 år i fängelse, varav 18 på Robben Island. Han var en viktig symbol för kampen mot apartheidregimen både inom och utanför Sydafrika. (Källa: Wikipedia)

Pussy riot

Pussy Riot är en feministisk rysk punkgrupp, konstnärskollektiv, aktivistgrupp och performancekollektiv. Bandet bestod från början av 11 kvinnliga medlemmar i åldrarna 20-33 år.
De genomför ofta aktioner med spontanspelningar och genom musiken försöker de belysa frågor som yttrandefrihet och jämställdhet, ofta med en tydlig kritik mot Rysslands president Vladimir Putin.
Fängelsestraff för huliganism
Sommaren 2012 dömdes tre av medlemmarna till två års fängelse för huliganism efter att utan kyrkans medgivande ha genomfört ett regimkritiskt performance framför ett altare i en katedral i Moskva i februari.  
FramträdandetDomaren menade att de drivits av hat och fientlighet mot troende samt att deras framträdande varit blasfemisk. Spelningen i Frälsarkatedralen var enligt bandet själva ett försök att visa kopplingen mellan Putin och ledarna i den rysk-ortodoxa kyrkan. 
Fallet väckte internationell uppmärksamhet och många kulturarbetare, musiker, konstnärer, såväl ryska som internationella, ställde sig på Pussy Riots sida och menade att åtalet strider mot yttrandefriheten. Några av de som uttalade sitt stöd för Pussy Riot var Paul McCartney, Björk, Madonna och Red Hot Chili Peppers. (Källa: Wikipedia)Ai Weiwei

Ai Weiwei (Född 1957) i Peking) är en kinesisk konceptkonstnär, skulptör och arkitekt. Han har drivit flera kampanjer för yttrandefrihet och mot korruption i Kina. Han deltog vid uppsättandet av väggtidningar på "Demokratimuren" i stadsdelen Xidan i västra i Beijing i december 1978 och fördömde det 15-åriga fängelsestraffet 1979 för aktivisten Wei Jingsheng. 

Efter massakern på Himmelska fridens torg i Beijing i juni 1989, då bosatt i New York, genomförde han en hungerstrejk under åtta dagar i solidaritet med offren.
I oktober 2005 inbjöds Ai Weiwei att blogga på det nyöppnade sina.com.cn. Han skrev under drygt tre år ett stort antal bloggar - illustrerade med mängder av egna fotografier - om sociala problem, med kritik mot regeringspolitik, med tankar om konst och arkitektur samt om egna upplevelser, tills myndigheterna stängde bloggen i juni 2009.
Han engagerade sig bland annat för offren i jordbävningen i Sichuan 2008 och anklagade kinesiska myndigheter för att dölja brister i hanteringen av katastrofen och också för att mörklägga antalet offer, vilket gjort att han greps av polisen vid upprepade tillfällen. (Källa: Wikipedia)

Tankman 

Den okände rebellen kallas den okände man som under protesterna på Himmelska fridens torg i Peking den 5 juni 1989 blev internationellt känd då han, genom att ensam ställa sig framför en kolonn av stridsvagnar lyckades hindra dessas framfart. 

Händelsen filmades och fotograferades och bilderna hamnade snabbt i nyheterna världen över. Den mest spridda bilden togs av den amerikanske fotografen Jeff Widener för Associated Press från sjätte våningen av Beijing Hotel, ungefär 800 m från platsen med ett objektiv med brännvidden 400 mm.

Mycket lite är känt om mannens identitet. Den brittiska tidningen Sunday Express har namngivit honom som Wang Weilin, en nittonårig kinesisk student, men dessa uppgifter är inte bekräftade. 

Vad som hände mannen efter händelserna på Himmelska fridens torg är också okänt. Vissa uppgifter gör gällande att han avrättades några veckor efter protesterna. Andra källor gör gällande att han fortfarande är vid liv och gömmer sig i Kinas inland. Vissa källor har också angivit att han sitter fängslad. Det finns även en teori om att Den okände rebellen inte har kommit fram i media eftersom han inte själv vet om sitt internationella erkännande. 

Protesterna på Himmelska fridens torg 1989 var en studentrörelse som började i slutet av april 1989 och som slogs ned av armén den 4 juni samma år omkring Himmelska fridens torg i Peking, varför händelsen är känd som Massakern på Himmelska fridens torg. 

Demonstranterna hade då sedan en tid demonstrerat på torget för ökad demokratisering, minskad korruption och erkännande av sin egen oberoende studentrörelse. 

Demonstrationerna pågick i sju veckor under det att torget var ockuperat av folkmassorna och studenterna ropade ”Leve demokratin, leve friheten!” till minne av Hu Yaobang. Som mest uppgick deltagarna till uppskattningsvis 1 miljon människor. 

Tidigt på morgonen 4 juni beordrades pansarförsedda arméstyrkor att öppna eld mot de obeväpnade demonstranterna och storma torget. Runt 3000 människor dödades eller skadades, de flesta inte på själva torget utan på den stora aveny som leder till torgets nordsida. Västerländska journalister på plats kunde följa det blodiga förloppet. Händelsen medförde att den kinesiska regimen i flera år kom att bli utsatt för stark internationell kritik. (Wikipedia)

En hjältes resa

Vi ser filmen om en hjältes resa och får efter det i uppgift att ta fram tre snabba idéer på tre olika gipsmasker på temat Superhjälte - mod och/eller makt.


GIPSMASK
Uppgiftsbeskrivning
 • Du ska framställa en gipsmask. 
 • Syftet är bland annat att du ska berätta något/uttrycka något med din gipsmask.
         Temaförslag: Superhjältar - MOD och MAKT...
 • Du ska presentera din gipsmask förklara hur du tänkt. 
 • Du ska knyta an uppgiften på något sätt till egna erfarenheter, åsikter och upplevelser samt till andra verk och till företeelser i vår omvärld.
Visa att du 
 • deltar på genomgångar/redovisningar/diskussioner .
 • konstruerar en gipsmask efter anvisningar.
 • kan följa instruktioner.
 • har ett undersökande arbetssätt.
 • kan använda samtida/historiska bilder som inspiration i ditt arbete.
 • kan presentera din gipsmask - anpassat efter syfte och sammanhang.
 • redovisa din arbetsprocess - kan ge omdömen och visa samband mellan uttryck innehåll, funktion och kvalité i ditt arbete.
Vilka kunskaper/förmågor du ska utveckla
 • Din skapande förmåga.
 • Din undersökande förmåga (undersökande arbetssätt)
 • Förmåga att utveckla idéer inom valfritt ämnesområde.
 • Bildanalytiska förmåga.
 • Reflekterande förmåga.
 • Din förmåga att använda olika tekniker, verktyg och material som hör till arbetet med gipsmask - form, ytbehandling och övrigt material samt skisstekniker och återanvändande av bilder - historiska och samtida.

tisdag 7 mars 2017

onsdag 21 september 2016

DAGS ATT SKAPA KAoZ År 9

 • Vi tittar på nutida konst/bilduttryck.
 • Vi tittar på bilder från Västerländsk konsthistoria.
 • Vi ska sätta igång ett eget undersökande arbetsområde.
 • I dag börjar vi genom att skapa KAoZ.
 • Nästa gång utvecklar vi idéerna. 
 • Projektet pågår vecka 41-43

Redovisning

Nedan de frågor ni ska besvara på i er redovisning, skriftligt eller muntligt:
 1. Vilken åsikt/ämne vill du kommunicera med ditt verk? Varför är detta ämne viktigt för dig? 
 2. Vilken metod/teknik har du arbetat med? Och varför valde du denna?
 3. Vad har du blivit inspirerad av i ditt arbete?(exempelvis, konstnär, samtida konstmetod, ämnesområde, historiska bilder, tv-program, radioprogram mm.) 
 4. Hur arbetade du med detta inspirationsmaterial i ditt arbete?
 5. Beskriv din arbetsprocess: Hur gjorde du? Varför gjorde du som du gjorde?
 6. Vad är du nöjd med och vad är du mindre nöjd med i ditt arbete? Om du hade mer tid att arbeta med ditt verk, vad skulle du vilja vidareutveckla? (arbeta med andra material, metoder?)

Skriv och reflektera utförligt!
Förslag på arbete om du behöver idéer. Se filmen.


måndag 25 april 2016

År 9 Reflektion Färguppgift

Namn och klass

Rubrik: Reflektion Färguppgift   
                                                                  
1. Vilken konstriktning har du arbetat med? 
Skriv var och när den uppstod. 
Vad som är typiskt för bilder från denna konstriktning. 
Ge exempel på ca tre välkända konstnärer/konstverk från den här perioden. 

2. Beskriv din bild (kort). 

3. På vilket sätt har du gjort en egen tolkning? Förklara hur. 

4. Ditt uppdrag var att berätta något om vår tid med din bild. Vad berättar du med din bild? 
      Var utförlig! Koppla till egna erfarenheter, upplevelser och /eller åsikter.

5. Vad har gått bra i detta arbetsområde? Förklara.

6. Vad är du nöjd med i din bild? Förklara.

7. Vilka utmaningar har du stött på/vad kan du tänka på till nästa gång när du skapar något?

8. Är det något du skulle vilja förändra/förbättra med din bild? Vad? Varför? Hur?


Skriv löpande text! 
Mellan en halv till en A4-sida (Typsnitt: Times new roman. Textstorlek 12.)


I din bildmapp på Showbie när arbetsområdet är färdigt:
 1. Skulpturanalys/foto av skulptur.
 2. Foto/skulptur känt byggnadsverk.
 3. Reflektion Färguppgift.
 4. Foto av färguppgift.
 5. Omgjord färguppgift.

Hämta följande appar:
 1. Snapseed
 2. Superphoto
 3. CANVA

måndag 11 april 2016

9d Fotouppgift

FOTOUPPDRAG

Du ska ta fem fotografier. 
Du kan med fördel ta fler bilder och sedan välja dina bästa.

Tänk på
 • Skärpa
 • Ljus

Planera dina bilder - var medveten när du fotar
 • Ha med det som ska vara med - bort med allt annat. Du kanske får flytta dig så att du får en annan vinkel.
 • Jobba medvetet med att få bra kvalitet i dina bilder.

Välj mellan:
 • Helbild
 • Miljöbild
 • Närbild
 • Extrem närbild

Testa olika perspektiv
 • Grodperspektiv
 • Normalperspektiv
 • Fågelperspektiv


Du ska alltså ta fem bilder där du ska visa alla sakerna nedan, ett ”tema” i varje bild. Du ska kunna motivera hur du tänker. Spara bilderna för Vidare bearbetning/inlämning vid nästa bildlektion. 

Du ska fota följande saker
 1. Färg
 2. Tid
 3. Kontrast
 4. Motljus/siluette
 5. Abstrakt


________________________________________________________FOTOUPPDRAG FORTSÄTTNING

Nu ska du redigera dina bilder som du fotograferade sist.

En app att undersöka och lära sig mer om detta arbetsområde är Snapseed
Hämta den, den är gratis.

Testa dig fram och se hur du kan arbeta med dina bilder för att 
 • förbättra dem (skärpa, ljus, HDR-effekt) och
 • förändra dem (kontrast, filter).

Du ska lämna in en Key Note med dina fem olika bilder i. Varje bild ska du både förbättra och förändra.

Alltså är det sammanlagt 15 bilder som lämnas in.


Gör din Key Note på följande sätt

Inlämning i Showbie. 
Kod: EWKHA 
Mapp: Bildmapp

torsdag 10 mars 2016

År 9 Västerländsk konsthistoria Färgundersökningar

Niorna arbetar med historiska bilder genom att titta närmare på västerländsk konsthistoria. Vi gör en överblick, ser skillnader, likheter, sammanhang och gör egna djupdykningar genom att arbeta undersökande med färg. 

De väljer antingen en konstriktning/-epok/-Ism att utgå i från i sitt arbete, eller så hämtar de inspiration i en konstnärs sätt att arbeta eller utgår från ett konstverk. 

Bilderna ska göras i en modern tappning - alltså berätta något om den tid vi lever i nu. 

Elevexempel år 9

Elevexempel år 9

Konstnärsporträtt
Vi gör även en djupdykning i ett konstnärsöde genom att se filmen Frida. Vi får se många av Fridas bilder i ett sammanhang där hennes turbulenta liv gestaltas av Salma Hayek. En utmanande film på många sätt.

HÄR är en artikel om Frida Kahlo - kritik kring bilden av Frida som förmedlas i böcker och film. 

Info från Wikipedia.

onsdag 2 mars 2016

År 8 Bilduppgift: Att vara människa

Rubrik: Reflektion bilduppgift Att vara människa/Namn klass
 1. Beskriv din bild. Vad ser man i bilden? Använd dig av de ord/begrepp nedan som du tycker passar.
 2. Vad är det surrealistiska i din bild. Förklara vad och motivera.
 3. Vad i din bild kommer från en sak i klassrummet? Hur ser din associationskedja ut. Förklara hur du har tänkt.
 4. Vilken miljö har du valt? Varför?
 5. På vilket sätt ser man att det är djup i din bild? Förklara.
 6. Vad berättar din bild om vad det innebär att vara människa? Koppla till åsikter/erfarenheter/upplevelser. Koppla till saker som händer/har hänt i vårt samhälle)
 7. Förklara vad du är nöjd med i din bild - förklara varför.
 8. Vad skulle du vilja ändra eller göra om? Vad skulle du i så fall göra? 
 9. Varifrån fick du idéer eller uppslag till bilderna? Länkar med bildkälla.
 10. Vilka problem och svårigheter stötte du på under arbetet? Hur bar du dig åt för att lösa dem? 


Ord/begrepp att använda i din text. Använd de du tycker passar.

TEKNIK

Blyerts - gråskala - valör
Färg - kulör - grundfärg - varma färger - kalla färger - starka kontraster - ton-i-ton

LJUS

Ljus/mörker/skugga
Stämningsljus
Skärpa/oskärpa/suddigt

DJUP/BILDUPPBYGGNAD

Förgrund - Längst fram i bilden
Mellangrund - I mitten av bilden
Bakgrund - Längst bak i bilden
Horisontlinje - där land och himmel möts 

BILDUTSNITT

Miljöbild
Helbild
Halvbild
Närbild
Extrem närbild

BILDVINKLAR

Normalperspektiv - kameran/betraktaren ser föremålet rakt framifrån i samma höjd som föremålet
Grodperspektiv - kameran/betraktaren ser föremålet underifrån 
Fågelperspektiv - kameran/betraktaren ser föremålet ovanifrån
Centralperspektiv - en-, två- eller trepunktsperspektiv.
Perspektivisk effekt

BILDKOMPOSITION

Hur bilden är sammansatt och uppbyggd, var man väljer att placera de olika föremålen i bilden.
Diagonal komposition
Triangelkomposition
Rektangelkomposition
Blickfång

tisdag 23 februari 2016

Quiz om bild/konst/konstverk

Här är några quiz om konstnärer och konstverk - främst Västerländsk konsthistoria. 
Testa samtidigt som du lär:
1. Frågesport om konst
2. Några kända konstnärer/konstverk
3. Konstquiz
4. Kända konstnärer
5. Berömda konstnärer
6. Vilka är konstnärerna?
Extra: Om konst och bildkomposition (engelska)